9. Sınıf Tarih Dersi – İnsanlığın İlk Dönemleri – Konu tarama testi- 4

9. Sınıf Tarih Dersi – İnsanlığın İlk Dönemleri – Konu tarama testi- 4
Merhaba arkadaşlar 9. Sınıflar için doküman olarak konu tarama testleri eklemeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz 9. sınıf Tarih Dersleri konu tarama testleri için ana kategoriye eklemeler yapmıştık. Buradan takip edebilirsiniz.  Daha öncede bu konuya ait İnsanlığın İlk Dönemleri Konusu Testleri 1 ve İnsanlığın İlk Dönemleri Konusu Testleri 2 ve İnsanlığın İlk Dönemleri Konusu Testleri 3 eklemiştik. Tüm hepsini çözerek kendinizi geliştirmenizi tavsiye ediyoruz.


İnsanlığın İlk Dönemleri Konu Tarama Testi
I. Sümerler
II. Yunan Medeniyeti
III. Hititler
Yukarıda verilen İlk Çağ uygarlıklarından hangileri şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

2. Hititlerde kralların başrahip, başyargıç ve başkomutanlık görevleri vardır.
Bu durum Hititlerde aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Merkeziyetçi bir sistemin benimsendiğine
B) Bilimsel çalışmaların geliştiğine
C) Millî bilincin canlı tutulduğuna
D) Kültürel faaliyetlerin geliştiğine
E) Çok tanrılı inanca sahip olduklarına

3. Mısır’da yapı malzemesi olarak taş, Mezopotamya’da ise kerpiç ve tuğla kullanılmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenir?
A) Mısır mimari eserlerinin daha kalıcı olmasına
B) Mezopotamyalıların tarımla uğraşmalarına
C) Mısır’ın istila edilmesinin kolaylaşmasına
D) Mezopotamya’da kültürün gelişmesine
E) İki uygarlığın aynı eserler ortaya koymasına

4. Eski Yunanistan’da Kleistenes sınıf ayrımcılığını kaldırıp halk meclisini oluşturmuştur.
Bu çalışma ile Kleistenes’in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
A) Toplumsal cezaları artırmayı
B) Toplumsal barışı ve eşitliği sağlamayı
C) Tarım ve ticareti geliştirmeyi
D) İnsan haklarını sınırlandırmayı
E) Soyluların haklarını genişletmeyi

5. • Hz Musa’ya inanmalarından dolayı Musevi adıyla anılırlar.
• Bugünkü İsrail Devleti’nin atalarıdır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fenike
B) Akad
C) Babil
D) Elam
E) İbrani

6. I. Tapates adı verilen halı ve kilimler,
II. Kibele heykeli,
III. Anal adı verilen yıllıklar
Yukarıda verilen tarihî kaynaklardan hangileri Friglere ait değidir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

7. Roma’da krallık döneminde, kral ihtiyarlar meclisi tarafından teklif edilmiş, “kuria” adı verilen halk meclisi tarafından da seçilmiştir. Kral senatoya karşı sorumludur. Buna göre Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Meclisin yönetimde etkili olduğu
B) Demokratik uygulamalar görüldüğü
C) Hükümdarlığın babadan oğula geçtiği
D) Halkın yönetimde söz sahibi olduğu
E) Kralın yetkilerinin sınırlandırıldığı

8. Perslerde ülke satraplık adı verilen eyaletlere bölünmüş  satraplar kralın görevlendirdiği kişilerce teftiş edilmişlerdir.
Perslerdeki yönetim sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kralın yönetimde tek yetkili olduğu
B) Merkezî otoritenin güçlü tutulduğu
C) Halkın siyasi olarak satraplara bağlı olduğu
D) Vergilerin satraplar adına toplandığı
E) Siyasi birliğin olmadığı

9. Mısırlılar ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamışlardır.
Bu durum Mısır Uygarlığı’nın;
I. tıp,
II. eczacılık,
III. astronomi
alanlarından hangilerinde gelişmesine zemin hazırlamıştır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

10. Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisi hukuk kurallarını ilk kez yazılı hâle getirmiştir?
A) Sümerler
B) Babiller
C) Lidyalılar
D) Asurlar
E) Persler

11. İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden biri olan Hititler gelişmiş bir hukuk sistemine sahiptir.
Hitit kanunları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Sümer Kanunları gibi insancıldır.
B) İşlenen suçların cezası daha çok maddi niteliktedir.
C) Boşanma hakkı kadınlara da verilmiştir.
D) Kasten öldürme ile kazara adam öldürme birbirinden ayrılmıştır.
E) Kolektif cezalar uygulanmamıştır.

12. Büyük İskender Mısır’da Aman-Ra rahipleri tarafından tanrı-kral ilan edilmiş; Didim Apollon Tapınağı kâhini tarafından “Zeus’un oğlu” olarak adlandırılmıştır.
Bu durum Büyük İskender ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Ülke ekonomisini güçlendirmiştir.
B) Ülkeyi yönetim birimlerine ayırmıştır.
C) Helenizm uygarlığını ortaya çıkarmıştır.
D) Gücünün meşruiyet kaynağını tanrısallaştırmıştır.
E) Aristokratik yönetim anlayışını benimsemiştir

Test 6 1.C 2.A 3.A 4.B 5.E 6.C 7.C 8.B 9.C 10.A 11.E 12.D

Leave a Reply