12. Sınıf İnkılap Tarihi -21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya- Konu Tarama Testi 1

12. Sınıf İnkılap Tarihi -21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya- Konu Tarama Testi 1

1. Şubat 2001’de gerçekleştirilen Millî Güvenlik Kurulu toplantısında dönemin cumhurbaşkanı, Ahmet Necdet
Sezer ile dönemin başbakanı, Bülent Ecevit arasında yaşanan sert tartışma Türkiye’de büyük bir ekonomik krizi
de beraberinde getirmiştir.
Buna göre,
I- Siyasi kriz ekonomik krizi başlatmıştır.
II- Millî Güvenlik Kurulunun aldığı kararlara diğer kurumların uyması zorunlu tutulmuştur.
III- Hükûmet değişikliğine gidilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.D) I ve II. E) I, II ve III.
2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’yi olumsuz etkileyen 2001 Ekonomik Krizi’nin sonuçlarından biri değildir?
A) Ülkede sermaye çıkışının artması
B) Bütçe açıklarının artması
C) Faizlerin ve enflasyonun çok yükselip günlük yaşamı etkisi altına alması
D) Pek çok şirketin krizi aşamayarak batması
E) E-muhtıra olarak adlandırılacak olan bir bildirinin yayınlanması
3. Silahlı kuvvetler tarafından dönemin Refah Partisi (RP) lideri Necmettin Erbakan ve Doğru Yol Partisi (DYP) lideri Tansu Çiller Hükûmeti, medya üzerinden istifaya zorlandı.
Silahlı kuvvetlerin, Hükûmeti görevden zorla almaması nedeniyle “post-modern darbe’’ olarak adlandırılan bu darbe aşağıdaki tarihlerden hangisinde gerçekleşmiştir?
A) 27 Mayıs 1960
B) 12 Mart 1971
C) 12 Eylül 1980
D) 27 Nisan 2007
E) 28 Şubat 1997
4. Aşağıdaki askerî müdahalelerin hangisinde Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ilk defa karşı bir duruş sergileyerek müdahaleyi geçersiz kılmıştır?
A) 1960 Askerî Darbesi
B) 1971 Muhtırası
C) 1980 Askerî Darbesi
D) 27 Nisan E-Muhtırası
E) 28 Şubat Darbesi
5. Aşağıdakilerden hangisi 1990’lı ve 2000’li yıllarda Türkiye’de bilim, sanat ve sporda yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun çıkarılması
B) Galatasaray Futbol Kulübünün, UEFA Kupası’nı kazanması
C) Prof. Dr. Aziz Sancar’ın, Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülmesi
D) Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Film festivalinde en çok ödül alan Türk yönetmen olması
E) Toplumsal temalar içeren sözleri ve melankolik müziği ile arabesk müziğin egemen olmaya başlaması
6. Soğuk Savaş Dönemi’nde devam eden ABD-SSCB rekabeti ABD ve Batı Bloku lehine bir gelişim göstermiş doksanlı yıllar ile birlikte SSCB ve Doğu Bloku bu rekabette geriye düşerek tarih sahnesinden silinmiştir. SSCB ve liderliğini üstlendiği Doğu Bloku’nun çöküşünün sebepleri arasında;
I. komünist iktidarların baskıcılığı,
II. ekonomik büyümenin yavaşlaması,
III. Doğu Bloku halklarının özgürlük ve bağımsızlık isteği yukarıdakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) II ve III. E) I, II ve III.

7. • SSCB’nin son lideridir.
• Hayata geçirdiği Glasnost ve Perestroika programları
ile devlet yapısını yeniden düzenlemeyi hedeflemiştir.
Hakkında bigi verilen Rus devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mihail Gorbaçov
B) Boris Yeltsin
C) Nikita Kuruchev
D) Leonid Brejnev
E) Yuri Antropov

8. Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılması ile birlikte bağımsızlığını ilan eden devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Rusya Federasyonu
B) Beyaz Rusya
C) Moldova
D) Letonya
E) Çekoslovakya
9. 24 Ocak 1992’de kurulan Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın hedefleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye’ye komşu ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmak
B) Türkiye’nin yurt dışındaki çıkarlarını gözetecek yatırımlar yapmak
C) Türk Cumhuriyetleri ile kültürel ve eğitim alanında iş birliğini sağlamak
D) Askerî kalkınmanın ve ortak tatbikatların organizasyonunu sağlamak
E) Kalkınmakta olan üye ülkelere ekonomik ve teknik yardımda bulunmak
10. Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp Cumhuriyet Ordusunun, Ratko Mladiç komutasında Bosnalı
Müslümanlara karşı yürüttüğü ve sekiz bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan katliamın ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reçak Katliamı
B) Foca Katliamı
C) Srebrenica Katliamı
D) Halepçe Katliamı
E) Hadisa Katliamı
11. Irak ile Kuveyt arasında 1990 yılının Ağustos ayında gerçekleşen, Kuveyt’in 7 ay işgal altında kalmasına
ve Körfez Savaşı’na yol açan gelişmenin sebepleri arasında;
I. Kuveyt’ in günlük petrol üretimini artırması,
II. Şattülarap Su Yolu sorunu,
III. Borç Krizi verilenlerden hangileri yer almaz?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve III. E) I, II ve III.
12. ABD’nin New York şehrindeki Dünya Ticaret Merkezine ve ABD Savunma Bakanlığına yapılan terör saldırısının sorumlusu olduğunu ileri sürerek hava harekâtına başladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İran B) Irak C) Kuveyt D) Afganistan E) Filistin

CEVAPLAR: 1.A 2.E 3.E 4.D 5.E 6.E 7.A 8.E 9.D 10.C 11.B 12.D

İNDİR 

Leave a Reply