18. yy Islahatlarının genel özellikleri

Daha önceki bir yazımızda 17. yy ıslahatlarının özelliklerine bakmıştık. Şimdi ise acaba 18 yy’d nasıl Osmanlıda ıslahat anlayışı diye bakalım isterseniz. 18 yy Osmanlıda Islahatların devam ettiği bir yy olmuştur. Başarıya ulaştı mı? yoksa başarısız mı oldu buna sizler özelliklerini gördükten sonra karar vereceksiniz.

18. yy Islhatlarının genel özellikleri
– 17. yy a göre daha köklü ıslahatlar yapılmıştır.
– Avrupa’nın üstünlüğü ilk defa kabul edilerek Avrupa etkisinde ıslahatlar yapılmıştır.
– Özellikle askeri ve teknik alanlarda ıslahatlar yapılmıştır.
– Islahatlarda padişah ve devlet adamları etkili olmuş, halkın istekleri dikkate alınmamıştır.
– İlk teknik okullar açılmıştır.
– 18.yy ıslahatları da tepkiyle karşılanmış ve bu sebeple ıslahatlar başarıya ulaşılamamıştır.

Leave a Reply