Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notları
1. ÜNİTE:İKİ KÜRESEL SAVAŞ ARASINDA DÜNYA
NELER ÖĞRENECEĞİZ
• Birinci Dünya Savaşı’nın İkinci Dünya Savaşı’na neden olan siyasi ve ekonomik sonuçları
• SSCB’nin  kurulmasının Orta Asya Türk toplumlarında meydana getirdiği değişim
• Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Orta Doğu’da manda yönetimleri ve Afrika’da sömürgecilik faaliyetleri
• Modern kara, deniz ve hava hâkimiyet teorileri ile mutlak güç arzusu arasındaki ilişki
• Japonya’nın Uzak Doğu’da yeni bir güç olarak ortaya çıkmasının dünya güçler dengesine olan etkisi
• İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeler
• İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen sosyokültürel olaylar ve bilimsel gelişmeler

SPONSOR REKLAMLAR

2. ÜNİTE: II. DÜNYA SAVAŞI
NELER ÖĞRENECEĞİZ
• İki savaş arası dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askerî denge ile iki dünya savaşı arasındaki ilişki
• II. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren cephelerin sonuçlarını siyasi ve askerî açıdan karşılaştırma
• II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan insan hakları ihlalleri ve sonuçları
• II. Dünya Savaşı’nın siyasi ve ekonomik sonuçları
• II. Dünya Savaşı’nın kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmelere etkisi
• II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin izlediği dış politika stratejileri
• II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyokültürel gelişmeler


3. ÜNİTE SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ
NELER ÖĞRENECEĞİZ
• II. Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni güç dengeleri
• Asya ve Afrika’daki sömürgecilik faaliyetleri ve bağımsızlık mücadeleleri
• Soğuk Savaş Dönemi’ndeki sosyokültürel, ekonomik ve bilimsel gelişmeler
• Soğuk Savaş Dönemi Türk dış politikası
• Demokrat Parti döneminde Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyokültürel ve ekonomik gelişmeler

SPONSOR REKLAMLAR

4. ÜNİTE: YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI
NELER ÖĞRENECEĞİZ
• Yumuşama Dönemi’nde ortaya çıkan siyasi ve askerî gelişmeler
• Küresel güçlerin enerji kaynakları üzerindeki rekabetinin Orta Doğu’daki siyasi gelişmelere etkisi
• Yumuşama Dönemi’nde dünyadaki ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeler
• Yumuşama Dönemi Türk dış politikasını etkileyen gelişmeler
• Yumuşama Dönemi’nde Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyokültürel gelişmeler
• 1980’li yıllarda Türkiye’deki iç ve dış gelişmeler


5. ÜNİTE KÜRESELLEŞEN DÜNYA
NELER ÖĞRENECEĞİZ
• SSCB’nin dağılması ile Türk Cumhuriyetleri’nin kuruluşu
• Küreselleşme Dönemi’nde Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmeler
• Küreselleşen dünyada Orta Doğu ve Afganistan’da meydana gelen siyasi gelişmeler ve nedenleri
• Küreselleşen dünyadaki ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeler
• Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olgular ile siyasi, sosyokültürel ve teknolojik gelişmeler
• 1990 sonrası Türk dış politikasındaki gelişmeler
• 1990 sonrası Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeler

Leave a Reply