11. Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları Klasik

11. Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları Klasik
11. Sınıf Tarih Dersi için tamamen klasik sorulardan oluşan 10 adet soru sayısına sahip bu yazılı sorusunu ve cevaplarını ekliyoruz. 11. Sınıf Tarih Dersi ile alakalı web ortamında çok fazla döküman bulunmaması bizler için bu çalışmaları son derece kıymetli hale getiriyor. bildiğiniz gibi daha önce de burada 11. Sınıf için yazılı soruları eklemiştik. 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları yeni Müfredat makalemize göz atmanızı salık veriyoruz.


AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ? ( HER SORU 10 PUAN)
1. Duraklamanın dış nedenleri nelerdir? Yazınız.
2. Osmanlı Devleti’nin duraklamasına etki eden iç nedenlerden olan merkezi yönetimin bozulması hakkında bilgi veriniz?
3. II. Viyana bozgunun sonuçları hakkında bilgi veriniz .
4. Osmanlı Devleti için dönüm noktası olan Karlofça Antlaşması’nın önemi nedir? Yazınız.
5. Osmanlı Devleti’nin İran ile yaptığı antlaşmaların isimlerini yazıp Kasr-ı Şirin antlaşmasının önemini yazınız.
6. Westphalia antlaşmasının sonuçları nelerdir? Yazınız.
7. XVII. Yüzyıldan sonra İngiltere’nin denizaşırı güç haline gelmesine etki eden gelişmeler nelerdir? Yazınız.
8. a) Osmanlı Devlet’nin 1606 tarihinde Avusturya ile imzaladığı Zitvatorok Antlaşması’nın önemini yazınız.
b) Osmanlı Devleti’nin 1672 tarihinde Lehistan ile imzaladığı Bucaş antlaşmasının önemini yazınız.
9. Osmanlı Devletinde gemiciliğin gelişim aşamaları hakkında bilgi veriniz?
10. Osmanlı Devletinde 1699 tarihinde imzalanan Karlofça Antlaşmasının imzalanmasına neden olan Kutsal İttifak devletleri hangileridir? Yazınız11. Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 1. Yazılı Cevapları 
1. Duraklamanın dış nedenleri nelerdir ? Yazınız.

Cevap:
• Devletin doğal sınırlarına ulaşması.
• Avrupada merkezi krallıkların kurulması.
• Avrupada Rönesans ve Reform sonucu bilim ve tekniğin gelişmesi.
• Coğrafi keşifler sonucu Osmanlı ticaret gelirlerinin azalması

2. Osmanlı Devleti’nin duraklamasına etki eden iç nedenlerden olan merkezi yönetimin bozulması hakkında bilgi veriniz ?
Cevap:Kanuni’den sonra gelen Osmanlı padişahları devlet yönetiminden uzaklaşmışlardı, seferlere katılmıyorlardı. Böylelikle sadrazamlar padişah adına devleti yönetmeye başladılar. Sokullu Mehmet Paşa’nın yeteneği ve Köprülü Sülalesi’nin başarıları padişahları gölgede bırakmıştı. Kanunlara uyulmamış, saray kadınları, ocak ağaları ve ulema devlet işlerine
karışınca devlet yönetimi bozulmuştur

3. II. Viyana bozgunun sonuçları hakkında bilgi veriniz .
Cevap: Batıda Türklerin yenilebileceği ve Avrupa’dan atılabileceği düşüncesi doğdu. Avrupa devletleri KUTSAL İTTİFAK adı verilen bir haçlı birliği oluşturdular. Böylece Türklerin SAKARYA SAVAŞI‘na kadar sürecek bir geri çekilme süreci başlamış oldu.

4. Osmanlı Devleti için dönüm noktası olan Karlofça Antlaşması’nın önemi nedir? Yazınız.
Cevap: • Karlofça Osmanlının toprak kaybettiği ilk antlaşmadır.
• Bu antlaşma ile Osmanlı’nın Orta Avrupa’daki egemenliği sona ermiştir.

5. Osmanlı Devleti’nin İran ile Yaptığı antlaşmaların isimlerini yazıp Kasr-I Şirin antlaşmasının önemini yazınız.
Cevap: Ferhat Paşa Antlaşması, Nasuh Paşa Antlaşması, Serav Antlaşması, Kasr-I Şirin
Kasrı Şirin Antlaşmasının önemi: Bugünkü Türk-İran sınırı hemen hemen çizilmiştir.

6. Westphalia antlaşmasının sonuçları nelerdir? Yazınız.
Cevap: Kilise’nin gücü sınırlandırılmış, Augsburg Barışı’nın hükümleri yenilenmiş ve Almanya’da Katoliklik, Protestanlık ve Calvinizm geçerli dinler haline gelmiştir. Üçüncü olarak, uluslararası hukuk bakımından da Kutsal Roma İmparatorluğunun parçalanmış olduğu doğrulanmıştır. Hollanda ve İsviçre üzerinde herhangi bir hak iddiası kalmamış, İsviçre bağımsızlığını kazanmıştır. Westphalia Barışı ile 300 kadar Alman devleti hemen hemen hükümran siyasal birimler oldular.

7. XVII. Yüzyıldan sonar İngiltere’nin denizaşırı güç haline gelmesine etki eden gelişmeler nelerdir? Yazınız.
Cevap: İngiltere’nin denizlerdeki askerî üstünlüğü ve deniz ticareti sayesinde zenginleşmesi , denizaşırı ülkelerdeki İngiliz asıllı yatırımcıların güçlenmesini sağladı. İngiltere, 1580’de Levant Company’i (Livınt Kampani-Doğu Akdeniz Ticaret Şirketi) kurdu. Bu şirket, XVII. yüzyıldan itibaren ise neredeyse ticari bir tekel hâline dönüştü.1714’te Cebelitarık’I işgali rakibi Fransa ve İspanya’yı etkisiz hale getirmiş, Rusya’ya karşı izlediği dengeli stratejik politikasıyla da baltık bölgesinde İsveç’e karşı güvenliğini sağlamaya çalışmıştır.

8. a) Osmanlı Devlet’nin 1606 tarihinde Avusturya ile imzaladığı Zitvatorok Antlaşması’nın önemini yazınız.
Cevap: Zitvatorok Antlaşması Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa’daki üstünlüğünü kaybetmeye başladığını göstermektedir.
b) Osmanlı Devleti’nin 1672 tarihinde Lehistan ile imzaladığı Bucaş antlaşmasının önemini yazınız.
Cevap: Osmanlı İmparatorluğu bu antlaşma ile batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır.

9. Osmanlı Devletinde gemiciliğin gelişim aşamaları hakkında bilgi veriniz?.
Cevap:• Devletin kuruluşundan XVII.yüzyıl yarısına kadar devam eden kürekli gemi dönemi
• XIX. Yüzyıl ortalarına kadar devam eden yelkenli gemiler dönemi
• Devletin yıkılışına kadar süren buharlı gemi dönemi

10. Osmanlı Devletinde 1699 tarihinde imzalanan Karlofça Antlaşmasının imzalanmasına neden olan Kutsal İttifak devletleri kimlerdir? Yazınız.
Cevap: Malta,Rusya,Avusturya,Lehistan,Venedik

One Response

Leave a Reply