17. yy ıslahatlarının özellikleri

17. yy ıslahatlarının özellikleri

Osmanlı devleti devletin geri gidişi önlemek için 17. yy çeşitli ıslahatlar yapımıştır. Bu ıslahatları burada saymayacağız ama bu ıslahatları genel özelliklerine bakacağız. Aşağıdaki maddelerde sıralanmış şekilde verilen ıslahatların genele özelliklerini inceleyebilirsiniz. 17. yy ıslahatlarının özellikleri nelerdi17. yy ıslahatları neden başarıya ulamamıştır ? gibi sorularınızı duyar gibiyim. MEB yayınları 10 sınıf tarih ders kitabı sayfa 112'de bulabilirsiniz. 

17. yy ıslahatlarının özellikleri Şu şekildedir

1- Kişilere bağlı kalmıştır

2- Deamlılık olmadığı için sonuca ulaşılamamıştır

3- Nedenleri araştırılmadan sorunlara çözüm arandığı için kalıcı çözümler bulunamamıştır.

4- Avrupadaki gelişmeler takip edilememiştir.

5- Yapılan ıslahatlar daha çok askeri alanda yapılmıştır.

6- Islahatlara yeniçeriler, devlet adamları saray kadınları ve Ulema engele olmaya çalışmıştır.

7- Baskı ve şiddet yolu ile devlet otoritesi sağlanmak istenmiştir. Ancak bu yol Islahatların halk tarafından benimsenmesine engel olmuştur

Leave a Reply