12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları 6. Ünite

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları 6. Ünite

İnkılap Tarihi Dersi için 6. Ünite olan 2. Dünya savaşı sonrasında Türkiye ve Dünya Ünitesi kitap cevaplarını paylaşacağız. 2.Dünya savaşı sonrasında Türkiye ve Dünya Ünitesi Ders Notları için yine Sitemizi iyaret edebilirsiniz. Ayrıca yine 2.Dünya savaşı sonrasında Türkiye ve Dünya Ünitesi Konu tarama Testleri de sitemizde bulunmaktadır.

SPONSOR REKLAMLAR

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 175 Cevapları

► Bloklaşma: Bloklaşma terimi siyasal alanda baktığımızda devletlerin çıkarları doğrultusunda birbiriyle anlaşarak bir birliktelik kurmaları durumudur.
► Çoğunluk sistemi: Çoğunluk sistemi, çok partili siyasi düzenlerde uygulanan bir seçim sistemidir. Bu sistemde seçime katılan partiler ya da adaylar arasında en çok oy alan seçimi kazanmış sayılır. Çoğunluk sistemi tek turlu ve iki turlu olmak üzere iki şekilde uygulanır
► Ekonomik yardım: Bir devletin İttifakında bulunan devletleri ekonomik olarak güçlendirmek amacıyla desteklemesidir.
► Çoğunluk sistemi: Çoğunluk sistemi, çok partili siyasi düzenlerde uygulanan bir seçim sistemidir. Bu sistemde seçime katılan partiler ya da adaylar arasında en çok oy alan seçimi kazanmış sayılır. Çoğunluk sistemi tek turlu ve iki turlu olmak üzere iki şekilde uygulanır.
► Kutuplaşma: Devletlerin ve ya bireylerin karşıt görüşlere karşı aynı saflarda yer alması. Örneğin Dünya Aerika ve Rusya Önderliğinde kutuplaşmıştır.
► Liberalizm: bireysel özgürlük üzerine kurulan bir siyasi felsefe veya dünya görüşüdür
► Seçim sistemleri: Seçim sistemleri, “çoğunluk sistemi” ve “nispî temsil sistemi” olmak üzere ikiye ayrılır. Çoğunluk sistemi de kendi içinde “tek-turlu çoğunluk sistemi” ve “iki-turlu çoğunluk sistemi” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunların her birinin de “tek-isimli” ve “listeli” olmak üzere iki çeşidi vardır. Nispî temsil sistemi “ulusal düzeyde” ve “seçim çevresi” düzeyinde olmak üzere iki değişik şekilde uygulanmaktadır. Seçim çevresi düzeyinde uygulanan nispî temsil sisteminin dört ayrı usûlü vardır. “En büyük artık”, “en kuvvetli ortalama”, “millî bakiye” ve “d’Hondt” usûlleri. Seçim sistemlerini şöyle bir şemayla gösterebiliriz:
► Siyasal seçimler:
► Soğuk Savaş:Soğuk Savaş, iki Süper güç olan ABD önderliğinde Batı Bloku ile Sovyetler Birliği’nin önderliğinde Doğu Bloku ülkeleri arasında 1947’den 1991’e kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginliktir.
► Uluslar arası güvenlik örgütleri: Nato, AB gibi örgütlerdir.
► Yabancı sermaye:  Bir ülkedeki sermaye stokuna başka bir ülke kişi veya kurumları tarafından yapılan sermaye katkısıdır.
► Yayılmacılık: Emperyalizm veya yayılmacılık, bir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya çalışmasıdır. Etkileyen devlet, etkilenen devletin kaynaklarından “yararlanma” hakkına sahiptir.


SORU:Soğuk Savaş kavramı size ne çağrıştırıyor?
CEVAP:Soğuk savaş İkinci Dünya Savaşı’nın sonrasında, birbiriyle savaş halinde olan “süper güçlerin” ve bunların başını çektiği iki kutuplu uluslararası sistemin geçerli olduğu bir süreçtir. Aşağıdaki Resim Soğuk savaş Terimi için kullanılabilir.


SORU:Türkiye, II. Dünya Savaşı’na fiilen katılmadığı hâlde ekonomik sıkıntı çekmiş midir?
CEVAP: Elbetteki çekmiştir. Büyük Oranda askeri yatırımlara ayrılan bütçe insan kaynakları ülkeyi ekonomik olarak sıkıntıya sokmuştur. Gıda maddeleri temininde sıkıntılar yaşanmıştır.
SORU: II. Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanan gelişmelerin Türk siyasal hayatına etkileri neler olmuştur?

SPONSOR REKLAMLAR

SORU:II. Dünya Savaşı sonrasında Müttefik Devletler arasında neden bir ayrışma yaşanmış olabilir?
SORU:Türkiye, coğrafi olarak kendisine uzak olan Kore Savaşı’na neden asker göndermiş olabilir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 176 Cevapları

SORU: 1. Bir ülkede tek partili hayattan çok partili hayata geçildiğinde insanların günlük hayatında neler değişmiş olabilir?
CEVAP: Bir ülkede çok partili hayata geçildiğinde, insanlar kendilerini daha özgür hissetmiş olabilirler. Bunun yanında seçme ve seçilme haklarını kullanmış, yönetimde söz sahibi olmuş ve özgürlük sınırları çerçevesinde bir yaşam sürmeye başlamış olabilirler
SORU:2. Cumhuriyet ve demokrasi birbirinin tamamlayıcısı mıdır?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 177 Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 177 Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 177 Cevapları

SORU:Dönemin siyasi partileri isimlerini seçerken nelere dikkat etmiş olabileceklerini dönemin şartlarını göz önünde tutarak değerlendiriniz.
CEVAP:Daha Çok Ekonomi İle ilgili isimler seçildiğini , Ayrıca Milliyetçilik ve Demokratikleşme ile ilgili isimler aldıklarını rahatlıkla görebiliyoruz.
SORU:Liberal ekonomi ile devletçi ekonomi anlayışlarını karşılaştırınız
Ekonomik liberalizm, ekonominin bireyci hatlarla örgütlenmesini ve ekonomik kararların bireyler tarafından alınmasını ifade eder. Kavram, farklı ekonomi politikalarından oluşmakla birlikte her zaman piyasa ekonomisine ve üretim araçlarında özel mülkiyete destek içerir
Devletçi ekonomi :Ekonominin devlet eliyle yürütülmesi, bir memleketin tarım ve sanayinin devlet eliyle yönlendirilmesi.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 178 Cevapları

SORU:CHP ve DP seçim afişlerine bakarak bu partilerin seçimde belirlediği önceliklerini kıyaslayınız.

CEVAP: CHP Mevcut Düzeni ve Tek Partiyi İstemekte DP ise Yeter Söz Milletin Demektedir. Milleti Esas Almaktadır.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 180 Cevapları

SORU:Kırsal kesimden büyük kentlere yapılan göçlerin ortaya çıkardığı genel sıkıntıların neler olabileceği üzerinde tartışınız.
CEVAP:Barınma Sorunu
Şehre Adaptasyon Sorunu
İşşiszlik
Eğitim
Sağlık
SORU:Dönemin şiir anlayışını yansıtan Garip Akımı temsilcilerinden Orhan Veli Kanık’a ait yukarıda verilen şiiri okuduğunuzda dönemle ilgili ne gibi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
CEVAP:“Kuyruklu Şiir” ile “Cevap” iki kedinin konuşmasını anlatır. Kedilerden biri ciğercinin kedisidir, öbürü ise sokak kedisi. Biri varlıklı sınıfı öbürü yoksul sınıfı temsil eder. Aralarındaki konuşma bu sınıfların birbiriyle ilişkilerini ortaya çıkarır.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 181 Cevapları

SORU:1. ABD’nin II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyanın her yerine müdahale etmek istemesinin nedeni neler olabilir?
CEVAP: İki kutuplu Dünyanın olduğu bir dönemde kendi taraftarlarını çoğaltmak ve dünyada stratejik bölgelerin kontrolünü ele geçirmek istemesidir.
SORU:2. Devletler tek başlarına mı yoksa ittifaklar kurarak mı dış politikada daha güçlü olurlar?
CEVAP: Elbetteki İttifaklar ile daha da güçlü olurlar.
SORU:Nükleer silahlar dünyayı yeni savaşların eşiğine mi getirdi yoksa daha büyük savaşların çıkmasını mı önledi?
CEVAP: Aslında ikisi de denilebilir. Zira soğuk savaş döneminde savaşların çıkmasını önlemiştir denilebilir.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 182 Cevapları

SORU:II. Dünya Savaşı’nın sebep olduğu yıkımın Batı demokrasisindeki olumsuz etkilerini yorumlayınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 183 Cevapları

SORU:SSCB tehdidine karşı Batı savunmasında Türkiye ve Yunanistan’ın önemli olmasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Çünkü Türkiye ve Yunanistan Jeopolitik olarak Çok önemli bir yerdedir.

SPONSOR REKLAMLAR

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 184 Cevapları

SORU:ABD’nin dış politikası açısından Türkiye ve Yunanistan’ın önemi nedir?
SORU:Doğu Bloku’nun dağılmasına rağmen NATO’nun hâlâ varlığını sürdürmesinin sebepleri nelerdir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 186 Cevapları

SORU:ABD’nin Türkiye’nin NATO’ya katılmasını istemesiyle Türkiye’nin NATO’ya katılmak istemesinin gerekçeleri aynı mıdır?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 187 Cevapları

SORU:Kore Savaşı’na katılmış bir Türk askerinin ailesine yazdığı mektubu okuyarak, savaşın asker üzerindeki duygusal etkisini tartışınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 188 Cevapları

SORU:Marshall Planı doğrultusunda yapılan ekonomik yardımların Türk ekonomisine etkilerini tartışınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 189 Cevapları

SORU:Bir vatandaşın mektupla başbakana ulaşabilmesi halk ile yönetici ilişkileri açısından nasıl bir etki yaratır?Tartışınız.

SPONSOR REKLAMLAR

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 190 Cevapları

SORU:Yabancı sermayenin bir ülkeye yatırım yapmasının olumlu ve olumsuz sonuçları neler olabilir?

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 192 Cevapları

SORU:Halıcı Kız filmini izleyip dönemle ilgili dikkat çeken detayları sınıfta tartışınız.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 193 Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 193 Cevapları Kore’deki Türk tugayındaki askerlerden Astsubay Süleyman Dilbirliği, annesi-babası öldürülmüş Koreli küçük kız Kim Eunja’yı ölümden kurtardı. Çocuğa 15 ay boyunca kendi çocuğu gibi baktı. Savaş bitip de Türkiye’ye dönünce, Ayla adını verdiği kızından bir daha haber alamadı. Fakat altmış yıl sonra yapılan girişimlerle 2010’da Süleyman Dilbirliği ve Ayla adını verdiği Kim Eunja Güney Kore’de buluştular. Yukarıdaki resmi inceleyerek Koreli küçük kız Ayla’nın hikâyesinden Türk askerinin savaşta bile yaşattığı insani ve millî değerleri yorumlayınız.
________________________________________
VI. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 194 Cevapları

Türkiye’nin çok partili döneme geçtiği II. Dünya Savaşı sonrasında en çok tartışılan konulardan biri, ülke kalkınmasında tarıma mı, sanayi yatırımlarına mı öncelik ve ağırlık verilmesi gerektiği idi. Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğu açıktı. Yabancı uzmanların önerileri tarım alanı üzerinde yoğunlaşıyordu…
Demokrat Parti yönetiminde tarımsal gelişmeyi sağlayabilmek için gereken her yola başvurulmuştur. Tarım alanlarını genişletebilmek için devlet elindeki toprakların bir kısmı dağıtılmış, meraların bir kısmı da ekin alanına dönüştürülmüştü. Asıl önemlisi, tarımda makineleşmeye öncelik ve ağırlık verilmişti. Karasabandan traktöre geçilirken yurt dışından bu yeni tarım araçlarını getirtmekle yetinilmeyip yurt içinde de bunların üretimine başlanmıştı. Çiftçiye geniş kredi olanakları tanınmıştı. Üretilen malların korunabilmesi ve saklanabilmesi için de Toprak Mahsulleri Ofisince yaptırılan betonarme büyük silolar yerine, küçük çaplı depo yapımına geçilmişti. Nihayet, üretilen malların taban fiyatları yüksek tutularak köye ve köylünün eline para geçmesi sağlanmıştı.
1-3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
SORU:1. Yukarıdaki parçayı inceleyip DP döneminde takip edilen ekonomi politikası hakkında değerlendirme yapınız.
SORU:2. II. Dünya Savaşı sonrasında ülkenin ekonomik kalkınması için sizce ne gibi farklı önlemler alınabilirdi?
SORU:3. Yabancı uzmanların Türkiye’de sanayi yerine tarım alanında yatırım yapılmasını önerme sebepleri nelerdir?
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
SORU:4. II. Dünya Savaşı’nda ABD ve SSCB müttefik devletler olmalarına rağmen savaştan sonra bu iki devletin karşı karşıya gelmelerinin nedenleri nelerdir?
SORU:5. II. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’nin Türkiye’den istekleri karşısında Türkiye nasıl bir politika takip etmiştir?
SORU:6. Varşova Paktı’nın kurulma amacı nedir?
SORU:7. 1945-1960 yılları arasında Türkiye’nin siyasal hayatında yaşanan değişiklikler nelerdir?

SORU:8. Demokrat Partinin kurulmasının Türk siyasal hayatındaki önemini açıklayınız.
CEVAP: Demokrat Parti Sayesinde Türkiyede Çok Parti Hayata geçiş sağlanmıştır.
SORU:Aşağıdaki tabloda II. Dünya Savaşı sonrası Doğu Bloku ve Batı Bloku tarafından kurulan kuruluşlar yer almaktadır. Tabloya göre 9. ve 10. soruları cevaplayınız.

SPONSOR REKLAMLAR

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 194 Cevapları

SORU:9. Tablodaki kuruluşların etkinlik sahalarına bakarak her iki blokun birbirleriyle mücadelede hangi alanlarda daha çok rekabet ettikleri söylenebilir? Neden?
CEVAP: Askeri Ekonomik ve Siyasi alanda Rekabet olmuştur.
SORU:10. Her iki blokun birbirleriyle mücadelede kurdukları kuruluşlardan hangisi diğerlerinden daha öne çıkmış olabilir? Neden?
CEVAP:Varşova Paktı ve NATO daha ön plana çıkmıştır. Çünkü bunlar askeri alanda kurulan örgütlenmelerdir.
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
11. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi Doğu Bloku içerisinde yer almaz?
A) Arnavutluk
B) Macaristan
C) Çekoslovakya
D) Bulgaristan
E) Yunanistan

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 195 Cevapları

12. SSCB, uydu ülkelerle Moskova arasındaki bağları güçlendirmek ve ideolojik faaliyetlerini tek bir merkezden idare etmek için aşağıdaki teşkilatlardan hangisini kurmuştur?
A) Comecon
B) Cominform
C) Varşova Paktı
D) NATO
E) Marshall Planı

13. I-Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile tarıma açılan yeni toprakların işlenip üretimin artırılması amaçlandı.
II-7 Eylül 1946’da Türk Lirası’nın değeri ABD doları karşısında %50 oranında düşürüldü. Bu devalüasyonla ithalat artırılmaya ve yerli ürünlerin ihracatı kolaylaştırılmaya çalışıldı.
Yukarıdaki bilgilerle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Türkiye’nin ekonomik anlamda kendi kendine yetebilen bir ülke olduğu
B) Ülke nüfusunun büyük çoğunluğunun şehirlerde yaşadığı
C) Devletin yerli ürünlerin üretimini artırmak için çalışmalar yürüttüğü
D) Sanayinin ülkedeki diğer sektörlerin önünde yer aldığı
E) Batılı ülkelerinin Türkiye’ye ekonomik yardımlarda bulunduğu

14.I.Vietnam Savaşı
II.Kore Savaşı
III.Stalingrad Savaşı
Türkiye, NATO’ya üye olmak amacıyla yukarıda verilen savaşlardan hangilerine asker göndermiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

15.I.Varşova Paktı
II.NATO
III.Comecon
IV.Avrupa Konseyi
Yukarıdaki teşkilatlardan hangileri günümüzde etkinliğini devam ettirmektedir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

SPONSOR REKLAMLAR

16. Aşağıdaki kişilerden hangisi Demokrat Partinin kurucuları arasında yer almaz?
A) Şemsettin Günaltay
B) Celal Bayar
C) Refik Koraltan
D) Fuad Köprülü
E) Adnan Menderes

17.1-Kore Savaşı’nın başlaması
II-Varşova Paktı’nın kurulması
III-NATO’nun kurulması
Verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I- II- III
B) I-III- II
C) II- I- III
D) II-III-I
E) III- I- II

18. II. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yeniden düzenlenmesini istemesi aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?
A) Boğazların önemini kaybetmesine
B) Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenliğinin sona ermesine
C) Türkiye’nin ABD ile yakınlaşmasına
D) Boğazlar Komisyonunun kurulmasına
E) Türkiye’nin SSCB ile antlaşma imzalamasına

19. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Demokrat Partinin iktidar olduğu yıllarında meydana gelmiştir?
A) Yalta Konferansı’nın toplanması
B) Türkiye’nin NATO’ya üye olması
C) Kıbrıs Barış Harekatı’nın yapılması
D) Potsdam Konferansı’nın toplanması
E) Birleşmiş Milletlerin kurulması

20. Yukarıda verilen partilerden hangileri II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuştur?
I.Millet Partisi
II.Köylü Partisi
III.Hürriyet ve İtilaf Partisi
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

SPONSOR REKLAMLAR

Leave a Reply