2. İnönü Muharebesi Hakkında Bilgi(23 Mart-1 Nisan 1921)

II. İnönü Muharebesi (23 Mart-1 Nisan 1921)
Londra Konferansı’ndaki barış önerilerinin TBMM Hükûmeti tarafından kabul edilmemesi üzerine İngiltere, Yunan ordusundan yeni bir saldırı için hazırlık yapmasını istedi. Yunan ordusu hem I. İnönü yenilgisinin olumsuz etkilerini
gidermek, hem de Eskişehir ve Kütahya’yı alarak demiryolu ulaşımını ele geçirmek, oradan da Ankara’ya ilerleyip TBMM’ye Sevr Antlaşması’nı kabul ettirmek amacındaydı. Bu sıralarda TBMM’nin Koçgiri Ayaklanması ve Pontus
çeteleriyle uğraşmasını fırsat bilen Yunan kuvvetleri, kuzeyden Eskişehir, güneyden Afyon üzerinden ilerleyerek İnönü önlerine geldiler.
II. İnönü Muharebesi’nde Türk ve Yunan kuvvetlerinin sayısal durumu ise şöyleydi: Yunan kuvvetleri; 41.550 er, 720 makineli tüfek ve 220 topa sahipti. Buna karşılık Türk kuvvetleri ise 34.175 er, 235 makineli tüfek ve 104 topa sahipti.
İsmet Paşa komutasındaki Türk ordusu, Yunanlıları ikinci kez İnönü mevkisinde durdurmayı başardı. Yunan kuvvetleri 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan gece ve sabahında çekilmeye başladılar.
Bu zafer büyük bir sevinç yaratarak halkın TBMM’ye olan güvenini artırdı. İtilaf Devletleri arasında Yunanlılara duyulan güven azaldı ve İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıkları arttı. Fransa, TBMM ile anlaşma zemini aramaya
başlarken İtalyanlar da Anadolu’da işgal ettikleri bazı yerleri boşaltmaya başladı.

Siz orada yalnız düşmanı değil Milletin Makus talihini de yendiniz Sözü ikinci İnönü  savaşından  sonra söylenmiştir.

Leave a Reply