9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

SPONSOR REKLAMLAR

9. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları makalemizde sizlere yeni müfredata uygun sorular derledik. Bu derleme sayesinde 9. sınıf tarih dersi için klasik yazılı soruları ile karşılaşacaksınız. Yazılı Sorularımız cevapları da mevcuttur. 9. Sınıf Tarih dersinde başarılı olmak istemez misiniz ? Sınıfta en yüksek not alan öğrenci olmak istemez misiniz ? Elbette istersiniz. İşte bu sebeple 9. Sınıf Tarih Dersleri yazılı sorularımızı takipte kalınız.


Aşağıda ki metinde tarihin tanımında geçen hangi ifadelere yer verilmemiştir? Yazınız.
SORU 1-) “Bir zamanlar, iki Padişah hâkimiyet için karşı karşıya gelmiş. Mücadelede Padişahlardan biri yenik düşmüş. Yenik düşen Padişahın toprakları parçalanmış ve ülkesindeki birlik bozulmuş. Bundan sonra yenik Padişahın topraklarında yıllar süren karışıklıklar başlamış.”

SPONSOR REKLAMLAR

 

SORU 2-) Tarihi bilgilerin  zamana, yere ve konuya göre bölümlere ayrılarak düzenlenmesine sınıflandırma (tasnif) denir. Sınıflandırma ile tarih araştırmalarının kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Sınıflandırma türlerine 2’şer örnek veriniz.

SORU 3-) İnsanlar günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla zamanı bölümlere ayırmıştır. Zamanı gün, hafta, ay ve yıl gibi belli dönemlere bölmüş ve düzenli bir sistem çerçevesinde algılamıştır. Türkler tarih boyunca farklı takvimler kullanmışlardır.
Bu takvimlerin isimlerini yazınız.

SORU 4-) İstanbul’da olsun Anadolu’da olsun eski Türk konaklarında ve evlerinde yapılan toplantılarda misafirlere büyük bir özenle pişirilerek ikram edilirdi. Kahvenin özel bir şekli ve hazırlamada kullanılan özel kapları vardır. Çiğ ve çekirdek kahve önce kahve tavalarında kavrulur, buradan kahve soğutuculara aktarılır, soğuduktan sonra değirmende öğütülerek toz haline getirilir ve kahve kutularında saklanırdı. Kahve pişirmede güğüm veya cezve kullanılırdı. Bazı bölgelerde kahve ”kahve sitili” denen mangal ve güğüm takımlarında pişirilirdi. Telve dibe çöktükten sonra suyu kahve fincanlarına konularak ikram edilirdi. Fincanlar porselenden yapılmıştır. Bunlar kulpsuz olup gümüş, altın gibi maddelerden yapılan fincan zarfı içine konmaktadır.

Tarih olay ve olguları incelerken diğer bilim dallarından da faydalanır. Tarihe temel oluşturan belgelerin çeşitliliği, diğer bilim dallarından yararlanmayı zorunlu hale getirmiştir. Buna göre yukarıdaki metinde tarih biliminin hangi bilim dalından faydalandığını yazınız.
Tarihe yardımcı bilim dallarından beşini yazınız.
SORU 5-) Tanım: Tarih hakkında bize bilgi veren, tarihi anlamamıza yardımcı olan her türlü malzemeye kaynak denir. Kaynaklar genel olarak ikiye ayrılır:

SPONSOR REKLAMLAR

Birinci elden kaynaklar (Ana kaynak): Olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır.

İkinci elden kaynaklar: Ana kaynaklardan yararlanılarak oluşturulan eserlerdir.

Serkan öğretmen tarih dersinde tarihin yöntemi adlı konuyu işlerken madeni para, ders kitabı, mahkeme tutanakları, nüfus cüzdan örnekleri göstermiş, Ergenekon Destanı ve Evliya Çelebi’nin Seyahatname isimli eserinden bahsetmiştir.

Yukarıdaki tanıma göre Serkan öğretmenin derste örnek olarak göstermiş olduğu ve bahsettiği kaynaklar hangi tür kaynaklar arasındadır? Yazınız.
SORU 6-) Aşağıdaki cümlelerin doğru/yanlış olduklarını karşılarına yazınız.

Tarih bilimi insana özgü tüm toplumsal olayları inceler.
Tarih bilimi en çok deney ve gözlem yöntemini kullanır.
Tarih biliminin genel kanunları vardır.
Tarih geçmişi inceler.
Tarihte yaşanan olaylar tekrarlanabilir.
SORU 7-) Vaka ve vakıa arasındaki farklar nelerdir? Vaka ve vakıaya ikişer örnek veriniz.

SPONSOR REKLAMLAR

SORU 8) Tarih yazıcılığında tarihçiler belgelerden faydalanmalıdır. Belgelerin tarafsız olması tarihe bilim değeri kazandırır.
Belgelerin tarafsız olduğunu nasıl anlarız? Yazınız.
SORU 9-) Dünyada buzulların erimesi ve ilk tarım faaliyetlerinin başlaması insan hayatında ne gibi değişiklere neden olmuştur? Yazınız.

SORU 10-) Ateşin kullanılmaya başlaması insan hayatında ne gibi değişiklere neden olmuştur? Yazınız.

Leave a Reply