Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri
Değerli Takipçilerimiz bu gün sizlere İnkılap Tarihinin  en önemli konularından olan Atatürk ilkeleri ile ile ilgili kısa bir özet ve konu anlatımlı video sunacağız. Böylelikle
Atatürk ilkeleri nelerdir
Atatürk ilkeleri kısaca
Atatürk ilkeleri özet
Atatürk ilkeleri ve inkılapları
Atatürk ilkeleri kısaca açıklamaları
Atatürk ilkeleri açıklamaları
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi
Atatürk ilkeleri nelerdir ?
Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri konu anlatımı gibi merak ettiğiniz konuların cevaplarını bulacaksınız. KPSS Tarih Sınavlarında ya da Liselerde ve Orta okullarda yapılan İnkılap Tarihi yazılıların da yüksek not alabileceksiniz. evet Şimdi bakalım İnkılap Tarihinin En önemli konusu olan Atatürk İlkelerine kısaca ve Özet olarak.


Atatürk İlkeleri bu ders notumuzda Atatürk ilkeleri ile ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağız. Atatürk ilkeleri 6 tanedir. Atatürk İlkelerini sayacak olursak
1- Cumhuriyetçilik
2- Milliyetçilik
3- Devletçilik
4- Devletçilik
5- İnkılapçılık
6- Laiklik.

Şimdi bunu kısaca açıklayacak olursak aşağıdaki notlara bakmanız yeterlidir.
Atatürk ilkeleri Türk Milleti’ni çağdaş uygarlıklar düzeyinin üzerine çıkarmak için yapılacak çalışmalarda ve yeniliklerde esas alınacak olan ilkelerdir. Atatürk tarafından belirlenmiş ve 1937’de anayasaya konmuştur.

A)Cumhuriyetçilik: Cumhuriyetçilik, devletin yönetim şekli olarak cumhuriyeti kabul etmek, onu korumak ve yaşatmaktır. Cumhuriyet yönetiminin en belirgin niteliği egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır.
Cumhuriyet yönetiminde esas amaç, yöneticilerin seçimle işbaşına getirilmesidir. Yani halkın, kendini yönetecek olan kişileri seçmesidir.
Şifreler: “Seçim”, “Parti”, “TBMM”, “Saltanat”…

B)Milliyetçilik: Atatürk Milliyetçiliği, milli birlik ve beraberliğimizin temelidir. Milliyetçilik, ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve güçlenmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da aktarmaya denir.
Dili, dini, mezhebi, kültürü ne olursa olsun kendini Türk hisseden herkes Türk’tür. Atatürk bunu “Ne Mutlu Türküm Diyene” özdeyişiyle ifade etmiştir.
Şifreler: “Millet”, “Milli”, “Ulus”, “Misak-ı Milli”, “Türk”, “Türkçe”, “Tarih”, ”TBMM”…

C)Halkçılık: Türk Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı bulunan insan topluluğudur. Halkçılık, milletin çıkarına ve yararına bir siyaset izlenmesi demektir.
Halkçılıkta belli bir grup, kişi ya da sınıf üstünlüğü yoktur. Kanunlar önünde herkes eşittir.
Şifreler: “Eşitlik”, ”Sınıf Üstünlüğü”, ”Hak”, “Egemenlik”, “Adalet”, “Halk”…

D)Devletçilik: Devletçilik temel anlamıyla, devletin ekonomik hayatın içine girmesidir. Devletçilikilkesinin temel amacı, Türk toplumunu çağdaş uygarlık ve refah düzeyine yükseltmektir.
Devletçilik anlayışında, devlet ekonominin içinde yer almakla beraber, özel teşebbüsün önünde de değildir.
Şifreler: “Milli ekonomi”, “Milli iktisat”, “Kalkınma”, “Sanayi”, “Teşvik-i Sanayi”…

E)Laiklik: Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması devlet yönetiminde ve siyasette din kurallarına yer verilmemesidir. Devlet yönetiminde akıl ve bilim temel alınır.
Laiklik ilkesinde temel hedef, inanç özgürlüğünün sağlanmasıdır. Herkes istediği inanca sahip olabilir ve bu inancının gereklerini yapabilir.
Şifreler: “Din”, “Din Kuralları”, “İnanç Özgürlüğü”, “Hilafet”…

F)İnkılapçılık: İnkılap, toplumun gelişmesine engel olan kurumların yerine, çağdaşlaşmayı sağlayacak kurumların konulmasıdır. İnkılapçılık ise toplumdaki kurumları geliştirmeye ve değiştirmeye açık tutmaktır.
Atatürk inkılapları, inkılapçılık ilkesinin bir sonucudur. Çağın gerisinde kalmamak için dünyadaki gelişmeler yakından takip edilmelidir. Aklın, bilimin yol göstericiliğine dayalı bir gelişme sağlanmalıdır.
Şifreler: “Yenilik”, “Akıl ve Bilim”, “Gelişme ve Değişme”, “Teknoloji”…

 

Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri

Leave a Reply