11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevapları Test

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevapları Test

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevapları adlı bu makalemizde sizlere 25 soruluk bir test şeklinde hazırlanmış yazılı sınav sunuyoruz. 11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sorularını test şeklinde değilde klasik ve karşık sorulardan oluşan sınav şeklinde istiyorsanız 11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınavı ve Cevapları sayfamıza bakabilirsiniz. Yine Bu sınava en iyi şekilde hazırlanmak için Tarih Öğretmeninizin derste önem verdiği noktaları iyi tespit etmelisiniz. Ayrıca İkinci sınavlar Test şeklinde olduğu için bol miktarda Ünie sonu değerlendirme testi çözerek alıştırma yapmalısınız. Sınavdan yüksek not almak için Arkadaşlarınızla bir çalışma programı hazırlayabilir ve yazılıda çıkabilecek soruları tespit etmeye çalışabilirsiniz. Yine daha önceki yıllarda çıkabilecek sorulara göz atabilirsiniz.

SPONSOR REKLAMLAR

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları -1

ÖRNEK SORULAR : 
1. Coğrafi Keşifler’in sonucunda Avrupa’da düşünce hayatında yeni gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerle birlikte kiliseye olan güven sarsılmış ve ortaya çıkan iki büyük hareket dünya tarihinde yerini almıştır. Bu hareketlerden Rönesans ………………… ‘da; reform………………….. ‘da başladı.
Metindeki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Almanya Fransa
B) Fransa İtalya
C) İspanya Almanya
D) İtalya Almanya
E) Fransa İspanya

2. Osmanlı Devleti’nin dağılmasını hızlandıran gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Fransız ihtilali sonrasında yaygınlaşan milliyetçilik akımı
B) Avrupalı devletlere karşı denge siyasetinin uygulanması
C)Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki gelişmeleri yeterince takip edememesi
D)Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonların genişletilmesi
E)Sanayi İnkılabı’nın sonucunda büyük devletlerin sömürge ve Pazar arayışı

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevapları Test İNDİR

Aşağıda Eklediğimiz 2. yazılı Sorusunun da cevapları mevcuttur. Bunu da indirerek bizzat kullanabilirsiniz. Word Formatında hazırlanmıştır. Ek olarak iki adet Örnek soruyu yayınlıyoruz.

SPONSOR REKLAMLAR

11. Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları 2

ÖRNEK SORULAR :
S-1) Osmanlı Devleti’nin dağılmasını hızlandıran gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Fransız ihtilali sonrasında yaygınlaşan milliyetçilik akımı
B) Avrupalı devletlere karşı denge siyasetinin uygulanması
C) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki gelişmeleri yeterince takip edememesi
D) Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonların genişletilmesi
E) Sanayi İnkılabı’nın sonucunda büyük devletlerin sömürge ve Pazar arayışı
S-2) XlX. Yüzyılda Avusturya-Macaristan imparatorluğu dış siyasetinde
* Fransız İhtilali’ni desteklememiş,
* Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünden yana tavır sergilemiştir.
Avusturya’nın bu politikasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Islahatlara ağırlık vermesi
B) Siyasal birliğini geç tamamlaması
C) Demokratikleşme çabası içerisinde olması
D) Çok uluslu yapıda olması
E) Almanya’nın baskısından çekinmesi

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları-İNDİR

Leave a Reply