Asimilasyon Nedir? Asimilasyonun Manası Nedir?

Asimilasyon kelimesini duymayanımız yoktur. Özellikle bir şekilde tarih dersi ile ilgilenenler yada günce siyaseti takip edenler daha çok duymuşlardır. İşte bu sebeple sizlere asimilasyon hakkında kısa ve özet bir bilgi verecek ve asimilasyonun tanımını yapacağız. Asimilasyon ne demektir sorusunun cevabını alacağız.


Farklı etnik kökene sahip toplumların farklı kültür birikimlerini (din, dil, gelenek, alışkanlık, vb.) ve aidiyet duygularını, egemen kültür ve kimlik dokusu içinde eritip yok etmektir. Asimilasyonun farklı yöntem ve aşamaları vardır. En çok kullanılan yöntemlerin başında, demografik değişim gelir. Bu yöntemle yok edilmesi hedeflenen toplum, başka yerleşim bölgelerine, azınlıkta kalacak şekilde dağıtılır. Bu yöntemin yanı sıra bu toplumun arasına
çoğunluğu teşkil edecek şekilde farklı kültürel yapıya sahip bir nüfus da yerleştirilebilir
TANIM: Asimilasyon bir topluluğun, içinde yaşayan başka toplulukların dil, din ve kültürlerini değiştirmek suretiyle benliklerini yok etme ve yerine kendi benliklerini zorla kabul ettirme hareketidir.

Asimilasyon nedir

Asimilasyon nedir

Leave a Reply