2020 Bursluluk sınavı Konuları

2020 Bursluluk sınavı Konuları

2020 Bursluluk sınavı Konuları nelerdir diye çok sayıda soru alıyoruz. 5 . Sınıf 2020 Bursluluk sınavı Konuları nerlerdir. 6 . Sınıf 2020 Bursluluk sınavı Konuları  nerlerdir.  7 . Sınıf 2020 Bursluluk sınavı Konuları  nerlerdir. 8 . Sınıf 2020 Bursluluk sınavı Konuları  nerlerdir.  9-10-11 . Sınıf 2020 Bursluluk sınavı Konuları  nerlerdir.  Sorularının Cevapları Aşağıda

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları

5. sınıf bursluluk sınavında çıkacak Türkçe dersi konuları:

1. Anlam Bilgisi
1.1. Sözcükte Anlam
Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam
Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Deyimler
Atasözleri
1.2. Cümlede Anlam
Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
Amaç-Sonuç Cümleleri
Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Örtülü Anlam
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)
Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)
1.3. Parçada Anlam
Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)
Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)
Görsel Yorumlama
Harita ve Kroki Okuma
Tablo ve Grafik Okuma
Karikatür Okuma
2. Yazım Bilgisi
Harfler
Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, “de” ve “ki” Bağlaçlarının Yazımı, “mi” Ekinin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)
Noktalama İşaretleri (Nokta,Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi)
3. Dil Bilgisi
Kök (İsim ve Fiil Kökleri)
Ek (Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri)
4. Metin Türleri ve Söz Sanatları
Söz Sanatları (Benzetme, Kişileştirme)
Yazı (Metin) Türleri (Hikâye, Fabl, Masal, Haber, Anı, Günlük, Mektup, Şiir)

5. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak Türkçe dersi konuları:

Ses Türemesi (Ünlü Türemesi – Ünsüz Türemesi)
Ses Düşmesi (Ünlü Düşmesi – Ünsüz Düşmesi)
Ünsüz Benzeşmesi
Ünsüz Yumuşaması

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Matematik Konuları

5. sınıf bursluluk sınavında çıkacak matematik dersi konuları:
1. SAYILAR VE İŞLEMLER
Doğal Sayılar
Doğal Sayılarla İşlemler
Kesirler
Kesirlerle İşlemler
Ondalık Gösterim
Yüzdeler

5. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak matematik dersi konuları:

2. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
Üçgen ve Dörtgenler
Uzunluk ve Zaman Ölçme
Alan Ölçme
Geometrik Cisimler
3. VERİ İŞLEME
Veri Toplama ve Değerlendirme

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Fen Bilimleri Konuları

5. sınıf bursluluk sınavında çıkacak fen bilimleri dersi konuları:
1. Ünite – Güneş, Dünya ve Ay
2. Ünite – Canlılar Dünyası
3. Ünite – Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme
4. Ünite – Madde ve Değişim

5. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak fen bilimleri dersi konuları:

5. Ünite – Işığın Yayılması
6. Ünite- İnsan ve Çevre
7. Ünite- Elektrik Devre Elemanlar

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Sosyal Bilgiler Konuları

5. sınıf bursluluk sınavında çıkacak sosyal bilgiler dersi konuları:
1. BİREY VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)
2. KÜLTÜR VE MİRAS (Öğrenme Alanı)
3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER (Öğrenme Alanı)
4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)

5. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak sosyal bilgiler dersi konuları:

5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM (Öğrenme Alanı)
6. ETKİN VATANDAŞLIK (Öğrenme Alanı)
7. KÜRESEL BAĞLANTILAR (Öğrenme Alanı)

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

5. sınıf bursluluk sınavında çıkacak din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi konuları:
1. ALLAH İNANCI
2. RAMAZAN VE ORUÇ
3. ADAP VE NEZAKET

5. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi konuları:

4. HZ. MUHAMMED (s.a.v.) VE AİLE HAYATI
5. ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ

6. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları

6. sınıf bursluluk sınavında çıkacak Türkçe dersi konuları:

1. Anlam Bilgisi
1.1. Sözcükte Anlam
Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam
Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Deyimler
Atasözleri
1.2. Cümlede Anlam
Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
Amaç-Sonuç Cümleleri
Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Örtülü Anlam
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)
Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)
1.3. Parçada Anlam
Anlatım Biçimleri (Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma)
Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Karşılaştırma, Örnekleme, Tanık Gösterme, Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma)
Anlatıcı Türleri (Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım, Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)
Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)
Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)
Tablo ve Grafik İnceleme
Görsel Yorumlama
2. Yazım Bilgisi
Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Kısaltmaların Yazımı, Bazı Bağlaç ve Eklerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)
Noktalama İşaretleri (Nokta,Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi)
3. Dil Bilgisi
Ek (Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri)
Yapı Bakımından Sözcükler (Basit, Türemiş ve Birleşik Sözcükler)
İsim
Sıfat
Tamlamalar (İsim Tamlaması, Sıfat Tamlaması)
Zamir
4. Edebi Türler ve Söz Sanatları
Söz Sanatları (Konuşturma, Karşıtlık)
Yazı (Metin) Türleri (Anı, Mektup, Tiyatro, Gezi yazısı, Hikâye)
Şiirde Ahenk Unsurları (Ölçü, Uyak, Redif)
6. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak Türkçe dersi konuları:
Edat
Bağlaç
Ünlem

6. Sınıf Bursluluk Sınavı Matematik Konuları

6. sınıf bursluluk sınavında çıkacak matematik dersi konuları:
1. SAYILAR VE İŞLEMLER
Doğal Sayılarla İşlemler
Çarpanlar ve Katlar
Kümeler
Tam Sayılar
Kesirlerle İşlemler
Ondalık Gösterim
Oran

6. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak matematik dersi konuları:

2. CEBİR
Cebirsel İfadeler
3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Açılar
Alan Ölçme
Çember
Geometrik Cisimler
Sıvı Ölçme
4. VERİ İŞLEME
Veri Toplama ve Değerlendirme
Veri Analizi

6. Sınıf Bursluluk Sınavı Fen Bilimleri Konuları

6. sınıf bursluluk sınavında çıkacak fen bilimleri dersi konuları:
1. Ünite – Güneş Sistemi ve Tutulmalar
2. Ünite – Vücudumuzdaki Sistemler
3. Ünite – Kuvvet ve Hareket
4. Ünite – Madde ve Isı

6. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak fen bilimleri dersi konuları:

5. Ünite – Ses ve Özellikleri
6. Ünite – Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı
7. Ünite – Elektrik Devreleri

6. Sınıf Bursluluk Sınavı Sosyal Bilgiler Konuları

6. sınıf bursluluk sınavında çıkacak sosyal bilgiler dersi konuları:
1. BİREY VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)
2. KÜLTÜR VE MİRAS (Öğrenme Alanı)
3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER (Öğrenme Alanı)
4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)
6. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak sosyal bilgiler dersi konuları:
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM (Öğrenme Alanı)
6. ETKİN VATANDAŞLIK (Öğrenme Alanı)
7. KÜRESEL BAĞLANTILAR (Öğrenme Alanı)

6. Sınıf Bursluluk Sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

6. sınıf bursluluk sınavında çıkacak din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi konuları:
1. PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI
2. NAMAZ

6. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi konuları:

3. ZARARLI ALIŞKANLIKLAR
4. HZ. MUHAMMED’in (s.a.v.) HAYATI
5. TEMEL DEĞERLERİMİZ

7. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları

7. sınıf bursluluk sınavında çıkacak Türkçe dersi konuları:

1. Anlam Bilgisi
1.1. Sözcükte Anlam
Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam
Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Deyimler
Atasözleri
1.2. Cümlede Anlam
Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
Amaç-Sonuç Cümleleri
Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Örtülü Anlam
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)
Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)
1.3. Parçada Anlam
Anlatım Biçimleri (Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma)
Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Karşılaştırma, Örnekleme, Tanık Gösterme, Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma)
Anlatıcı Türleri (Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım, Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)
Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)
Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)
Tablo ve Grafik İnceleme
Görsel Yorumlama
2. Yazım Bilgisi
Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Kısaltmaların Yazımı, Bazı Bağlaç ve Eklerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)
Noktalama İşaretleri (Nokta,Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi)
3. Dil Bilgisi
Fiiller (Eylemler)
Anlamlarına Göre Fiiller (İş, Durum, Oluş Fiilleri)
Yapılarına Göre Fiiller (Basit, Türemiş ve Birleşik Fiil)
Fiil Çekimi (Fiillerde Kip, Kişi, Olumsuzluk ve Soru)
Fiillerde Anlam Kayması
4. Edebi Türler ve Söz Sanatları
Söz Sanatları (Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık)
Yazı (Metin) Türleri (Söyleşi, Biyografi, Otobiyografi, Günlük, Mektup)

7. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak Türkçe dersi konuları:

Ek Fiil (Ek Eylem)
Birleşik Zamanlı Fiiller
Anlatım Bozuklukları (Anlamsal Bozukluklar: Gereksiz Sözcük Kullanımı, Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması, Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması, Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması, Deyimin Yanlış Anlamda Kullanılması, Anlam Belirsizliği, Mantık Hatası)

7. Sınıf Bursluluk Sınavı Matematik Konuları

7. sınıf bursluluk sınavında çıkacak matematik dersi konuları:
1. SAYILAR VE İŞLEMLER
Tam Sayılarla İşlemler
Rasyonel Sayılar
Rasyonel Sayılarla İşlemler
2. CEBİR
Cebirsel İfadeler
Eşitlik ve Denklem

7. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak matematik dersi konuları:

1. SAYILAR VE İŞLEMLER
Oran ve Orantı
Yüzdeler
3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Doğrular ve Açılar
Çokgenler
Çember ve Daire
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri
4. VERİ İŞLEME
Veri Analizi

7. Sınıf Bursluluk Sınavı Fen Bilimleri Konuları

7. sınıf bursluluk sınavında çıkacak fen bilimleri dersi konuları:
1. Ünite – Güneş Sistemi ve Ötesi
2. Ünite – Hücre ve Bölünmeler
3. Ünite – Kuvvet ve Enerji
4. Ünite – Saf Madde ve Karışımlar

7. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak fen bilimleri dersi konuları:

5. Ünite – Işığın Madde ile Etkileşimi
6. Ünite – Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
7. Ünite – Elektrik Devreleri

7. Sınıf Bursluluk Sınavı Sosyal Bilgiler Konuları

7. sınıf bursluluk sınavında çıkacak sosyal bilgiler dersi konuları:
1. BİREY VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)
2. KÜLTÜR VE MİRAS (Öğrenme Alanı)
3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER (Öğrenme Alanı)
4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)

7. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak sosyal bilgiler dersi konuları:

5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM (Öğrenme Alanı)
6. ETKİN VATANDAŞLIK (Öğrenme Alanı)
7. KÜRESEL BAĞLANTILAR (Öğrenme Alanı)

7. Sınıf Bursluluk Sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

7. sınıf bursluluk sınavında çıkacak din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi konuları:
1. MELEK VE AHİRET İNANCI
2. HAC VE KURBAN
3. AHLAKİ DAVRANIŞLAR

7. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi konuları:

4. ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ HZ. MUHAMMED
5. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR

8. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları

8. sınıf bursluluk sınavında çıkacak Türkçe dersi konuları:

1. Anlam Bilgisi
1.1. Sözcükte Anlam
Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam
Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Deyimler
Atasözleri
Özdeyişler (Vecizeler)
1.2. Cümlede Anlam
Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
Amaç-Sonuç Cümleleri
Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Örtülü Anlam
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)
Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)
Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri (Tanım, Öneri, Varsayım, Eleştiri, Uyarı, Tasarı, Tahmin, Olasılık, Abartma, İkilem Cümleleri)
Cümleye Hakim Olan Duygu (Yakınma, Hayıflanma, Sitem, Pişmanlık, Özlem, Ön Yargı, Şaşırma, Endişe, Küçümseme, Azımsama, Beklenti, Yadsıma Cümleleri)
1.3. Parçada Anlam
Anlatım Biçimleri (Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma)
Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Karşılaştırma, Örnekleme, Tanık Gösterme, Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma)
Anlatıcı Türleri (Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım, Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)
Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu, Paragrafta Duygular ve Duyular)
Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)
Tablo ve Grafik İnceleme
Görsel Yorumlama
2. Yazım Bilgisi
Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Kısaltmaların Yazımı, Bazı Bağlaç ve Eklerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)
Noktalama İşaretleri (Nokta,Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi)
3. Dil Bilgisi
Fiilimsi (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil)
Cümlenin Ögeleri (Yüklem, Özne, Nesne, Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci)
Cümle Vurgusu (Eylem Cümlelerinde Vurgu)
4. Metin Türleri ve Söz Sanatları
Söz Sanatları (Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık)
Yazı (Metin) Türleri (Fıkra, Makale, Deneme, Roman, Destan, Haber, Günlük, Anı, Hikâye, Masal, Fabl, Röportaj, Biyografi, Otobiyografi, Dilekçe, Reklam)

8. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak Türkçe dersi konuları:

Fiillerde Çatı (Etken ve Edilgen Fiil, Geçişli ve Geçişsiz Fiil)
Cümle Çeşitleri (İsim ve Fiil Cümlesi, Kurallı ve Devrik Cümle, Basit, Birleşik, Sıralı, Bağlı Cümle)
Anlatım Bozuklukları (Yapısal Bozukluklar: Özne-Yüklem Uyumsuzluğu, Eklerle İlgili Yanlışlar, Öge Eksikliği, Yüklem Eksikliği, Tamlama Yanlışları, Bağlaç Yanlışları)

8. Sınıf Bursluluk Sınavı Matematik Konuları

8. sınıf bursluluk sınavında çıkacak matematik dersi konuları:
1. SAYILAR VE İŞLEMLER
Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
2. CEBİR
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Doğrusal Denklemler
Eşitsizlikler
4. VERİ İŞLEME
Veri Analizi
5. OLASILIK
Basit Olayların Olma Olasılığı

8. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak matematik dersi konuları:

2. CEBİR
Doğrusal Denklemler
Eşitsizlikler
3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Üçgenler
Dönüşüm Geometrisi
Eşlik ve Benzerlik
Geometrik Cisimler

8. Sınıf Bursluluk Sınavı Fen Bilimleri Konuları

8. sınıf bursluluk sınavında çıkacak fen bilimleri dersi konuları:
1. Ünite – Mevsimler ve İklim
2. Ünite – DNA ve Genetik Kod
3. Ünite – Basınç
4. Ünite – Madde ve Endüstri

8. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak fen bilimleri dersi konuları:

5. Ünite – Basit Makineler
6. Ünite – Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
7. Ünite – Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
7. Sınıf Bursluluk Sınavı İnkılap Tarihi Konuları

8. sınıf bursluluk sınavında çıkacak T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları:

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
2. ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR
3. ÜNİTE: MİLLÎ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM! (Lozan’a kadar)

8. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları:

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE
5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI
6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
7. ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI

8. Sınıf Bursluluk Sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

8. sınıf bursluluk sınavında çıkacak din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi konuları:
1. KADER İNANCI
2. ZEKÂT VE SADAKA
3. DİN VE HAYAT
Din, Birey ve Toplum
Dinin Temel Gayesi

8. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi konuları:

4. HZ. MUHAMMEDİN ÖRNEKLİĞİ
5. KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak Türk dili ve edebiyatı dersi konuları:

1. ÜNİTE: GİRİŞ
Dil Bilgisi Konuları: Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları
2. ÜNİTE: HİKÂYE
Dil Bilgisi Konuları: İsimler
3. ÜNİTE: ŞİİR
Dil Bilgisi Konuları: Sıfatlar
4. ÜNİTE: MASAL / FABL
Dil Bilgisi Konuları: Edatlar, Bağlaçlar ve Ünlemler
TÜM ÜNİTELERDE ORTAK KONULAR
Sözcükte Anlam Konuları:
Sözcükte Anlam Özellikleri (Gerçek, Yan, Mecaz, Terim Anlam)
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri (Eş Anlam, Zıt Anlam, Eş Sesli, Somut-Soyut)
Söz Öbekleri (Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler, Yansımalar, İkilemeler)
Cümlede Anlam Konuları:
Cümlede Anlam İlişkileri
Anlatımına Göre Cümleler
Cümle Yorumlama
Anlamlarına Göre Cümleler
Paragrafta Anlam Konuları:
Paragrafın Anlam Yönü
Paragrafın Yapı Yönü
Paragrafın Anlatım Yönü
Yazım Bilgisi Konuları:
Yazım (İmla) Kuralları
Noktalama İşaretleri
Edebi Türler ve Söz Sanatları Konuları:
Söz Sanatları
Edebi Türler (Düz Yazı Türleri – Şiir Türleri)
Şiir Bilgisi

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Matematik Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak matematik dersi konuları:
SAYILAR VE CEBİR
1. MANTIK
Önermeler ve Bileşik Önermeler
2. KÜMELER
Kümelerde Temel Kavramlar
Kümelerde İşlemler
3. DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
Sayı Kümeleri
Bölünebilme Kuralları
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Üslü İfadeler ve Denklemler
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
Oran, orantı kullanarak problem çözme

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak matematik dersi konuları:

GEOMETRİ
4. ÜÇGENLER
Üçgenlerde Temel Kavramlar
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Dik Üçgen ve Trigonometri
Üçgenin Alanı
VERİ, SAYMA VE OLASILIK
5. VERİ
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
Verilerin Grafikle Gösterilmesi

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Fizik Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak fizik dersi konuları:
1. Ünite – Fizik Bilimine Giriş
2. Ünite – Madde ve Özellikleri
3. Ünite – Hareket ve Kuvvet
4. Ünite – Enerji

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak fizik dersi konuları:

6. Ünite – Isı ve Sıcaklık
7. Ünite – Elektrostatik

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Kimya Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak kimya dersi konuları:
1. Ünite – Kimya Bilimi
2. Ünite – Atom ve Periyodik Sistem
3. Ünite – Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak kimya dersi konuları:

4. Ünite – Maddenin Halleri
5. Ünite – Doğa ve Kimya

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Biyoloji Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak biyoloji dersi konuları:

1. Ünite – Yaşam Bilimi Biyoloji
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak biyoloji dersi konuları:

2. Ünite – Hücre
3. Ünite – Canlılar ve Dünya Ünitesi
9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Sosyal Bilimler Konuları
9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Tarih Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak tarih dersi konuları:

1. ÜNİTE: TARİH VE ZAMAN
2. ÜNITE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ
3. ÜNİTE: ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA
4. ÜNİTE: İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI
9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak tarih dersi konuları:
5. ÜNİTE: İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
6. ÜNİTE: TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Coğrafya Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak coğrafya dersi konuları:
1. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER
1.BÖLÜM: İnsan ve Doğa
2.BÖLÜM: Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
3.BÖLÜM: Yer ve Zaman
4.BÖLÜM: Harita Okuryazarlığı

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak coğrafya dersi konuları:

2. ÜNİTE: BEŞERİ SİSTEMLER
3. ÜNİTE: KÜRESEL ORTAM
4. ÜNİTE: ÇEVRE VE TOPLUM

9, 10, 11. Sınıf Bursluluk Sınavı Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Konuları

9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkacak din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi konuları:
1. BİLGİ VE İNANÇ
2. DİN VE İSLAM
3. İSLAM VE İBADET
İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar.
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder.
9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavında çıkmayacak din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi konuları:
4. GENÇLİK VE DEĞERLER
5. GÖNÜL COĞRAFYAMIZ

Leave a Reply