9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite

SPONSOR REKLAMLAR

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 28
Bu bölümde Üniteye hazırlık olması açısından Verilen soruları hep beraber cevaplandıralım. Böylelikle Üniteye de hazırlık yapmış oluruz. Üniteye hazırlık sorularını cevaplamak aynı zamanda Üniteye ve derse hazır olmak demektir.

KAVRAMLAR
• Konar-göçer: Kış ve yaz mevsimlerini ayrı ayrı mekanlarda geçiren topluluklar
 Efsane: Bir tarafı az çok tarihe dayanmakla beraber inanılmaz olgularla süslü olan halk hikâyesi.
• Tablet : eski uygarlıklardan kalma, pişmiş ya da güneşte kurutulmuş kilden yapılmış, üzerinde çiviyazısıyla metin bulunan yazılı belge.
• Site : Sümerlerde şehir devleti
• Karum : Asurlularda  pazar yeri
• Kolonicilik : Sömürgeciliğin ilk çağlardaki adı
• Aristokrasi : Aristokrasi ya da soylu erki, iktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu siyasi hükümet şeklidir.
• Tiranlık: Tiran, hukuk ve anayasa kurallarından bağımsız bir yönetim biçimi sergileyen önder.
SORU:1. Medeniyetlerin ortaya çıkmasında coğrafyanın etkileri nelerdir?
CEVAP:Coğrafya insanlar için bir kaderdir. İbn Haldun’un Mukaddime adlı eserinde de bahsedildiği üzere coğrafya bir tercih değildir, insanların kaderidir. Coğrafya bunun gereğince insan hayatında önemli bir yerde bulunmaktadır. Medeniyetlerin ortaya çıkmasında coğrafyanın etkisi bulunmaktadır.

Medeniyetlerin ortaya çıkmasında coğrafya bazı imkanlar oluşturmaktadır. Özellikle su kaynakların olduğu yerlerde medeniyetlerin daha çabuk gelişmesi söz konusu olmaktadır. İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanabildiği coğrafyalarda hayatta kalmak daha kolay olduğundan insanlar o bölgelerde yerleşmişler ve zamanla şehir devletleri kurarak medeniyet haline gelmişlerdir.
Medeniyetlerin ortaya çıkmasında, coğrafyanın insanların temel ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olması medeniyetlerin kurulmasında coğrafyanın önemini ve etkisini göstermektedir.

2. Yaşadığınız bölgeye en yakın tarih öncesi döneme ait yerleşim yerleri nerelerdir?

CEVAP:Bu soruyu Her Öğrenci kendi yaşadığı bölgeye göre cevaplandırmalıdır. Fakat nereye bakacaklarını bilmeyenler için söyleyelim Anadoluda tarih öncesi yerleşim merkezleri olarak aratabilirsiniz.
SORU: 3. Konar-göçer ve yerleşik toplumların ekonomik faaliyetleri nelerdir?
CEVAP:Konar-göçer toplumlar tarih boyunca en çok hayvancılık ile uğraşmışlar. Avcılık, toplayıcılık ile geçimlerini sağlamışlardır. Tarih boyunca yerleşik toplumlar ise daha çok tarım ile uğraşmışlar ve toprağa bağlı kalarak yaşadıkları için de yerleşik düzen oluşturmuşlardır. Bu nedenlerle toplumların yaşayış biçimleri ve kültürleri doğrudan yaptıkları geçim faaliyetlerini de etkilemiştir.

SPONSOR REKLAMLAR

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 29
SORU:Yazıdan önceki dönemlerde insanlığa ait yaşam izleri neler olabilir?
CEVAP: Bu sorumuzun cevabını kısaca verecek olursak, Topraktan ve taştan yapılmış aletler, Duvar resimleri,


9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 30
SORU: Tarımın başlamasıyla insan hayatında ne gibi değişiklikler yaşanmıştır?
CEVAP: İnsanların yerleşik hayata geçmesinde tarım etkili olmuştur. Çünkü tarım toprağa bağlı kalarak yaşamaya neden olur. Toprağa bağlı kalmak yaşanılan yerin terk edilememesi anlamına gelmektedir. İnsanların tarımla uğraşmaya başlaması, hayvancılığın da ahır hayvancılığı şeklinde yapılmasına neden olmuştur.

Tarımla birlikte yerleşik hayata geçen insanlar, ahır ve kümes hayvancılığı geliştirmişlerdir. Çarşı ve pazar kurarak, han ve hamamlar yapmışlardır. Kalıcı mimari eserler ortaya koyarak yerleşim alanları ebedi yurt edinmişlerdir. Bu nedenle yerleşim yeri edindikleri yerlerde coğrafik özelliklerin uygun olmasına dikkat etmişlerdir. İklim, bitki örtüsü gibi özelliklerin elverişli olmasının yanında, yer altı ve yer üstü kaynaklara da yakın olması önemlidir.


9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 31
SORU:Yazıdan önceki dönemde Çatalhöyük’te yaşayan insanların faaliyetleri hakkında neler söylenebilir?
CEVAP: Orta Doğu ve Akdeniz çanağında insanoğlunun ilk defa topraktan kap yapmaya başladığı yer olan Çatalhöyük, insanların buğday yetiştirmeye başlamaları ve evlerde dini inançları doğrultusunda çizilen duvar resimleri ve öküz başlarıyla ön plana çıkıyor. İnsanoğlunun dünyadaki serüvenine ışık tutmayı amaçlayan Çatalhöyük kazısında ortaya çıkan bulgular, insanların beslenme şekilleri, kemik yapıları, genetik özelliklerine ilişkin her yeni bulgunun, günümüz modern insanının bilinmeyenlerine kapı aralıyor.


9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 32
SORU:“Medeniyet, milletlerarası ortak değerler seviyesine yükselen anlayış, davranış ve yaşama vasıtalarının bütünüdür. Bu ortak değerlerin kaynağı kültürlerdir.” İbrahim Kafesoğlu
Medeniyet tanımında yer alan milletlerarası ortak değerler neler olabilir?
CEVAP: Tekerleğin icadı
Telefonun icadı
Yazının bulunması
Ateşin bulunması
Kağıdın icadı
Tarihi eser ve kalıntılar
Barutun bulunması

SORU:Türkiye’deki tarihî, arkeolojik ve coğrafi mekânlardan hangileri “UNESCO Dünya Mirası” listesinde yer almaktadır? Elde ettiğiniz bilgileri sınıf panosunda paylaşınız.
CEVAP:

 • İstanbul [1985]
 • Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) [1985]
 • Hattuşa (Boğazköy) – Hitit Başkenti (Çorum) [1986]
 • Nemrut Dağı (Adıyaman – Kahta) [1987]
 • Xanthos-Letoon (Antalya – Muğla) [1988]
 • Safranbolu Şehri (Karabük) [1994]
 • Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998]
 • Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011]

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 33
SORU:Göbeklitepe, Çatalhöyük ve Çayönü merkezlerinin insanlık tarihine etkileri nelerdir?
CEVAP: Göbeklitepe, Çatalhöyük, Çayönü gibi merkezler höyük merkezleri olarak bilinmektedir. Höyükler, geçmiş zaman kültür ve uygarlıklarının toprak altında kalmış olan hayat merkezleri olarak bilinmektedir. Bu yerler geçmiş ile şimdiki zaman arasında bir bağ kurmaktadır.

Höyük merkezlerinin ve eski yerleşim alanlarının bu şekilde ortaya çıkması, geçmiş ve gelecek arasında bir bağın oluşmasında etkili olmaktadır. Höyükler bir araştırma merkezi olarak geçmiş zaman uygarlıklarının siyasi, sosyal, askeri, ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarında neler yaptıklarını ortaya koymaktadır.

Anadolu’nun birçok yerinde bulunan bu özel yerler, coğrafi olarak da çok değerli olmakla birlikte sosyal ve kültürel olarak bir milletin en önemli kazanımlarından biridir.

SPONSOR REKLAMLAR

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 34
SORU:Destanların kültürel hayattaki önemi nedir?
CEVAP:Destan, gerçek üstü ile gerçeğin, efsane ile tarihin birbirine karıştığı, bir kahraman ya da önemli bir tarihsel olayı övüp yücelten manzume yazılardır.Destan, kültürleri yeniden üretir. Destanlar, milletlerin kültür kodlarını taşır. Aynı destanı bilen kuşaklar birbirine benzer ve milletin devamlılığını sağlar. Örneğin Manas Destanı o dönemin kültürünü ve Türklerin yaşam tarzını anlatır. Yine Ergenekon Destanı’nı bilen, duyan ve dinleyen kuşaklar kendilerini yeniden kurtarır.

—-

Destanlar yeni kuşaklara önerilerde bulunur, örneğin Manas Destanı’nda “mankurt” kelimesini öğrendik. Manas Destanı’nda atalarımız sanki olacakları sezmiş gibi çocukların mankurtlaşmaması gerektiğini söylemektedirler. Bilindiği gibi mankurtlaşmak kendi kültüründen uzaklaşarak başka kültürlere girmek, başkalarını efendi bilip ona hizmet etmektir. Destanlar, milletlerin ve kültürlerin olmasa olmazıdır.

Mankurtlaşmamış bir gelecek ve milletimizin tarihsel devamı için çocuklarımızı destan ve masallarla büyütmeliyiz yani mankurtlaşmamış bir gelecek için mankurtlaşmamış dil, kültür ve çocuklar gerekir


9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 35
SORU:Ateşin kullanılmasının, insan hayatına etkileri nelerdir?
CEVAP : Isınma, Haberleşme, Aydınlatma, Pişirme, Korunma, Saldırma, Madenleri işleme

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 36
SORU:Yukarıdaki sözlerden hareketle yazının insan hayatındaki önemi ile ilgili neler söylenebilir?
CEVAP : Bu sözlerin hepsi yazının bir bellek yaratması ile ilgilidir. Yani yazı, geçmişten bu güne bir köprü kurar. Kültürün, bilimin, her türlü inanışın, sanatın sürekliliğini sağlar. Yani insanlığın belleğini oluşturur.Geçici bilgiler için söz de kullanabilirsiniz ama kalıcı bilgiler için asla söz yeterli değildir. İnsan hafızası unutmaya meyil gösterir. Alimler bile unutmuş diyerek en zeki ve bilgili insanların bile sözlerini zaman zaman unuttuğu hatırlatılır. Yazılı metinler ise unutulduğunda tekrar  açılır ve okunabilir. Bir sözün aktarılması durumunda arada farklı kelimeler kullanır ve anlam değişebilir. Yazı ise olduğu gibi aktarılır ve asla değiştirilemez. Sözün uçucu yazının ise kalıcı olması durumu iyi analiz edilmeli ve yazının icadına olan önem iyi anlanmalıdır. Bu sözlerde asıl amaç yazının icadına ve yazının yaygın kullanılmasına yöneliktir.

SPONSOR REKLAMLAR

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 37
SORU:Sümerler’in yazıyı icat etmesi insanlık tarihinde ne gibi değişikliklere neden olmuştur?
CEVAP :Sümerler, yazıyı icat eden ve simgeler halinde bir iletişim dili ortaya koyan bir uygarlık olmuştur. Böylece iletişimin sağlanmasında ve ekonomik gelişmelerin ilerlemesinde önemli bir etken oluşturdular. Özellikle tarım ve matematik alanında Sümerler, yazının icadıyla devri sağlamışlardır.İnsanlık tarihinde edebiyatın gelişmesinden önce yazının icadıyla tarım ve ticaret gelişmeye başlamıştır. Çünkü insan hayatının devam etmesi için beslenme, barınma, korunma ön plana çıkmaktadır. Bu da yazının icadının ilk ihtiyacı gidermesinde tarım ve ticarette kullanılmasını sağlamıştır.

Sümerler’in bu icadı dünya genelinde de tarım ve ticaretin ardından hukuk ve siyasi sistemlerin gelişmesinde etkili olmuştur.

 • Dini, ticari ve ebedi belgeler kayıt altına alındı.
 • Kanunlar yazılı hale geldi. Herkes kanunları öğrendi ve uyguladı.
 • Matematik işlemleri, hesap yapma kolay hale geldi.
 • Haklar kayıt altına alınabildi.
 • Eğitim verebilme imkanları arttı.
 • Bilimsel gelişmeler arttı.
 • Teknoloji gelişti.

Sümerler’in yazıyı icat etmesi insanlık tarihinde çığır açtı. Bu değişiklikler günümüz insanlık medeniyetinin bu hale gelmesini sağlamıştır.

SORU:Yazının ve yazı araçlarının gelişimine hangi milletler katkı sağlamıştır?
CEVAP : Yazıyı M.Ö. 3500 yılında Mezopotamya’da yaşayan Sümerler icat etmiştir. Sümerler, toprak hamurdan yapılan kil üzerine şekiller ve hatta zarf içine konulmuş yazıların “konşimento” , “senet” , “borç belgesi” vb. ticari belgeler olduğu anlaşılmaktadır.
Mısırlılar Sümerlerden esinlenerek “Hiyeroglif” yazısını geliştirmişlerdir.
Fenikeliler M.Ö 2000’de ilk alfabeyi icat etmişlerdir.
M.Ö 1300’de Çinliler ve Mısırlılar kandillerini aydınlatmada oluşan ısı ve bitki zamklarıyla karıştırılarak hazırlanan mürekkebi buldular.


9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 42
SORU:Geçmişten günümüze insanın günlük yaşamını kolaylaştıran gelişmeler nelerdir?
CEVAP :Ateşin bulunması
Tekerleğin icadı
Yazının bulunması
Pusulanın icadı
Buharlı gemilerin icadı
Motorlu araçların icadı
Çamaşır makinesinin icadı
Telefonun ve telgrafın icadı
İnternetin icadı

SPONSOR REKLAMLAR

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 43
SORU:Konar-göçerler ile yerleşik toplumların karşılıklı ilişkileri hakkında neler söylenebilir?
CEVAP: En eski çağlardan,beri göçebe ve yerleşikler hep karşı karşıya gelmişlerdir. Göçebeler ile yerleşik toplumlar arasında bazı sürtüşmeler yaşanırdı. Konargöçerler ihtiyaçlarını bazen komşularından bazen de çiftçilere bir anda sel gibi baskın yaparak topladıkları ganimetlerden sağlarlardı. Yakınlarında bulunan yerle iş toplumlara saldırmazlardı. Çünkü, her daim onlara işleri düşebilirdi. Bu yüzden uzaklardaki yerleşik toplumlara saldırırlardı.


9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 45
SORU:Günümüzde siyasi nedenlerle yaşanan göçlere örnekler veriniz.
CEVAP: Orta Doğudaki göçler sayılabilir.


9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 46
SORU:İnsanların birlikte yaşama gereksinimleri hangi kurumları mecburi hâle getirmiştir?
CEVAP:Devlet, Hukuk, Eğitim Kurumları vs

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 48
SORU:Günümüzde kabile anlayışına sahip topluluklar hangi bölgelerde yaşamaktadır? Sonuçları sınıfta paylaşınız.
CEVAP:Afrikada , Asyada belli bölgelerde, Amerikada özellikle güney amerika da

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 56
SORU:Mısır ve Hitit ordularınının birbirlerine üstünlük sağlayamamalarının nedenleri neler olabilir?
CEVAP:Güçlerinin denk olması sayılabilir.

SPONSOR REKLAMLAR

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 57
Oğul ile babanın arasına girilmez, Mayasıdır Hakan’ın, Türk töresi geçilmez!” Türk Sözü
SORU:Türk töresinin siyasi ve sosyal hayata etkileri nelerdir?
CEVAP:Türk töresi yazısız kurallar içerir. Bir yazılı metin ile Türk töresine ait maddeler elde edilemez. Kulaktan kulağa ve devlet büyüklerinin tutumları ile bu töreler oluşmuştur. Siyasi ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen töreler tüm topluma yaşam tarzı kazandırır.Türk Töresi Siyasi Etkileri: Her doğan erkek çocuğun asker kabul edilmesi, Bağımsızlık ruhu, Toy kurulması ve kararların toy ile ortak alınması, Hükümdarın yetkilerinin kısıtlanması, Milli bağımsızlık ruhunun oluşması, Küçük kardeşlerin de toyda söz sahibi olması, Aile büyüklerinin devlet idaresinde söz sahibi olması, Hükümdarın tek başına hareket etmeyip toya kararlarını onaylatma zorunluluğu, Türk kadınlarının da yönetimde söz sahibi olması, Hükümdar yokken kadının devleti idare etmesi

Türk Töresi Sosyal Hayat Etkileri: Savaşçı bir toplum oluşması, Merhamet ve adalet duyguları, Milli toplum ve milli kimlik bilincinin oluşması, Yardımlaşma, Dayanışma


SORU:Türk töresinde hırsızlık, cinayet ve ordudan kaçma suçlarının cezası nedir? Bir metin hazırlayarak sınıfta okuyunuz.
CEVAP:Adam öldürenler idam edilirdi. Hırsızlar da idama mahkûm olur, malları müsadereye tabi tutulurdu. Vatana ihanet edenlere ve savaş sırasında askerlikten kaçanlara kesinlikle müsaade edilmez, öldürülürlerdi. Devletin suçlulara bu denli kesin hükümlerle cezalar vermesi kan davalarına engel olmuştur.


9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 59
SORU:Urkagina ve Hammurabi Kanunları’nın meşruiyet kaynakları nelerdir?
CEVAP:Urkagina bir Sümer kralıdır. Sümer kralı adaletli yönleri ile tanınmıştır. Devlet işlerinin yazılı kanunlara dayandırılması ve kendisinden sonraki hükümdar ve yöneticilerin de bu kanunlara bağlı kalmasını istemiştir. Yazılı kanunlar oluşturmuştur. Açık bir şekilde suç maddelerini yazıp ceza karşılıklarına da yer vermiştir. Bu kanunlar zamanla Urkagina adını almış ve günümüze kadar bu şekliyle ulaşmıştır.Urkagina Kanunları dönemin kralı tarafından bizzat oluşturulmuştur. Kralın imzası ve onayını içeren kanunlar olduğu için kanunlara uyulmak zorunda kalmıştır. Kanunlar ile kral kendi sınırlarını bile belirlemiş ve kendini de kanunlara tabii tutmuştur.

Hammurabi Kanunları ise Babiller tarafından oluşturulmuştur. Babil kralı Hammurabi bu kanunları bizzat kendisi oluşturmuştur. Bu kanunlar ile de çeşitli sınırlar ve haklar kral için getirildi. Her iki kanunu da incelediğimizde meşruiyet kaynağının bizzat devlet yani krallar olduğu görülecektir. Meşruiyet olarak devletin yani en yetkili kaynak olarak kralın gösterilmesi kanunların daha çabuk uygulanması ve kabullenmesini sağladı.

SPONSOR REKLAMLAR

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 60
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Meşruiyet : yasaya, töreye vb. uygunluk, geçerlilik, yasallık.
Monarşi : siyasal gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kalıt yoluyla aile bireylerine geçtiği devlet biçimi.
Aristokrasi : eskiden, siyasal ve ekonomik gücün ve devlet yönetiminin soylular elinde bulunduğu düzen, yönetim biçimi.
Mezopotamya :  Mezopotamya, Orta Doğu’da, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölge. Mezopotamya günümüzde Irak, kuzeydoğu Suriye, Güneydoğu Anadolu ve güneybatı İran topraklarından oluşmaktadır. Büyük bölümü bugünkü Irak’ın sınırları içinde kalan bölge, tarihte birçok medeniyetin beşiği olmuştur.


Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Eflatun, yazma teknolojisini insan belleği için bir dış tehlike olarak görmüş ve “Yazı teknolojisini elde edenler kendi belleklerini kullanmayı durduracaklar ve unutkan olacaklardır; kendi iç kaynakları yerine dış işaretlerle onları hatırlamak için yazıya bağlanacaklardır.” demiştir.
Soru: Eflatun’un yazı teknolojisini insan belleği için bir tehdit olarak görmesinin sebepleri neler olabilir?
CEVAP: Söz uçar yazı kalır demişler. Bu dece bir bakış açısıdır. Fakat Yazmak insana tembelliğe itebilir gerçekten. Yazığı kaydettiğ için insan ezberlemk istemz bu da belleğimizi zayıflatır. Nasıl ki günümüzde akıllı telefonlar numara ezberleme konusunda bizleri tembel yaptı ise. Her teknoloji insanı biraz tembelleştirmek ya da işlerini kolaylaştırmak için yokmudur.
Soru:2. Konar-göçerlerin askerî alanda üstün olmalarını sağlayan özellikler nelerdir?
CEVAP: Konar göçerler genelde AT kullanırlar ve doğa ile bir türl ümücadele içerisindedirler. İşte bu sebeplesürekli idmanlı sayılabilirler. buda bu dinamiklikte onları askeri alanda başarılı yapmıştır.
Soru:3. Yazıdan önceki dönemde insanın hayat tarzını etkileyen unsurlar nelerdir?
CEVAP:Yazıdan önceki dönemde insan hayat tarzını etkileyen unsurlar oldukça fazlaydı. İletişim yollarının çeşitli olduğu ve yazının olmadığı dönemlerde haberleşme ve haber gönderme işleri insanların uzun zamanlarını almaktaydı. Yazının bulunmasıyla iletişim araçları da gelişmiş ve haberleşme kolay hale gelmiştir.
Haberleşmenin, at sırtında kilometrelerce yol gitmekten ibaret olduğu ve vurarak, ateş yakarak, bağırarak sağlandığı durumlar insanların hayatında zorlukların yaşanmasına neden olmuştur. Bu zorlukları aşmak için insanlar çeşitli insanları özellikle görevlendirseler de zamanla daha çok sorun olmuştur.
Yazının bulunmasıyla koşulların da haberleşmede kullanılması, mektuplaşma gibi durumlarda kullanılması büyük kolaylıklar sağlamıştır.

Soru:4. Hammurabi Kanunları’nın genel özellikleri nelerdir?
CEVAP:Hammurabi Kanunları’nda miras hukukundan da bahsedilmektedir. Ayrıca önemli olarak dişe diş, kana kan lafzı da öne çıkmaktadır. Yüzyıllar boyunca en kadim hukuk kuralları içinde bulunmuştur. Bu kanunlar sayesinde uygarlıkların ilerlemesi söz konusu olmuştur. Adalet ve doğruluk adına oluşturulan kanunlar olarak evrensel özellikler de taşımaktadır. Hukuk evrenseldir. Herkes için geçerlidir.
Soru:5. Mısırlıların dinî inançlarının tıp ve mimariye olan etkileri nelerdir?
CEVAP:Ahirete inanmaları sonucu mumya yapma istekleri insan vucudunu yakından tanımışlar ve TIP alanında ilerlemişlerdir.  Firavunlara yaptıkları devasa mezarlarda Mimari alanda mükemmel eserler yapmalarını sağlamıştır.
Soru:6. İlk Çağ’ın tüccar toplulukları hangileridir?
CEVAP: Asur , Fenike , Lidya sayılabilir.

7. Tarih öncesi döneme ait Çatalhöyük’te (Görsel 2.46) yapılan arkeolojik kazıların amaçları nelerdir?

SPONSOR REKLAMLAR

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 61
Tarihi Aydınlatan Bir Yer: Göbeklitepe
“Bereketli Hilal” olarak gösterilen Yukarı Mezopotamya, insanlık tarihinin bilinen en eski yerleşim yeri olup Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Urfa ve Harran’ı kapsamaktadır. Önemli inanç merkezlerine sahip olan bu bölgede kadim Sümer, Asur ve Bâbil gibi birçok medeniyet kurulmuştur. Bu bölgede yapılan arkeolojik kazılarda,
geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan Göbeklitepe’nin keşfi, dinler tarihi açısından önemli veriler sunmuştur.
Göbeklitepe Tapınakları genellikle sonsuzluğu, bütünlüğü ve evreni simgeleyen daire formunda inşa edilmiştir. Tapınak alanındaki kaya yüzeylerinde çok sayıda daire sembolü yer almakta olup bu formlar Göbeklitepe’den sonra inşa edilmiş birçok tapınakta da görülmektedir.
Bazı bilim insanları, Göbeklitepe’nin bir gözlemevi olarak kullanıldığını ifade etmiştir. Tapınakların, yıldız ve gezegenlerle bağlantılı olduğu, gök cisimlerinin hareketlerini izlemek ve konumlarını belirlemek için kullanıldığı görüşü neredeyse bütün antik tapınaklar için dile getirilmiştir.
Bir tapınak olmanın ötesinde Göbeklitepe, karanlıkta kalmış bir inanç sisteminin en önemli kanıtı olarak günümüze ulaşmıştır. Neolitik Dönem’in erken evresine ait olan Göbeklitepe, bu dönemde yaşamış insanın inanç ve düşünce dünyasını ortaya koymaktadır.
Göbeklitepe’nin yapısal ve biçimsel özellikleri o dönemde yaşayan insanın, sanıldığının aksine güçlü bir tanrı düşüncesine sahip olduğunu ve ileri düzeyde bir dinî sembolizm kullandığını kanıtlamaktadır. Göbeklitepe’nin tarih boyunca inanç merkezi olan ve peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa’da bulunması, ülkemiz için ekonomik ve kültürel fırsat olmuştur. Anadolu’nun ne kadar kadim ve zengin bir kültürel dokuya sahip olduğunu kanıtlayan
bu yapı, ortaya çıktığı günden beri birçok yerli ve yabancı araştırmacının ilgisini çekmiştir. İnanç turizminin en gözde mekânlarından biri olan bu tapınağın, ülkemize çok ciddi katkısının olacağı açıktır (Kurt-Göler, 2017, s.1111-1138’den düzenlenmiştir).

Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız
1. Yukarı Mezopotamya’nın Bereketli Hilal olarak gösterilmesinin nedenleri neler olabilir?
2. Göbeklitepe’nin daha sonra inşa edilen tapınaklara etkisi nedir?
3. Göbeklitepe’nin bir gözlemevi olabileceğinin kanıtları neler olabilir?
4. Günümüzde Türkiye’ye katkı sağlayan diğer tarihî yapıtlar hangileridir?

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 62
Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Selin, hazırladığı proje ödevi sonrasında: “Yazıdan önceki dönemde insanın hayat tarzı, tabiata karşı verdiği mücadelesi, sosyal ilişkileri ve inançlarını öğrenebilmek için insanın bıraktığı izler göz önünde bulundurulur.” değerlendirmesini yapmıştır.
Selin’in bu değerlendirmesine göre aşağıdakilerden hangisi bahsedilen dönemi niteleyen bir buluntu olamaz?
A) Ok ve yay
B) Taş balta
C) Buğday fosili
D) Kil tablet
E) Öğütme taşı

2. İlk Çağ’da Doğu ile Batı kültürlerinin kaynaşmasında;
I. uluslararası ticaret,
II. göçler,
III. Büyük İskender’in Asya seferi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ Anadolu medeniyetlerinden biri değildir?
A) Hititler
B) Frigler
C) Urartular
D) Lidyalılar
E) Akadlar

4.• Urartular tarım alanlarının sınırlı olması nedeniyle daha çok hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlardır.
• Mısır’da Nil Nehri etrafında verimli ovaların oluşması Mısır’ın temel geçim kaynağının tarım olmasını sağlamıştır. Buna göre medeniyetlerin ekonomik uğraşlarında belirleyici olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Coğrafya
B) Irk
C) Din
D) Kültür
E) İhtiyaçlar

5. Aşağıdakilerden hangisi “kollektif  ceza” kavramını açıklayan bir ifadedir?
A) Kadın ve erkeğe aynı cezanın verilmesi
B) Suçu işleyenin yakınlarının da cezalandırılması
C) Köle ile efendisinin farklı cezalara çarptırılması
D) Ölümle cezalandırma anlayışı
E) Bazı suçlarda kısas cezasının uygulanması

6. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi kolonizasyon faaliyetlerinde bulunmamıştır?
A) Fenikeliler
B) Asurlular
C) Frigler
D) İyonlar
E) Yunanlar

7-İstediği hayat şartlarına ulaşmak isteyen insanoğlu geçmişten günümüze yeni yerler bulmak amacıyla göç etmiştir. İklimdeki değişikliklere bağlı geçim sıkıntısının yaşanmaya başlanması, politik değişiklikler, inanç gruplarının baskı altına alınması gibi gelişmeler
insanların yeni yerler aramasında etkili olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
İlk Çağ toplumlarında görülen göç hareketlerinin nedenleri arasında
gösterilemez?
A) Sosyal
B) Dinî
C) Siyasi
D) Ticari
E) Coğrafi

8. Nil’in sularının taşması sonucu tarlaların sınırları birbirine karışmış, bu tarlaları ayırmak için Mısır’da …………… ilmi gelişmiştir. Ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamış böylelikle insan vücudunu tanımışlar, tıp ve …………… bilimlerinde
gelişmişlerdir.
Metindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğrudur?
I                        II
A) Matematik Biyoloji
B) Geometri Astronomi
C) Geometri Fizik
D) Matematik Kimya
E) Geometri Eczacılık

9. Toplumların ekonomik uğraşlarında coğrafyanın önemli bir belirleyici olmasında;
I. Urartuların hayvancılık ve madencilikle uğraşması,
II. Fenikelilerin deniz ticaretinde ilerlemesi,
III. Atina ve Sparta’nın tarım alanında gelişmesi durumlarından hangileri örnek olarak
gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

10. İlk Çağlarda Persler kurmuş oldukları satraplık adındaki eyalet sistemi
ile çok geniş toprakları yönetmişler ve kendinden sonraki devletleri de etkilemişlerdir.
Buna göre;
I. İskender,
II. Roma,
III. Akad
imparatorluklarından hangileri Perslerin yönetimlerinden etkilenmişlerdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Leave a Reply