9.sınıf Tarih Testleri ve Cevapları

9. Sınıf Tarih Testleri ve Cevapları

Değerli Takipçilermiz, 9.sınıf Tarih Testleri ve Cevapları , Tarih Öğretmenlerimiz bu makalemizde sizlere 9. Sınıf Tarih dersi ile ilgili kazanım testleri ve Cevapları konusunda dökümanlar sunmaya çalışacağız. Biliyorsunuz 9.sınıf tarih testleri pdf şeklinde indirilip derslerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Bu testler sayesinde öğrencilerimiz öğrendikleri konuları tekrar etme ve hatalarını giderme imkanı bulurken, Öğretmen arkadaşlar ise derslerini zenginleştirecek ve Öğrencilerinin seviyesi ölçecek dokümanlar elde ediyorlar. 9. Sınıf Konu Tarama testlerini ilgili dersin her ünitesine uygun olarak ekleyecek ve istifadenize sunacağız. Böylelikle 9. sınıf tarih testleri çözmek için yeterli dokümanınız olacak.
Pekala 9. sınıf tarih derslerinde hangi Üniteler var buna bakarak aşağıya listesini ekleyelim.

9.sınıf Tarih Testleri LİSTESİ

 1. 1. Ünite Tarih ve Zaman Ünitesi Testleri
 2. 2. Ünite İnsanlığın İlk dönemleri Ünitesi Testleri
 3. 3. Ünite Orta Çağda Dünya Ünitesi Testleri
 4. 4. Ünite İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Testleri
 5. 5. Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu Ünitesi Testleri
 6. 6. Ünite Türklerin İslamiyeti kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Ünitesi Testleri

Pekala bu Ünitelerde neler Öğreneceğiz ki Testlerini çözelim diyorsunuz gibime geliyor. Bu sebeple Ünite alt başlıklarını ve neler öğreneceğimizi kısaca hatırlayalım.

1- 1. Ünite Tarih ve Zaman Ünitesi Testleri

aşağıdaki konularla ilgilidir. Daha ayrıntılı
Tarih biliminin konusunu ve kapsamını Öğreneceğiz. Bu sebeple Bu konu ile ilgili testlerimiz tarih Bilimi , Tarihin Konusu, Tarihin tanımı gibi konuları testleri çözerek öğreneceğiz.
• Tarih biliminin diğer bilimlerle ilişkisini öğreneceğimiz bu konuda Tarihe yardımcı bilimler ile ilgili test soruları çözeceğiz. Ve Konuları daha iyi pekiştireceğiz.
• Tarih öğrenmenin amacını ve yararlarını işleyeceğimiz bu konuda Niçin Tarih Öğreniyoruz . Tarih Öğrenmenin Faydaları nelerdir gibi sorulara cevap bulacak testler çözeceğiz.
• Zaman ve takvim kavramlarına göz atacağız bu konuda Takvim nedir, Takvim çeşitleri, Türklerin kullandığı Takvimler nelerdir gibi konularla ilgili çoktan seçmeli  sorular çözeceğiz. Çağ kavramana göz atacağız, Tarih Öncesi ve Tarihi Çağlarla ilgili Testler Çözeceğiz.

 Tarih ve Zaman Konusu Test Soruları ve Cevapları 1
Tarih ve Zaman Konusu Test Soruları ve Cevapları 2


2. Ünite İnsanlığın İlk dönemleri Ünitesi Testleri

İnsanlığın İlk Dönemleri Konusu Testleri 1
İnsanlığın İlk Dönemleri Konusu Testleri 2
İnsanlığın İlk Dönemleri Konusu Testleri 3
 İnsanlığın İlk Dönemleri – Konu tarama testi- 4


3. Ünite Orta Çağda Dünya Ünitesi Testleri

• Orta Çağ’ın siyasi ve sosyal yapılarını
• Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduğunu• Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile konar-göçer ve yerleşikler arasındaki bağlantıları
• İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüz evrensel hukuk ilkelerine temel oluşturduğunu

9. Sınıf Tarih dersi Orta Çağ’da Dünya Test Soruları- 1
9. Sınıf Tarih dersi Orta Çağ’da Dünya Test Soruları- 2
9. Sınıf Tarih dersi Orta Çağ’da Dünya Konu Tarama Test Soruları-3


4. Ünite İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Testleri

• Asya’da Türk topluluklarının tarih sahnesine çıktığı başlıca kültür çevrelerini
• İlk ve Orta Çağlarda, Orta Asya’daki Türk devletlerinin güç ve yönetim yapısını
• Orta Asya coğrafyasının Türk topluluklarının hayat ve geçim tarzına etkisini
• Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını
• İlk Türk devletlerinin çevre devletlerle ilişkilerini

9. Sınıf Tarih dersi İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Konu Tarama Test Soruları-1
9. Sınıf Tarih dersi İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Konu Tarama Test Soruları-2
9. Sınıf Tarih dersi İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Konu Tarama Test Soruları-3
9. Sınıf Tarih dersi İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Konu Tarama Test Soruları-4


5. Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu Ünitesi Testleri

• İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu
• Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde, Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet
kurmaya yönelik faaliyetlerini
• Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi
• Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri
• VIII ve XII. yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri

9. Sınıf Tarih dersi İslam Medeniyetinin Doğuşu Konu Tarama Test Soruları-1
9. Sınıf Tarih dersi İslam Medeniyetinin Doğuşu Konu Tarama Test Soruları-2
9. Sınıf Tarih dersi İslam Medeniyetinin Doğuşu Konu Tarama Test Soruları-3
9. Sınıf Tarih dersi İslam Medeniyetinin Doğuşu Konu Tarama Test Soruları-4


6. Ünite Türklerin İslamiyeti kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Ünitesi Testleri

• Türklerin İslamiyet’i kabulü ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca
siyasi gelişmeleri
• Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri
• Karahanlı ve Gazneli devletlerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimleri
• Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi ve sosyal gelişmeleri
• Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetimini ve toplum yapısını

Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Test– 1
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Test-2
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Test–3


9.Sınıf  Tarih Dersi Testleri nerelerde kullanılır
1-Konuları pekiştirmek için
2- Konu tekrarı yapmak için
3- Öğrencilere Ödev olarak vermek için
4- Tarih Dersi yazılı Sorularına Çalışmak ve pratik yapmak için.
5-YKS’de TYT ve AYT ile ilgili ön hazırlık yapmak için
6- KPSS Sınavlarında İnkılap Tarihi ve Diğer Tarih Dersleri için

Soru Çözmenin Size Sağladığı Avantajlar

 • 9.Sınıf  Tarih Dersi Testlerini çözerek beyinde bulunan bilgiyi dışarı çağırmak pratikleşecektir.
 • 9.Sınıf  Tarih Dersi Testlerini çözmek bilgiyi nasıl kullanacağınızı öğretmektedir.
 • 9.Sınıf  Tarih Dersi Testlerini çözmek size nasıl soru sormanız gerektiğini de öğretecektir.
 • Bilginin nasıl farklı şekillerde sorulduğunu, 9.Sınıf  Tarih Dersi Testlerini çözerek öğrenebilirsiniz.
 • 9.Sınıf  Tarih Dersi Testlerini çözerek Sizin ne düşündüğünüzün değil, soru hazırlayanların ne düşündüğü ve hangi yöntemlerle soru hazırladıkları hakkında fikriniz olacaktır.
 • 9.Sınıf  Tarih Dersi Konu Tarama Testlerini çözmek hangi konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlayarak, gereksiz yerlerde zaman harcamanızı önler ve sizi zamandan tasarruf ettirir.
 • 9.Sınıf  Tarih Dersi Konu Tarama Testlerini  çözmek Bilgilerinizin pekişmesini sağlayarak sağlamlaştırır.
 • 9.Sınıf  Tarih Dersi Konu Tarama Testlerinini çözmek Pratik yapma şansınız artar ve daha hızlı öğrenirsiniz.
 • 9.Sınıf  Tarih Dersi Konu Tarama Testlerini  çözmek zamanı nasıl kullanacağını öğretir.
 • 9.Sınıf  Tarih Dersi Konu Tarama Testlerini çözmek Eksik konuları hatırlatarak, ilgili konulara yoğunlaşmanızı sağlar.
 • Kaygınızı dengede tutmayı sağlar ve özgüveniniz yükseltir.
 • Sınav öncesi prova yapmanızı sağlayarak, hata yapma riskinizi azaltır.
 • Nasıl bir yol izleyeceğiniz hakkında size ışık tutar.

9. Sınıf Tarih Dersi ile alakalı testlerimizi Ünite Ünite buradan paylaşacağız ki sizlerde arama yaparken zorlanmayın. Eğer Ünite isimlerini tekrar hatırlamak gerekirse şu şekilde sayabiliriz.

1. ÜNİTE TARİH VE ZAMAN
Tarih ve Tarih Yazıcılığı Testleri – 5
Tarih ve Tarih Yazıcılığı Testleri – 2
Tarih ve Tarih Yazıcılığı Testleri – 1
Tarih ve Tarih Yazıcılığı Testleri – 4
Tarih ve Tarih Yazıcılığı  Testleri – 3

2. ÜNİTE İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ
Kadim Dünyada İnsan Testleri – 7
Kadim Dünyada İnsan Testleri – 6
Kadim Dünyada İnsan Testleri – 5
Kadim Dünyada İnsan Testleri – 4
Kadim Dünyada İnsan Testleri – 3
Kadim Dünyada İnsan Testleri – 2
Kadim Dünyada İnsan Testleri – 1

4. ÜNİTE İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI
İlk ve Orta Çağlarda Avrasya Testleri – 5
İlk ve Orta Çağlarda Avrasya Testleri – 4
İlk ve Orta Çağlarda Avrasya Testleri – 3
İlk ve Orta Çağlarda Avrasya Testleri – 2
İlk ve Orta Çağlarda Avrasya Testleri – 1

5. ÜNİTE İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
İslam Medeniyeti’nin Doğuşu Testleri -2
İslam Medeniyeti’nin Doğuşu Testleri – 4
İslam Medeniyeti’nin Doğuşu Testleri – 3
İslam Medeniyeti’nin Doğuşu Testleri – 1
İlk ve Orta Çağlarda Avrasya Testleri – 5

6. ÜNİTE TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu’ya Yerleşme Testleri – 3
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu’ya Yerleşme Testleri – 2
Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Anadolu’ya Yerleşme Testleri – 1

Leave a Reply