12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları 5. Ünite

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları 5. Ünite
İkinci Dünya savaşı Hakkındaki bu Ünitemizi sizler için cevaplayacağız. Böylelikle İkinci Dünya savaşının sebeplerini Sonuçlarını Öğrenecek ve Türkiyenin İkinci Dünya savaşı yıllarındaki durumunu öğrenmiş olacak ve soruları cevaplayacağız.

SPONSOR REKLAMLAR

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları 5. Ünite Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Kitap Cevaplarına devam ediyoruz. Biliyorsunuz konumuz 2. Dünya savaşı sırasında Türkiye ve Dünya. Bu sebeple bu konuyu ders notlarından takip etmek isterseniz İnkılap Tarihi ders Notlarına bakmanız iyi olacaktır.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 161 Cevapları
SORU:► II. Dünya Savaşı’nın siyasal ve ekonomik sebeplerini araştırınız.

CEVAP: *I. Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerin ağır şartlar içeren anlaşmaları imzalamaya mecbur bırakılması II.
*Birinci Dünya Savaşı’nın sonucunda çıkar kavgaları yeni harita sınırları oluştururken, etnik parçalanmaları da beraberinde getirdi.
*Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları çıkar ilişkilerinde Almanya ve İtalya devletlerinin aleyhine olunca, bu iki devlet saldırgan olmuştur.
*Japonya’da Asya kıtasında Avrupalı istilasına izin vermek istemeyince savaş kaçınılmaz olmuştur.

SORU:
► Milletler Cemiyetinin Birleşmiş Milletlere dönüşmesinin nedenlerini araştırınız.
CEVAP: En Büyük neden 2. Dünya savaşının çıkmasını engelleyememesidir.
SORU:► II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye nasıl bir dış politika izlemiş olabilir?
CEVAP: İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin dış politikası, tarafsız olmaktan daha çok savaş dışı kalmak olarak da nitelendirilebilir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 162 Cevapları
SORU:1. Milletler Cemiyetinin varlığı yeni bir dünya savaşının çıkmasını neden önleyememiştir?

CEVAP: İkinci Dünya Savaşı’nın bir dünya savaşı halini alması birçok devletin savaşa girmesi, ekonomik buhranlar yaşanması, savaşa girmeyen ülkelerin savaştan etkilenmesi, insani kayıpların çok fazla olması nedeniyle gerçekleşmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçları kapsamında dünyada ülkelerin sınırları değişmiştir. Uluslararası teşkilatlar kurulmuştur.

SPONSOR REKLAMLAR

SORU:2. II. Dünya Savaşı’nın bir dünya savaşı halini alması nasıl olmuştur?
CEVAP:İkinci Dünya Savaşı’nın bir dünya savaşı halini alması birçok devletin savaşa girmesi, ekonomik buhranlar yaşanması, savaşa girmeyen ülkelerin savaştan etkilenmesi, insani kayıpların çok fazla olması nedeniyle gerçekleşmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçları kapsamında dünyada ülkelerin sınırları değişmiştir. Uluslararası teşkilatlar kurulmuştur. Kaynak: 2. Dünya Savaşının bir Dünya savaşı halini alması nasıl olmuştur


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 163 Cevapları
SORU:Pearl Harbour (Pörl Harbır) baskını II. Dünya Savaşı’nın gidişatını nasıl etkilemiştir?
CEVAP: Amerikanın savaşa ağılığını koymasına ve atom bombası atılmasına neden olmuştur.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 164 Cevapları
SORU:Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarının II. Dünya Savaşı’ndaki rolünü tartışınız.
CEVAP: Nagasaki’ye atom bombası atılmasının ve Sovyetler Birliği – Japonya Savaşı’nın başlamasının ardından 6 gün sonra 15 Ağustos 1945’te Japonya İmparatorluğu, Müttefik Devletler’e teslim oldu. 2 Eylül 1945’te Japonya, Japonya’nın teslimiyet belgesini imzaladı ve İkinci Dünya Savaşı tamamen sona erdi. Hiroşima’ya ve Nagasaki’ye atom bombası saldırısının etik ve yasal dayanağı bugün bile tartışma konusudur.
SORU:BM’nin kurucularından olan beş büyük devlete veto hakkı tanınmasını nasıl değerlendirirsiniz?
CEVAP: Birleşmiş Milletler Teşkilatı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında revize edilerek kurulmuştur. Birleşmiş Milletlerin beş daimi üyesi bulunmaktadır. Bunlar, Rusya, Çin, Fransa, ABD ve Birleşik Krallık’tır. Bu ülkelerin kurucu ülke olarak inisiyatif kullanma hakkı vardır.
BM’nin kurucularından olan beş büyük devletin herhangi biri bir kararı veto ettiğinde o karar kuruldan geçmemektedir. BM’nin kurucularının böyle bir inisiyatife sahip olması adaletin gerçekleşmesi zulmün durması, savaşların sona etmesi barışın yaşanması açısından oldukça taraflı bir yaklaşımdır. Kurucular belli bir inisiyatife sahip olsa da bu inisiyatif onların lehine olarak ellerini kuvvetlendirmemelidir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 165 Cevapları
SORU:Savaşlar sizce neden devletlerin dış politikalarında ve ülke içi siyasetlerinde değişimlere neden olur?
CEVAP: Savaşlar olağanüstü durumlar olarak yaşanmaktadır. Savaşların ülkeler için siyasi, askeri, iktisadi, sosyal ve kültürel kayıpları söz konusu olmaktadır. Savaşların etkileri dış politika belirlemede ve iç siyaset oluşturmada etkili olmaktadır.
Savaşlar ülkelerin var olma mücadelesi ve en az kayıpla durumu hafifletme ve atlatma durumunu oluşturduğu için dış politikada güçlüden yana olarak çıkar elde etme, iç siyasette düşmana karşı gelerek bağımsızlık ve refah elde gayesiyle siyasi ve askeri olarak yönetilmektedir.
Savaşlar kaybeden devletler için küçülme, bağımsızlığını kaybetme tehlikesini oluşturur. Güçlü devletler ise zarar görse de savaşlardan güçlenerek çıkabilir.

SORU:Savaş sırasında tarafsız ülkeler ne tür baskılara maruz kalabilir? Tartışınız.
CEVAP: Savaş sırasında tarafsız kalan ülkeler, tarafların tepkisini çekebilirler. Her taraf, tarafsız ülkeyi kendi tarafına çekmek için uğraşır ve bunu başaramazlarsa tarafsız ülkelere ekonomik yaptırımlar uygularlar. Ayrıca, kaynakların yetersizliği, ticari faaliyetlerin durması, açlık ve kıtlıkların yaşanması gibi sorunlarla karşılaşabilirler.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 166 Cevapları
SORU:Savaş sırasında bir toplumda ne tür sıkıntılar ortaya çıkabilir? Sizce böyle durumlarda devlet ne gibi önlemler almalıdır?
CEVAP: Kıtlık, Can ve Mal korkusu olabilir. Ekonomik sıkıntı olabilir. Devlet bu gibi durumlarda Halkı koruyacak tedbirler almalı ve halkın ihtiyaçlarını karşılayacak önlemler almalıdır.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 167 Cevapları
SORU: II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümü için alınan önlemler ve çıkarılan kanunlar karşısında toplumda oluşan tepkileri araştırınız.
CEVAP:II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’de uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle toplumsal tepkiler ortaya çıktı. Yeni çözüm arayışları, iç ve dış dinamiklerin etkisiyle iyice yıpranan iktidarı, demokratikleşme yolunda adımlar atmaya zorladı. 7 Ocak 1946’da Demokrat Partinin kurulmasıyla da Türkiye’de çok partili demokratik hayat başlamış oldu.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 168 Cevapları
SORU:1. Yalta ve Potsdam konferanslarının dünyanın yeniden şekillendirilmesine olan etkilerini araştırınız.
CEVAP: Yalta ve Postdam konferansları Avrupa’nın toprak kaderini belirlemiştir. Almanya’nın bölünmesi, İtalya’nın işgal edilmesi gibi durumlar Avrupa’nın siyasi, askeri ve iktisadi geleceğinin şekillenmesinde etkili olmuştur. İki konferansta da müttefik devletler hemfikir olarak ortak hareket etme fikrine varmışlardır. Böylece kendi egemenliklerini kurarak yeni bir dünya düzeninin temellerini atmışlardır.
SORU:2. İsrail devletinin kurulmasının Orta Doğu’ya ve dünya siyasetine etkileri nelerdir?
CEVAP:İsrail devletinin kurulması Orta Doğu’da siyasi, sosyal, askeri, ekonomik sorunların yaşanmasına neden olmuştur. Orta Doğu’da Müslüman halkın devletleri olduğu için Yahudilerin kurduğu bir devlet Filistin topraklarında işgalci olarak yer almalarına neden olmuştur. Bu da dünya siyasetinde İsrail’in kendini kabul ettirmesi, hukuki haklar elde etmesi gibi kazanımlarla meşru hale getirilmeye çalışılmıştır.
SORU: Hangi devletler dünyanın yeniden şekillendirilmesinde belirleyici olmuştur? Tartışınız.
CEVAP:Rusya, ABD, Fransa, İngiltere


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 169 Cevapları
SORU:İsrail devletinin kurulması Orta Doğu’da ve dünyada bugün de süren hangi sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır?
CEVAP:Filistin Devletinin Sorunlarını ortaya çıkarmıştır.

SPONSOR REKLAMLAR

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 171 Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 171 Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 171 Cevapları
SORU:Yukarıda bazı ülkelere ait bayraklar ve bazı tarihsel olaylar belirli bir sistemle verilmiştir. Bu görselden yola çıkarak vurgulanmak istenen düşünceleri belirleyiniz ve sınıfta tartışınız.
İkinci Dünya savaşında tarafların bayraklarıdır. Savaşlar sonucunda barışı korumak içib Birleşmiş Milletlerin Kurulmasını gösterir en sondaki bayrak.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 172 Cevapları
V. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları
Yunanistan’da 1940’tan itibaren önce İtalya’nın saldırıları sonra da Almanya’nın işgalinin sonucu olarak, tarım ürünlerinin üretiminde büyük düşüş olmuştu.Özellikle Atina ve öteki büyük kentler başta olmak üzere, ülkede “büyük açlık” dönemi başladı. Yunanistan’ın 1941’de Almanya tarafından işgal edilmesi üzerine Müttefikler, Türkiye’den Yunan halkına gıda maddeleri gönderilmesi isteğinde bulundular. Türkiye, savaş nedeniyle Türkiye’de ve dünyada yiyecek maddelerinin kıtlığına rağmen Müttefiklerin bu önerisini kabul etti. Bunun üzerine Yunan halkına yiyecek sağlamak amacıyla üst düzey bürokratların da aralarında bulunduğu Yunan Millî Komitesi İstanbul’a geldi. Heyet, Türk ulusundan yardım talebinde bulundu. Türkiye, kendi halkının da sıkıntılar çektiği bu dönemde zorluklarla sağlayabildiği yardım malzemelerini Ege Denizi üzerinden ve Yunanistan’da işgalci devletler olarak bulunan Almanya ve İtalya’dan özel izinler alarak Yunanlılara gönderdi. Yunanistan’ın işgal edilmesinden sonra bu ülkeye yardım gönderen tek devlet, süren savaşta tarafsız kalan Türkiye olmuştur.
1-2. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız
SORU:1. Almanya ile savaşan Müttefik Devletler hangi sebeplerle Türkiye’den Yunanistan için insani yardım talebinde bulunmuşlardır?
CEVAP: Tarafsız olduğu için
SORU:2. Devletlerarası siyasi ilişkilerin insani yardımlar konusundaki etkilerini değerlendiriniz?
CEVAP: Çok önemlidir. Zira İnsani yardımlar Siyaset üstü olarak değerlendirilmelidir.
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
SORU:3. Müttefik Devletlerin Türkiye’yi II. Dünya Savaşı’na katabilmek amacıyla yaptıkları görüşmelerin (konferanslar) sonuçlarını açıklayınız.
CEVAP: Sonuçta  Türkiye Tüm bu görüşlerin sonucunda savaşa girmemiştir.
SORU:4. II. Dünya Savaşı’nda savaşan Mihver Devletler ile onlara karşı savaşan Müttefik Devletler’in liderliğini yapan devletleri açıklayınız.
CEVAP: 2. Dünya Savaşında Mihver Devletler: Almanya, Japonya, İtalya, Bulgaristan, Romanya’dan oluşmaktadır. (İlk 3 devletin işgali sonrası zorunlu olarak Mihver Devletler arasında yer alan devletler yazılmamıştır.)
NOT: Mihver “eksen” anlamına gelmektedir.
2. Dünya Savaşında Müttefik Devletler:İngiltere, Fransa, ABD, SSCB, Çin, Polonya, Yunanistan, Danimarka, Norveç, Belçika,

SORU:5. Almanya’da iktidara gelen Adolf Hitler’in hangi politikaları Fransa, İngiltere ve ABD’yi rahatsız etmiştir?
CEVAP: Avrupa’da I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Versay Antlaşması, Almanya’nın gücünün sınırlandırılması ve bir daha barışı bozamayacağı fikrine dayanıyordu. Fakat diğer devletlerin aralarında çıkan anlaşmazlıklar Versay Antlaşması ile kurulan sistemi zayıflattı. Bu sistemi yıkan esas gelişme, Almanya’da 1933’te iktidara Nazi Partisinin ve Adolf Hitler’in gelmesi oldu (Görsel 5.1). Almanya kendisine siyasi, askerî ve ekonomik sınırlamalar getiren Versay Antlaşması’nın getirdiği zorlukları aştıktan sonra ikinci aşamaya geçti. Alman ırkını tek bir bayrak altında toplama hedefini gerçekleştirme yönelik ilk adım, Avusturya’nın ilhak edilmesi oldu. Üçüncü aşamada Alman
ırkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli bir “Hayat Sahası”nın ele geçirilmesi vardı. Bu gelişme Fransa ve İngiltere ile beraber ABD’yi de rahatsız etti.
SORU:6. ABD ve İngiltere, Türkiye’yi kendi yanlarında II. Dünya Savaşı’na çekebilmek için hangi görüşmeleri ve konferansları yaptılar?
CEVAP: -KAZABLANKA KONFERANSI (14-24 Ocak 1943)
-WASHİNGTON KONFERANSI ( 12-16 Mayıs 1943 )
-QUEBEC KONFERANSI (14-24 Ocak 1943)
-MOSKOVA KONFERANSI (19 Ekim – 1 Kasım 1943)
-TAHRAN KONFERANSI (28 Kasım -1 Aralık 1943)
-II. KAHİRE KONFERANSI ( 4- 6 Aralık 1943)
-YALTA KONFERANSI ( 4- 11 Şubat 1945)
-SAN FRANSİSCO KONFERANSI ( 25 Nisan – 26 Haziran 1945)

SORU:7. II. Dünya Savaşı’nın siyasi sonuçlarını açıklayınız.
CEVAP:– Dünya, SSCB önderliğindeki Doğu bloku ve ABD önderliğindeki Batı bloku şeklinde ikiye ayrıldı. (ABD ile SSCB arasındaki rekabet Soğuk Savaş Döne­minin başlamasına yol açmıştır.)
– Almanya ve İtalya, Müttefik Devletler tarafından işgal edildi.
– Almanya, Doğu-Batı olmak üzere ikiye ayrıldı.
– Faşizm ve Nazizm gibi akımlar tasfiye edildi.
– İtalya’da, 1946’da düzenlenen halk oylaması so­nucu cumhuriyet rejimine geçildi.
– İngiltere ve Fransa gibi emperyalist güçler zayıfla­dı. (Bu durum Endonezya, Hindistan, Mısır, Pakistan, Ce­zayir, Tunus ve Fas gibi sömürge durumundaki ülke­lerde bağımsızlık mücadelelerinin başlamasına neden olmuştur.)
– Japonya, ABD tarafından işgal edildi.
– Japonya savaş sürecinde işgal ettiği bölgeleri geri vermek zorunda kaldı.
– SSCB savaş sonrasında, çok büyük bir güç haline geldi. (SSCB’nin 1930’larda karşılaştığı uluslararası alandan dışlanma süreci sona erdi.)
– ABD, dünyanın hakim gücü haline geldi.
– Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu.

Aşağıdaki tabloya göre 8. ve 9. soruları cevaplayınız.
I. Dünya Savaşı (1914-1918)
9,5 milyon %95 %5
II. Dünya Savaşı(1939-1945)
65 milyon %33 %67 14-1918)
9,5 milyon %95 %5

SPONSOR REKLAMLAR

8. Tablodaki iki Dünya Savaşı’ndaki insan kayıplarına ilişkin veriler incelendiğinde ölen sivil sayıları arasında farkın çok olması nasıl değerlendirilebilir? 9. İki Dünya Savaşı’ndaki insan kayıplarıyla ilgili verilerden yola çıkarak çıkabilecek yeni bir dünya savaşının insanlığa getirebileceği yıkım hakkında ne gibi öngörülerde bulunulabilir?
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
10. Almanya’da Nazi Partisinin iktidara gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenebilir?
A) Almanya’nın Polonya’yı işgali
B) Almanya’nın Avusturya ile birleşmesi
C) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı
D) Barbarossa Harekatı’nın başlaması
E) Truman Doktirini’nin ilanı


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 173 Cevapları

11. Aşağıda verilenlerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Birleşmiş Milletler teşkilatında ABD’den sonra en etkili devlet Almanya’dır.
B) 1942’de Birleşmiş Milletler bildirisiyle teşkilatın kuruluşu için ilk adım atıldı.
C) Yalta Konferansı’nda Beş Büyükler’e veto hakkı tanınmasına karar verildi.
D) 1945’te San Francisco Konferansı ile BM teşkilatı kuruldu.
E) Atlantik Bildirisi, Birleşmiş Milletlerin kuruluşuna temel olmuştur.

12. I. Almanya
II. İngiltere
III. Fransa
IV. İtalya
V. Japonya
VI. SSCB
Yukarıdaki devletlerden hangileri II. Dünya Savaşı’ndan önce oluşan Mihver grubuna dahil değildir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) II-III ve V D) II-V ve VI E) II-III ve VI

13. II. Dünya Savaşı’nda yaşanan gelişmelerden;

I. Barbarossa Harekâtı
II. Sicilya Çıkarması
III. Pearl Harbour Baskını
IV. Normandiya Çıkarması
hangileri savaşı müttefik devletlerin lehine çevirmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) Yalnız IV E) II ve IV

14. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Almanya’nın Yunanistan’ı işgali
B) Stalingrad Savunması
C) İtalya’nın Habeşistan’ı işgali
D) Normandiya Çıkarması
E) Pearl Harbour Baskını

SPONSOR REKLAMLAR

15. Aşağıdakilerden hangisi;
I. Millî Korunma Kanunu’nun çıkarılması
II. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
III. Ekmek Karnesi uygulaması
IV. Varlık Vergisi Kanunu’nun çıkarılması
II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve IV E) II ve III

16. ABD’nin II. Dünya Savaşı’na girmesine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Japonya’nın Almanya ile ittifak kurması
B) ABD ile İngiltere’nin Atlantik Demeci’ni yayımlamaları
C) Japonya’nın Pearl Harlbour Deniz Üssü baskını
D) Berlin-Roma-Tokyo Mihveri’nin kurulması
E) Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi

17. Türkiye, II. Dünya Savaşı’nın etkisiyle yaşadığı ekonomik sorunları aşabilmek, fiyatları denetim altına almak, karaborsacılığa engel olabilmek için aşağıdakilerden hangisini gündeme getirmiştir?
A) Teşvik-i Sanayi Kanunu
B) Millî Korunma Kanunu
C) Tekalif-i Millîye Emirleri
D) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı
E) Varlık Vergisi Kanunu

18. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?
A) ABD liderliğinde Batı Bloku’nun kurulması
B) SSCB liderliğinde Doğu Bloku’nun kurulması
C) Almanya, Japonya ve İtalya tarafından Anti-Komintern Paktı’nın kurulması
D) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması
E) Savaş suçlularını yargılamak için Nürnberg Mahkemesinin kurulması.

Leave a Reply