Atatürk İnkılapları Maddeler Halinde

Atatürk İnkılapları Maddeler Halinde

Derğerli takipçilerimiz biliyoruz ki en çok aradğınız materyaler arasında Atatürk inkılapları gelmektedir. Bu sebeple bizlerde Atatürk tarafından yapılmış belli başlı İnkılapları bir arada topladık. Biliyoruz ki çok çeşitli sorularla aslında bir soruya cevap arıyorsunuz.  atatürk inkılapları kısaca nelerdir, atatürk inkılapları kısaca anlamları, atatürk inkılapları kısaca bilgi, atatürk inkılapları kısaca açıklamaları, atatürk inkılapları kısaca özeti, atatürk ilkeleri kısaca anlatımı, atatürk ilkeleri kısa açıklamalı, atatürk ilke ve inkılapları kısaca Aşağıda Bunları hep bir arada vermiş bulunuyoruz 

a- Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar – Devrimler

– Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
– Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923)
– Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

b- Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar – Devrimler

– Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921)
– 1924 Anayasası
– Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)
– Medeni Kanunun Kabulü (1926)
– Türk Ceza Kanunu (1926)
– Mecellenin Kaldırılması (1924-1937)

c- Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar – Devrimler

– Millet Mekteplerinin Açılması (1928)
– Öğretimin Birleştirilmesi (1924)
– Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
– Medreselerin Kapatılması (1926)
– Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler (1928)
– Harf Devrimi (1928)
– Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması (1931)
– Türk Dil Kurumu’nun Kurulması (1932)
– Üniversite Reformu (1933)

d- Ekonomik Alanda Yapılan İnkılâplar – Devrimler

– İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)
– Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)
– Çiftçinin Özendirilmesi(1925)
– Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)
– Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması (1925)
– Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
– Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
1-I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937)
2-Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması (1933)
3-Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935)
– Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılan reformlar

e- Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplar – Devrimler

– Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım1925)
– Kılık ve Kıyafette Değişiklik (1925-1934)
– Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler (1925-1935)
– Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
– Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması (1926-1934)
– Şapka kanunu (25 Kasım 1925)

Leave a Reply