Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Yumuşama Dönemi ve Sonrası kapsayan konularla başlayan yeni Eğitim Öğretim döneminde Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevaplarının da buradan çıkacak sorulardan olacak.
ÇTDT dersi yazılı Soruları 4 ve 2 saatlik derslere göre ufak farklılıklar göstermektedir. Bu sebeple ders saatinizi bilmeniz önemlidir. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi yazılı sınavına hazırlanırken yeni müfredata göre hazırlanmış ders notlarına ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Kitap cevaplarına ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Konu tarama Testlerine de göz atmanızı öneririm.  İkinci Dönem 1. Yazılı için Yıllık Plana göz attığımız da şöyle bir manzara karşılıyor bizi.  Büyük İhtimal ile Milli Eğitim bakanlığının Müfredatına uygun davranılırsa Yumaşama Dönemi ve Sonrası ünitesi Yazılıya dahil olacak konudur.  Bu sebeple Bu konuyu İyi Dinleyerek ve Tekrar ederek gerekli şekilde öğrenebilirsiniz.


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1) Muhammed Ali’nin Vietnam savaşına bakışı ve dünya siyasetine etkisini yazınız?
2) Vietnam savası kimler arasında olmuştur?
3) ABD ve SSCB ile ilgili 1988 sonrasında yumuşama döneminde ne tur faaliyetler yapılmıştır.
4) F. Castro Küba’ya komünist rejimi nasıl getirmiştir?
5) Keşmir sorunu nedir? Kısaca açıklayınız
6) SALT II antlaşmasının amacı nedir?
7) Afganistan’ı hangi devlet niçin işgal etmiştir? Dünya devletlerinin işgale bakısını yazınız.
8) Bandung konferansında hangi ülkeler nerede toplanmıştır? Toplanma amacını yazınız?
9) Üçüncü blok ülkeleri ve amaçlarını yazınız?
10) CAMP DAVİD antlaşması nasıl neticelenmiştir?

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Cevapları

CEVAP–1)Muhammed Ali Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanının elinden alınması ve hapis cezasına çarptırılması pahasına Vietnam Savaşına katılmayı reddeder. Böylece bir yandan Amerika’nın büyük bir kesiminin nefret ve düşmanlığına maruz kalırken öte yandan da siyasi arenada genç siyah Amerikalılar ve liberaller arasında bir kahraman haline gelir.
CEVAP:2  Vietnam Savaşı 2.dünya savaşından sonra kuzey ve güney Vietnam olarak ikiye bölünen Vietnam’da SSCB ve Çin’in kuzey, ABD’nin de güney Vietnam’ın yanında savaşa girmesiyle cereyan etmiştir
CEVAP:3 ABD ile SSBC arasında silahlanma arasında durdurulması ve orta menzilli nükleer silahların imha edilmesi antlaşmasının imzalanması, SSCB’nin Afganistan’dan çekilmesi, İran-Irak savaşında ateşkesin sağlanması mevcut yumuşamayı daha da ileriye götürmüştür.
CEVAP 4: F.Castro 1943’te Amerikalıların desteğiyle iktidara gelmiş ve 1944 yılına kadar iktidarda kalmıştır.1953’te ihtilalcilerin başına geçen F.Castro tutuklanmış sonra serbest bırakılmıştır. 1956’da Küba’ya geçerek Turquino dağının yakınlarında gerilla kampı kurmuş ve gerilla savaşını başlatmıştır. İktidarı ele geçiren Castro ilk anda komünist rejimini getireceğini halktan gizlemiş idareye tam hakim olduktan sonra bu rejimi uygulamaya başlamıştır.
CEVAP 5:Keşmir Hindistan ve Pakistan’ı 1947 yılından beri üç kez savaşa sürükleyen bir sorundur. Bu güne kadar iki ülke de askeri gücünün önemli bir kısmını Keşmir üzerindeki kontrolü arttırmak için harcadı. Hindistan’a karşı başlatılan mücadele süresince 60 binin üzerinde Keşmirli hayatını kaybetti. Keşmir halkının öncelikli talebi Hindistan’ın halen bölgede bulunan askerlerine kötü muamele işkence tecavüz gibi insan hakları ihlallerini durdurmaları yönünde direktif vermesidir.
CEVAP 6:Salt–2 antlaşmasının amacı nükleer silahsızlanmayı sağlamaktır. Ancak Amerikan Kongresi tarafından onaylanmayınca yürürlüğe konulamamıştır.
CEVAP 7 : Afganistan’ı SSCB işgal etmiştir. Sovyet uydusu sosyalist ülkeler hariç hiçbir devlet bu işgali desteklememiştir.
CEVAP 8: 20 Asya ve Afrika ülkesi Endonezya’nın Bandung kentinde toplanmışlardır. Konferansa katılan ülkeler Batılı devletlerin Asya’ya ilişkin aldıkları kararlarda kendilerine danışmamalarından duydukları rahatsızlığı dile getirmişlerdir.
CEVAP 9:Yugoslavya, Hindistan, Pakistan, Cezayir, Libya, Sri Lanka, Mısır, Endonezya, Küba, Kolombiya, Venezuela, Güney Afrika, İran, Malezya ve bir süreliğine Çin bulunmaktaydı. Hareketin amacı emperyalizme sömürgeciliğe ırkçılığa her türden yabancı saldırısına işgale baskıya müdahaleye ve büyük güçlere karşı mücadeledir.
CEVAP 10: 17 Eylül1978 tarihinde imzalanan Camp David anlaşması İsrail işgal devletiyle Arap dünyası arasında uzlaşma sürecinin kapısını açan ilk anlaşma niteliği taşımaktadır. Bu anlaşmanın üzerinden 15 yıl geçtikten sonra 13 Eylül 1993 tarihinde FKÖ, Oslo İlkeler Anlaşmasını imzalayarak işgalci Siyonist devleti resmen tanıdı. Onun üzerinden bir yıl geçtikten sonra Ürdün Akabe anlaşmasını imzalayarak o da işgal devletini resmen tanıdı ve onunla diplomatik ilişkileri fiilen başlattı.


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları indir

Leave a Reply