2. Meşrutiyet ile Osmanlı Devleti’nde kurulan siyasi partiler

2. Meşrutiyet ile Osmanlı Devleti’nde kurulan siyasi partiler
Osmanlı devletinde 2. Meşrutiyet döneminde Osmanlıda kurulan partileri aşağıya ekliyoruz.

1. İttihat ve Terakki Fırkası
2. Mutedil Hürriyetperveran Fırkası
3. Hürriyet ve İtilaf Fırkası
4. Islahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası
5. Osmanlı Ahrar Fırkası
7. Ahali Fırkası
8. Fedakârân-ı Millet Cemiyeti
9. Osmanlı Sosyalist Fırkası
10. Osmanlı Demokrat Fırkası
11. Millî Meşrutiyet Fırkası
12. İttihad-ı Muhammediye Fırkası

One Response

Leave a Reply