12. Sınıf İnkılap Tarihi -Toplumsal Devrim Çağında Türkiye ve Dünya- Konu Tarama Testi 1

12. Sınıf İnkılap Tarihi -Toplumsal Devrim Çağında Türkiye ve Dünya – Konu Tarama Testi 1

1. 1960 yılından itibaren uluslararası ilişkilerde, Blokların gerginliği azaltmak için karşılıklı görüşmeleri tercih ettiği, Doğu ve Batı ilişkilerinde çatışma ve gerginliğin nispeten azaldığı sürecin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küreselleşme
B) Yumuşama
C) Soğuk Savaş
D) Milenyum
E) Pax Americana

2. Soğuk Savaş Dönemi’nde ortaya çıkan ve hiçbir Blok ya da askerî ittifak içerisinde yer almamayı ifade eden yeni dünya görüşüne yüklenen anlamlar arasında;
I. Bağlantısızlık,
II. Üçüncü Dünya,
III. İzolasyonizm
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

3. Soğuk Savaş Dönemi’nden sonra, Doğu ve Batı Blokları arasında Yumuşama (Detant) Dönemi’nin başlamasında etkili olan nedenler arasında;
I. Kennedy ile Kruşcev görüşmesi,
II. nükleer savaş tehlikesinin ortaya çıkması,
III. Bloklar içerisinde yaşanan siyasal sorunlar
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

4. Yumuşama Dönemi’nde nükleer silahsızlanma konusunda birçok anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaların en önemlisi 1979’da Viyana’da imzalanan SALT-II Antlaşması’dır.
Bu antlaşma aşağıdaki devletlerden hangileri arasında imzalanmıştır?
A) ABD ‒ SSCB
B) Çin ‒ SSCB
C) İngiltere ‒ Çin
D) ABD ‒ Çin
E) SSCB ‒ Japonya

5. II. Dünya Savaşı’ndan sonra sömürgelerde ortaya çıkan bağımsızlık hareketleri, uluslararası ilişkilere etki eden
yeni bir gücün ortaya çıkmasına sebep oldu. Doğu ve Batı Bloklarının dışında bağlantısız olarak kendini ifade eden bu gücün önde gelen devletleri Endonezya’nın Bandung kentinde beş maddelik bir bildirge yayımladılar.
“Barış içinde yaşamanın beş ilkesi” olarak ortaya konulan bu ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Askerî ittifaklara katılmama
B) Siyasi bağımsızlık yolunu tutma
C) Millî Kurtuluş savaşlarını destekleme
D) Komünizm’e karşı ABD taraftarı bir politika izleme
E) Kendi topraklarında başka devletlere askerî üsse izin vermeme

6. İsrail’in kuruluşundan bugüne değin gerçekleşen
Arap-İsrail savaşları arasında;
I. Altı Gün Savaşı,
II. Yom Kippur Savaşı,
III. Dört Gün Savaşı
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

7. Aşağıdakilerden hangisi Arap-İsrail Savaşlarının nedenleri arasında yer almaz?
A) Filistin sorunu
B) Kudüs sorunu
C) Yahudi soykırımı
D) Süveyş Kanalı hâkimiyeti
E) Mescid-i Aksa’nın statüsü

8. Arap ülkelerinin önemli bir bölümünün, Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David Antlaşması’na tepki
göstermesinin nedenleri arasında;
I. İsrail Devleti’nin tanınması,
II. Filistin topraklarındaki işgalin kabulü,
III. Mısır Hükûmetinin Süveyş Kanalını millîleştirmesi
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) I ve II.
E) I, II ve III.

9. Yaklaşık bir milyon kişinin ölümüne sebep olan her iki ülkede de ağır yıkımlara yol açan İran-Irak savaşının (1980-1988) nedenleri arasında;
I. Süveyş Krizi,
II. Basra Körfezi rekabeti,
III. Şeria Nehri hâkimiyeti
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) II ve III.
E) I, II ve III.

10. Kıbrıs Rumlarının Enosis amacını gerçekleştirmek için öncelikle İngiliz sömürge idaresine, sonrasında ise
Kıbrıslı Türklere karşı Yorgo Grivas önderliğinde kurdukları gizli örgütün ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) ELAS
B) EDES
C) EOKA
D) ASALA
E) AKEL

11. Yakın tarihimizde görülen;
• 24 Aralık “Kanlı Noel” baskını
• ABD Başkanı Johnson’ın İsmet İnönü’ye gönderdiği
uyarı mektubu gelişmelerinin aşağıdaki sorunlardan hangisi ile alakalı olduğu söylenebilir?
A) Ege Adaları meselesi
B) Kıbrıs sorunu
C) Ege Adalarının silahlandırılması
D) Yunanistan ile kıta sahanlığı sorunu
E) Yunanistan’ın kara sularını 12 mile çıkarmak istemesi sorunu

12. • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk kurucusu ve cumhurbaşkanıdır.
• Türk Mukavemet Teşkilatının kurucuları arasındadır.
Bazı özelliklerinden bahsedilen Türk siyasetçi ve yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rauf Denktaş
B) Fazıl Küçük
C) Mehmet Ali Talat
D) Derviş Eroğlu
E) Mustafa Akıncı
CEVAP: 1.B 2.D 3.E 4.A 5.D 6.D 7.C 8.D 9.B 10.C 11.B 12.A

Leave a Reply