12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Cevapları 4. Ünite

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları 4. Ünite Cevapları
12. sınıf İnkılap Tarihi ile alakalı cevaplandırmalarımıza devam ediyoruz. sayfa 137 ile sayfa 159 arasında ki cevaplar tek tek yazılacaktır. Böylelikle İnkılap Tarihi ile alakalı hiç bir sorununuz kalmayacak ve ders başarınız artacaktır.  İnkılap Tarihi Ders Notları- İnkılap Tarihi Konu Özetlerini okuyarak bu sorularda eksik kalan tarafları cevaplandırabilirsiniz. Ayrıca konuları pekiştirmek için İnkılap Tarihi Konu tarama testlerini çözebilirsiniz.

SPONSOR REKLAMLAR

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 137 Cevapları
► Dış politika nedir?
CEVAP: Dış politika, bir siyaset biçimidir. Bir devletin sınırları ötesindeki devletlere uyguladığı siyasete verilen isimdir. Dış politika alanı uluslararası ilişkilerin alt inceleme dallarından biri olarak gösterilmektedir.
► I. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan siyasal rejimler hangileridir? Araştırınız.
CEVAP: 1. Dünya Savaşı sonrası özellikle savaştan yenilgiyle ayrılan Almanya, İtalya, İspanya gibi ülkelerde savaşın getirdiği yıkım ve toplumsal çöküşten dolayı  ortaya dikta rejimleri çıkmıştır.
Bu dikta rejimlerine İtalya’da Faşist Parti ile iktidara gelen Benito Mussolini, İspanya’da darbeyle iktidara gelen General Francisco Franco’nun, Almanya’da Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi ile iktidara gelen Adolf Hitler örnek gösterilebilir.
Türkiye’de neden çok partili hayata geçilmeye ihtiyaç duyuldu?
CEVAP: Cumhuriyet kurulduktan sonra tek partili sistemin demokrasi ile aynı anda yürütülmesi mümkün olmazdı.Bu yüzden demokrasi kavramının manasını tam olarak yerleşmesi ve demokrasinin gereği olan özgür seçim olanağı sağlanmayacağından,çok partili hayata geçilmiştir.
► İki savaş arası dönemde Avrupa’daki değişimler Türkiye’nin dış politikasını nasıl etkilemiştir?
CEVAP: Etkilemiştir. Devlet kendine gelen tehditlere göre ittifak arayışlarına girmiştir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 138 Cevapları
SORU:
1. Siyasi partiler, bir toplumda hangi işlevleri yerine getirirler?
Normal şartlar altında siyasi partiler şu altı işlevi yerine getirir:
-Temsil
-Siyasal devşirme
-Politika belirleme
-Menfaatlerin birleştirilmesi
-Siyasal sosyalleşme ve mobilizasyon
-Hükümetin organizasyonu

SORU:2. Meclisin toplum yaşamındaki etkisi ve önemi nedir?
CEVAP: Meclislerin varlığı, hukukun üstünlüğünün korunması, milli egemenliğin oluşması, halkın kendini ifade etmesi, özgürlüklerin korunması ve hakların sağlanması için gereklidir. Demokratik toplumlarda meclisler, milli egemenliğin gerçekleştiği yerler olarak kurulmaktadır. Milletin hak ve arzularının temsil edildiği meclisler milletin değeri kabul edilmektedir. Meclislerin varlığı toplumda barış, güven ve huzur ortamının korunması ve yaşatılması için gereklidir. Böylece birlik ve beraberlik sağlanmış olur.

SPONSOR REKLAMLAR

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 139 Cevapları
SORU:Çok partili hayat ile demokrasi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
CEVAP: Çok partili hayat, toplumda farklı fikirlerin temsil edilmesi bakımından demokrasinin milli egemenliğe dayanan ilkeleri ile uyum göstermektedir. Demokratik toplumlarda bireylerin özgürce ve kendi iradeleri yoluyla istedikleri partiye oy vererek temsil edilme hakları bulunmaktadır. Bu nedenle demokratik bir rejim için çok partili bir hayat gereklidir


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 140 Cevapları
SORU:Siz bir parti kuracak olsanız nasıl bir parti programı oluştururdunuz?
CEVAP:Ülke menfaatine olan halkı kucaklayan bir program olmalıdır.
SORU:Devlet liderlerine sizce neden suikast düzenlenmek istenir ve bununla ne amaçlanır?
CEVAP:Ülkenin istikrarını bozmak için


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 141 Cevapları
SORU:Bir olay bir millet hayatında hangi sebeplerle simge haline gelebilir, tartışınız.
CEVAP:Bir olayın bir milletin hayatında simge haline gelebilmesi için o olayın, ülkede yaşayan herkesi ilgilendirmesi, herkes tarafından kabul görmesi ve sonucunda zafer elde edilmiş olması gerekir. Mesela; Çanakkale Savaşı, milletimiz adına bir simgedir. çünkü, Çanakkale’de destan yazılmış ve büyük bir zafer elde edilmiştir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 142 Cevapları
SORU:1. Devlet başkanlarının ziyaretleri, ülkeler arasında ne gibi siyasi, kültürel ve askerî sonuçlar meydana getirir? Tartışınız.
CEVAP:Devletler, çeşitli sebeplerle bazı makamlarca birbirlerini ziyaret ederler. Devlet başkanlarının ziyaretleri, üst düzey ziyaretler olarak üst düzey güvenlikler gerektirir. Devlet başkanları devlet ziyaretlerinde yanlarında heyetlerle yer alırlar. Bu heyetlerde ekonomik, siyasi, kültürel ve askeri anlamda yetkili kişiler de bulunmaktadır.
Devlet başkanlarının ziyaretleri sırasında yanlarındaki heyetlerde bulunan isimlerin, ziyaret edilen devletlerdeki meslektaşları ile görüşmeleri siyasi, sosyal, askeri, ticari olarak anlaşmaların yapılması için faydalı olmaktadır. Özellikle iş adamlarının girişimcilikleri sayesinde karşılıklı yatırım faaliyetleri de gerçekleştirilebilir. Bu bakımdan devlet başkanlarının devlet ziyaretleri kalkınma ve gelişme için çok önemlidir.
SORU:2. Devletlerin dış politikalarını belirleyen esaslar sizce neler olmalıdır?
Çıkarları ve Menfaatleri


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 143 Cevapları
SORU:Türkiye ve Yunanistan arasında Lozan Antlaşması’ndan kaynaklanan güncel sorunlar nelerdir?
CEVAP:Lozan öncesinde ve sonrasında Yunanistan ile yaşanan sorunlar iki ana sorun olarak nüfus mübadelesi ve patrikhane meselesi olmuştur. Bu sorunların bir şekilde aşılmasının ardından İtalyanların Ege adalarını Yunanistan’a teslim etmesi ve bu meselenin Lozan’da dile getirilmemesi adaların sorun olmasına neden olmuştur.
Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan Antlaşması’ndan kaynaklanan güncel sorunlar arasında Ege Adaları’nın hakimiyet sorunu bulunmaktadır. Kara sularının hudutlarının çiğnenmesi ve taciz saldırılarının yapılması sorunların günümüze kadar taşınmasında Ege’yi sorunlu bir deniz haline getirmiştir. Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi, sosyal, ekonomik sorunlar günümüzde de devam etmektedir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 144 Cevapları
SORU:Bir ülke, sınırının olmadığı devletler ile ne tür sorunlar yaşayabilir? Tartışınız.
CEVAP:Sınır, komşu devletlerin topraklarını birbirinden ayıran çizgiye verilen addır. Bir ülke, sınırının olmadığı devletlerle ekonomik, askeri ve siyasi sorunlar yaşayabilir. Bu sorunların ortaya çıkması için illa sınır komşusu olmaya gerek yoktur. Yanlış politikalar ve çıkarlar sorunları ortaya çıkarabilmektedir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 145 Cevapları
SORU:Liderlerin yaptıkları jestlerin ülkelerin dış politikalarına etkilerini tartışınız.
CEVAP:Liderler arasında başlayan dostluklar zamanla iki ülke halkına olduğu gibi haklar arasında da bir yakınlaşma başlatabilir. Buda iki ülkenin daha yakınlaşmasına sebep olabilir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 146 Cevapları
SORU:Türkiye ile SSCB arasında Millî Mücadele Dönemi’nde kurulan iyi ilişkiler hangi gelişmelerin etkisiyle olumsuz bir niteliğe bürünmüştür?
CEVAP:1930’lardan itibaren Türkiye SSCB ilişkilerinde bir gerileme yaşandı. Çünkü Türkiye, Batılı devletlerle Lozan’dan kalan sorunlarını büyük ölçüde çözmüştü ve bu devletlerle olan ilişkileri de normalleşmeye başlamıştı. Özellikle 1936’dan itibaren Türk-İngiliz yakınlaşmasının başlaması, sonraki dönemde Türk-Sovyet ilişkilerinin zayıflamasına yol açtı.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 147 Cevapları
SORU:Türkiye’nin komşularıyla kurduğu iyi ilişkilerin, sorunların çözümüne katkısı neler olmuştur?
CEVAP:Türkiye, kara sınırı olan ülkelerde iyi ilişkiler kurmak için bir dış politika belirlemektedir. Bu politikaların başında devletin çıkarları ve ihtiyaçları gelmektedir. Bu bakımdan birçok komşu ülke bir araya gelerek karşılıklı anlaşmalar yaparlar. Çıkarların uyuşması durumunda da sorunların çözülmesini sağlarlar.
Türkiye’nin komşularıyla kurduğu iyi ilişkilerin, sorunların çözümünde etkisi bulunmaktadır. Sorunların çözümü için çıkarların örtüşmesi gerekir. Ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel anlaşmalar yapılarak en çok beşeri faaliyetler noktasında sorunlar aşılmaktadır. Çözümlerin sağlanması iç politikada da toplumsal refahın sağlanması için gereklidir. Enerji ithalatının yapılması enerji ihtiyacının karşılanması için gereklidir.

SPONSOR REKLAMLAR

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 148 Cevapları
SORU:Boğazların Türkiye’nin elinde ve denetiminde bulunmasının sonuçları neler olabilir?
CEVAP:Montrö Antlaşması’nın yapılmasıyla da boğazların kontrolü Türkiye’ye bırakılmıştır. 1936 yılında gerçekleşen bu antlaşma sayesinde Türkiye’nin Akdeniz havzasındaki stratejik önemi artmıştır. Doğu Akdeniz liman şehirlerinin güvenliği ve ticari faaliyetlerin etkinliği Türkiye’yi etkin bir role sokmuştur. Günümüzde de Doğu Akdeniz ülkeleri stratejik olarak askeri, siyasi ve ekonomik önem sahiptir. Türkiye de önemini korumaktadır.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 149 Cevapları
SORU:Sizce bölgesel iş birliği antlaşmaları, hangi amaçlarla yapılır?
CEVAP:Devletler kendi bulundukları bölgeyi diğer güçleri karşı korumak ve bulundukları çevre etrafında istikrarı sağlamak istemişlerdir. Zira bazen tek başına yapılamayacak işler bir araya gelerek başarılabilir. Örneğin Sadabat paktı ve Bağdat paktı gibi


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 150 Cevapları
SORU:Türkiye, Milletler Cemiyetinde Hatay’ın kendisine bırakılmasını talep ederken ileri sürdüğü gerekçeler nelerdi?
CEVAP:Halkın Çoğunun TÜRK olması
SORU:Cenaze törenlerinde Türk bayrağı ve askerî tören hangi durumlarda kullanılır?
CEVAP:Madde 6Bayrağın Örtülebileceği Yerler
f1. Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir.
f2. Ayrıca milli orf ve adetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 153 Cevapları
SORU:1. Devletler arası sorunları çözmek ve dünya barışını sağlamak amacıyla ne gibi önlemler alınabilir?
CEVAP:Ortak bir örgüt kurulup bunun aldığı kararlara herkesin uyması sağlanabilir.  Örneğin (BM)
SORU:2. Savaşların yol açtığı toplumsal, ekonomik, siyasi sorunlar neler olabilir?
CEVAP:Siyasi olarak Devletler zayıflayıp istikrarsızlık olur ve bunun sonucunda ortaya kargaşa hakim olur. İnsanlar maddi olarak etkilenirler. Kıtlık hakim olur ülkelerde. Toplumsal huzur ve barış kaybolur.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 154 Cevapları
SORU:Küresel çapta yaşanan ekonomik bunalımlar, ülke içinde ya da ülkeler arasında ne gibi sorunlara yol açar?
CEVAP:Küresel çapta yaşanan ekonomik bunalımlar, ülke içinde ya da ülkeler arasında sorunların yaşanmasına neden olmuştur. Bu sorunlar arasında sosyal yardım anlaşmazlıkları, tarım, sanayi ve diğer ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sıkıntıları olarak gündeme gelmiştir. Enerji transferlerinin gerçekleştirilememesi, yeni işgal tehditlerin oluşması diğer sorunlar arasında bulunan ve ekonomik krizlere neden olan sorunlardır.

SPONSOR REKLAMLAR

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 157 Cevapları
157. sayfa BİLGİ ve YORUM Bölümünün cevaplarını aşağıya ekliyoruz. Atatürk’e tüm halkın ağlaması ile ilgili bu sorumuz için aşağıya gözatabilirsiniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 157 Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 157 Cevapları

Yukarıdaki fotoğraflarda, Türk halkının çeşitli kesimlerinin Atatürk’ün cenaze töreni sırasında yaşadığı duygulardan yansıyanlara bakarak Atatürk’ün liderlik anlayışını yorumlayınız.
CEVAP: Atatürk Tüm halkın sevdiği ve saygı duyduğu bir liderdi. Bu sebeple onun ardından halkın tüm kesimleri ulu önderi kaybetmenin hüznü ile ağlamışlardır.


Şimdi Geldik Ünite değerlendirme sorularının cevaplarına. Bir çoğu kitabımızın arkasında verilse de büyük oranda ilk kez bu sitede yayınlanacak cevaplarla karşınızdayız.  Sayfa 158 ve sayfa 159 Ünite değerlendirme sorularının cevaplarını kapsamaktadır.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 158 Cevapları
Lozan Görüşmeleri’nde Boğazlar meselesi görüşülürken işgalci devletler, savaş sırasındaki yaşadıkları sıkıntı ve acıları henüz unutmamışlardı. Bunun için bize dediler ki:” Boğazlar arazisi sizin, fakat burada istihkâm yapamayacaksınız, asker bulunduramayacaksınız.
Fazla olarak da İstanbul’da karma bir komisyon bulunacak ve Boğazlar hakkında yapacağımız antlaşmaya bu komisyon bekçilik edecek…” Türk milleti gibi varlığı için her fedakârlığı göze alan bir efendi millet için bu şartlar çok ağırdı. Kendi toprağımızı istediğimiz gibi müdafaa edememek, askerimizi ve silahımızı memleketin can damarından uzakta tutmak, hem de bekçi bir komisyonun bu işlere bakmasına tahammül etmek kabul edilebilir şey değildi. Fakat uzlaşma namına geçici bir fedakârlığa razı olmakta yarar gördük. Çünkü bir taraftan bütün isteklerimiz elde edilmişti, diğer tarafta savaşın bıraktığı izlerin derin olduğunu ve karşı tarafın ruhunun Boğazlar meselesini serbestçe müzakereye henüz müsait bulunmadığını görüyorduk. Tan gazetesi, Türklüğün Bugünü-Türk Çocuğuna, 21 Temmuz 1936, No.451, s. 1)
1-2. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
SORU:1. Türkiye’nin, Lozan Görüşmeleri sırasında Boğazlar konusundaki tavrını metne göre değerlendiriniz.
CEVAP: Aslında boğazlar konusunda taviz verilmek istenmese de zamanın şartları gereği şimdilik böyle bir suruma göz yumulmuştur. Fakat mutlaka daha müsait bir zamanda boğazlar üzerindeki haklar tekrar gözden geçirilecektir.
SORU:2. Lozan Görüşmeleri’nde Boğazlar için alınan kararlara bakıldığında olası bir savaş durumunda Türkiye’nin yaşayabileceği sıkıntılar neler olabilirdi, tartışınız?
CEVAP: Türkiye büyük sıkıntılar çekebilirdi. Çünkü boğazların hakimiyeti kendisinde olmayacaktı.
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
SORU:3. Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile Fransa arasında yaşanan sorunlar nelerdir?
CEVAP: Lozan Barış Anlaşmasından Atatürk’ün ölümüne kadar olan dönemdeki Türk-Fransız ilişkilerini etkileyen başlıca sorunlar şunlardır:
a.Türkiye ile Suriye arasındaki sınırın saptanması,
b.Bozkurt-Lotus sorunu,
c.Türkiye’deki Fransız okulları,
d.Adana-Mersin demiryolunun satın alınması,
e.Osmanlı borçları sorunu,
f.Hatay (Sancak) sorunudur

SPONSOR REKLAMLAR

SORU:4. Türkiye’nin Osmanlı Devleti’nden kalan borçları ödeme sürecini 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı nasıl etkilemiştir?
CEVAP: 1929 dünya ekonomik bunalımı Türkiye’yi de derinden sarsmış ve tarımda, sanayide, savunmada kalkınma gerçekleşmemiştir.
SORU:5. Adolf Hitler’in dış politikasını belirleyen üç ana esası nedir.
Almanya’nın dış politikası üç ana esas üzerine şekillendirildi:

  1. Versay’ın getirdiği bütün kısıtlama ve yaptırımlardan kurtulmak.
  2. Almanya sınırları dışında yaşayan bütün Almanları bir devlet altında toplamak.
  3. Hayat Sahası (Lebensraum) denilen yayılmacı politikayı gerçekleştirmek

Aşağıdaki tabloya göre 6. ve 7. soruları cevaplayınız.
1923-1930 /1930-1938
Nüfus mübadelesi /Milletler Cemiyetine giriş
Patrikhane sorunu/ Bakan Antantı
Yabancı okullar sorunu/ Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Borçlar sorunu /Sadabat Paktı
Adana-Mersin demir yolu/ Hatay sorunu
SORU:6. 1923-1930 yılları arası olaylara bakıldığında Türk dış politikasının önceliklerinin ne olduğu söylenebilir?
CEVAP: Tablodaki bilgiler birebir kullanılabilir.
SORU:7. 1930-1938 yılları arası olaylara bakıldığında Türk dış politikasının önceliklerinin ne olduğu söylenebilir?
CEVAP: Tablodaki bilgiler birebir kullanılabilir


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
SORU:8. Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh!” düşüncesini kendisine ilke edinen Türkiye, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına kast edilmesi durumunda savaştan kaçınmayacağını yaşanan çeşitli dış politik gelişmeler de göstermiştir. Bu konuda Atatürk, komşu ve çevre ülkelerle sürekli olumlu diplomatik ilişkiler kurmaya özen göstermiştir.
Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
B) Sadabat Paktı’nın kurulması
C) Çok partili hayata geçiş denemelerinin yapılması
D) Balkan Antantı’nın kurulması
E) Hatay’ın anavatana katılması


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 159 Cevapları
9. I. Patrikhane Meselesi
II. Hatay Sorunu
III. Nüfus Mübadelesi Sorunu
Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra
Türk-Yunan ilişkilerinde belirleyici olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

10. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Kazım Karabekir ve arkadaşları tarafından kurulmuştur.
B) Ekonomide liberal görüş benimsenmiştir.
C) Türkiye’nin ilk muhalefet partisidir.
D) Parti programında, dinî inançlara saygılı olunduğu belirtilmiştir.
E) İzmir Suikastı’ndan sonra kapatılmıştır.

SPONSOR REKLAMLAR

11. I. Fransa’nın Suriye’den çekilmesi
II. İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi
III. Almanya’nın Ren bölgesine asker sevk etmesi
Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Boğazların statüsünün yeniden görüşülmesine neden olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

12. Sadabat Paktı aşağıda verilen ülkelerden hangisinde imzalanmıştır?
A) İran B) Afganistan C) Mısır D) Irak E) Suriye

13. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha sonra meydana gelmiştir?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması
C) Hatay’ın anavatana katılması
D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
E) Locarno Antlaşması’nın imzalanması

14. Lozan Antlaşması’nda Musul Sorunu nedeniyle Irak sınırı belirlenememiş, mesele İngiltere ile Türkiye arasında ikili görüşmelere bırakılmıştı. İkili görüşmelerde bir sonuç alınamamış ve İngiltere Musul Sorunu’nu Milletler Cemiyetine taşımak istedi. Türkiye bu duruma sıcak bakmadı.
Türkiye’nin Musul Sorunu’nun Milletler Cemiyetine taşınmasına olumsuz tavır takınmasında;
I. Milletler Cemiyetinin aldığı kararlarda İngiltere’nin etkin olması,
II. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması ile ülkede oluşan muhalefet,
III. Türkiye’nin henüz Milletler Cemiyeti üyesi olmaması düşüncelerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

15. I. 1929 yılında bütün dünyayı etkisi altına alan Dünya Ekonomik Bunalımı yaşanmış ve Türkiye de bu ekonomik buhrandan etkilenmişti. Mustafa Kemal, ülke yönetiminde farklı insanlardan oluşturulacak yeni bir kadronun, baş gösteren sıkıntıların çözümünde faydalı olabileceğine inanıyordu. II. 1930 yılına gelindiğinde birçok alanda inkılap yapılmış ve hayata geçirilmişti. Fakat ülkede tek bir parti olduğu için siyasi rekabetin olmaması dışarıdan Türkiye’ye karşı bakışı olumsuz etkiliyordu.
Yukarıda verilen her iki olayın ortak yönüne bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) İnkılapların niteliği Türk halkı için uygun değildir.
B) Çok partili hayata geçiş süreci gecikmiştir.
C) Türkiye’nin dış politikası olumsuz etkilenmiştir.
D) Liberal ekonomiye geçilmesinden vazgeçilmiştir.
E) Musul Meselesi Türkiye’nin aleyhine sonuçlanmıştır.

SPONSOR REKLAMLAR

16. Briand-Kellog Paktı hangi devletlerin öncülüğünde imzalanmıştır?
A) ABD-İngiltere
B) ABD-Fransa
C) Fransa-İngiltere
D) SSCB-Almanya
E) Fransa-Almanya

Leave a Reply