Balta Limanı anlaşması Hakkında Kısa Özet

Balta Limanı anlaşması Hakkında Kısa Özet
Bu makalemizde temelde şu üç soruya yanıt arayacağız. İlk olarak Balta limanı anlaşmasının nedenleri nelerdir? Saniyen Balta limanı anlaşmasının sonuçları nelerdir. salise Balta limanı anlaşmasının Maddeleri nelerdir. Tüm bunlardan sonra Balta limanı anlaşmasının 1838 yılında ingiltere ile Osmanlı arasında mzalandığını söylememiz gerekli sanırım.
Balta Limanı anlaşmasının Nedenleri:

Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanı dolayısıyla devlet ekonomik açıdan zor bir döneme girdi. Diğer yandan hazinenin zarara uğraması söz konusu olduğu için bu dönemde siyasi bazı gelişmeler ekonomiyi de etkiledi. Rus tehlikesine karşı Osmanlı Devleti, İngiltere’den yardım almak için 16 Ağustos 1838’de Osmanlı-İngiliz Ticaret Antlaşması’nı (Balta Limanı Ticaret Antlaşması) Balta Limanı Sahil Sarayı’nda imzaladı

1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşmasının Sonuçları
• Osmanlı pazarları büyük oranda yabancıların denetimine geçti.
• Avrupa ile rekabet edemeyen Osmanlı esnafı yavaş yavaş faaliyetlerini durdurmak mecburiyetinde kaldı.
• Osmanlı ham maddeleri daha fazla ücret teklif eden Avrupalı tüccarlara satıldığından bu
ham maddelerin fiyatlarında büyük artışlar gözlendi. Bu yüzden esnaf ham madde bulmakta
sıkıntı çekti hatta bazı ham maddeleri hiç tedarik edemedi.
• 1850’de yapılan değişiklik ile gümrük gelirlerinin düşmesinden ve Kırım Savaşı’nın getirdiği
maliyetten dolayı devlet iç ve dış borçlanmaya gitti.

 

1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşmasının Maddeleri
• Tekel sistemi kaldırıldı. İngilizlere diledikleri miktarda ham maddeyi satın alma imkânı verildi.
• İç ticarete Osmanlı vatandaşlarının yanı sıra İngilizlerin de katılması öngörüldü.
• İngilizlerle olan transit ticaretten alınan vergi kaldırıldı.
• İngiliz vatandaşları, Osmanlı ürünlerini, Osmanlı tebaasından tacirlerle aynı vergi koşulları altında satın alma hakkına sahip oldular.
Bu antlaşma hükümlerinin Osmanlı Devleti’nin bütününde (Mısır dâhil) geçerli olacağı kabul edildi.

Balta Limanı Ticaret Antlaşması öncesinde ihracattan ve ithalattan %3 oranında gümrük vergisi alınmaktaydı. Antlaşmayla birlikte ihracattan %12, ithalattan ise %5 gümrük vergisi alınmaya başlandı. Ek olarak yerli tüccarlar %12 nispetinde iç gümrük vergisini ödemeye devam ederken yabancı tüccarlar bu vergilerden muaf tutuldu. 1840-1860 yılları arasında uygulamaya konulan devletçi politika istenilen sonucu vermedi. 1860-1876 arası dönemde yeni bir ekonomi politikası devreye girdi. Bu dönemde belli başlıklar altında sanayileşme hamlelerine devam edildi.

Leave a Reply