Ay: Aralık 2015

1000 Soruda Tarih

Atatürk inkılaplarının Amaçları

 Atatürk inkılaplarının Amaçları    Toplumsal eşitliği sağlamak. Türk kültürünü geliştirmek. Demokrasinin yerleşmesini sağlamak. Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak. Ulusal egemenlik anlayışını gerçekleştirmek. Laik devlet anlayışına geçmek.
1000 Soruda Tarih

1924 Anayasası Hakkında Bilgi

1924 Anayasası Hakkında Bilgi 20 Ocak 1921’de kabul edilmiş olan ilk anayasa, öncelikli ihtiyaçların giderilmesine yönelik maddeler içermekteydi. Halkın bütün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktı. 1924 Anayasası Çeşitli değişikliklere uğrayarak …
1000 Soruda Tarih

Şeyh Sait Ayaklanması

Şeyh Sait Ayaklanması             Nedenleri: Halifelik ve saltanat yanlılarının kışkırtmaları. T.C.F’nin meclisteki tavırlarının, eski rejim yanlılarını cesaretlendirmesi. İngilizlerin Şeyh Sait ve yanlılarını kışkırtarak Musul sorununun İngiltere lehine sonuçlanmasını sağlamak …
1000 Soruda Tarih

Feodalite (Derebeylik) Ne demektir

Feodalite (Derebeylik) Ne demektir Feodalite (Derebeylik): Kavimler Göçü sonrasında barbar kavimlerin Avrupa’ya girmesiyle büyük karışıklıklar yaşandı. Merkezî otoritenin bozulmasıyla feodalite denilen siyasi bir yapı ortaya çıktı. Barbar istilası sonucu hayatları tehlikeye …
1000 Tarihi Kişilik

Şahin Bey Kimdir

Şahin Bey Antep’te doğdu. Asıl adı Mehmet Sait’tir. Şahan Bey olarak da bilinir. Rüştiyeden ayrılıp er olarak Yemen Cephesi’ne gitti. Alayını, mahsur kaldığı Aynelcebel Kalesi’nden kurtardığı için teğmen yapıldı. Balkan Savaşı ile …
1000 Tarihi Kişilik

Ali Saip Ursavaş

Ali Saip Ursavaş (1887-1939) 1887’de Kerkük’te doğdu. Harp Okulunu bitirdi. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın ardından Anadolu’nun işgali başlayınca Güneydoğu Anadolu’da “Namık” takma adıyla Kuvayımilliyeye katıldı. Fransız işgali sırasında Mustafa Kemal’den aldığı emirle …