12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Değerli Takipçilerimiz Artık 12 sınıf Seviyesinde okutulan İnkılap Tarihi Dersi İle alakalı Ünite sayılarından ve kapsamlarında bayağı bir değişilik oldu. Bizde bu amaçla bu eksiği kapatabilelim diye 12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları‘nı yeni müfredata uyumlu şekilde sizlere vereceğiz. İsterseniz Şimdi Yıllık planlara göz atarak Konu kapsamını hep birlikte tespit edelim. İkinci Dünya savaşı Sırasında Türkiye ve Dünya Ünitesinden başlayan konumuz Aslında Çok az da olsa Atatürk ve Türk İnkılabı konusundan da bir şeyler kapsamaktadır. Bu sebeple Tarih Öğretmenlerimiz 1. Dönem nereler kadar işledilerse konuyu oradan başlatacaklardır. 12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevaplarını Klasik soru olarak ekleyeceğiz. Birazda Boşluk Doldurma ve Doğru yanlış gibi sorular paylaşabiliriz.
Bu Konu İle Alakalı İnkılap Tarihi Ders Notlarına göz atmak isterseniz İlgili makaleye tıklayınız. İnkılap Tarihi Kitap Cevaplarını da göz atmak isterseniz 5. Ünite için buraya tıklayabilirsiniz.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1. Kıbrıs Sorunu nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır? Kıbrıs Barış Harekâtı ne zaman ve neden yapılmıştır?
2. Demokrat Parti’nin kurulmasının Türk demokrasi tarihi açısından önemi nedir? Açıklayınız.
3. Truman Doktrini’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politika yönelimleri üzerindeki etkisi neler olmuştur? Kore Savaşı örneği üzerinden açıklayınız
4. Musul Sorunu ne zaman ve nasıl çözülmüştür?
5.  İran-Irak Savaşı’nın neden ve sonuçları nelerdir?
6. Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili yaşama geçiş çerçevesinde yapılan partileşme çabaları neden başarısız olmuştur?
7. Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti ile SSCB arasındaki ilişkiler nasıl ilerlemiştir?
8. Marshall yardımları Türkiye ekonomisini nasıl etkilemiştir?
9.İki savaş arasındaki dönemde etkilerini artıran komünizm düşüncesinin genel özelliklerini ve siyasi etkilerini açıklayınız.
10. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Türkiye ekonomisini nasıl etkilemiştir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Cevapları

CEVAPLAR

CEVAP 4: Musul Meselesi Lozan anlaşmasından sonra çözülmüştür. 1924 yılında İngiltere ile imzalanan ANKARA ANLAŞMASI ile çözümlenmiştir. Musul İngiltere Mandasında Olan IRAK’a bırakılmıştır.  Irak, Musul’dan elde edeceği petrol gelirlerinden %10’unu 25 yıllığına Türkiye’ye verecekti. Türkiye 1931’den başlayarak 1950’ye kadar 20 yıl boyunca Irak petrol aidatından hissesine düşen 3.5 milyon sterlini Irak’tan aldı.
CEVAP 7: SSCB ile ilk ilişkiler 1921 Moskova anlaşması ile bir başlangış teşkil eder. SSCB böylelikle Misakı Milliyi ve TBMM’yi tanımıştır. Lozan anlaşmasından da ilişkiler sürmüş ve Musul meselesinde bile Sovyetlerin desteği TBMM’nin yanına yer almıştır. Musul sorunu sırasında 17 Aralık1925’ te, Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması imzalanarak Türkiye ile SSCB arasındaki yakınlaşma devam ettirilmiştir.  1930’lu yıllardan sonra ise ilişkilerde gerileme yaşanmıştır. Avrupalı devletlerle yakınlaşma içerisine giren TC Devleti özellikle ingilzlere yakınlaşmaya başlayınca ilişkiler zayıflamıştır.

One Response

Leave a Reply