10. Sınıf Tarih Kitabı MEB Yayınları Cevapları 5. Ünite

10. Sınıf Tarih MEB Yayınları Cevapları 5. Ünite

Değerli Takipçilerimiz 10. Sınıf Tarih Kitabı MEB Yayınları 5. Ünite Cevaplarını aşağıya doğru ekliyoruz. Takip edebilirsiniz.  Dünya Gücü Osmanlı 1453 -1595 Ünitesi kapsayan bu cevaplandırmada tüm sorular cevaplanacaktır. Dünya gücü Osmanlı Ünitesi Ders Notlarını pdf şeklinde ve Kısa Özet olarak bulabilirsiniz. Böylelikle hem 10.Sınıf Tarih Dersi yazılı Sorularına da hazır hale geleceksiniz.

SPONSOR REKLAMLAR

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 122

• Fatih: Fetih Yapan manasında kelime
• Feth-i Mübin: Allah’ın müjdelediği büyük fetih
• Yavuz : Sultan Selimin Lakabı
• Kanuni : sultan Süleymanın Lakabı
• Kapitülasyon :  Bir devletin bir anlaşmaya bağlı olarak başka devletlere tanıdığı iktisadi ve sosyal ayrıcalıklar bütününe kapitülasyon adı verilir.
• İmtiyaz : Ayrıcalık
• Preveze Savaşı:  Preveze Deniz Muharebesi, 28 Eylül 1538 tarihinde Yunanistan’ın kuzeybatısındaki Preveze’de Osmanlı Donanması ve Papa III. Paulus’ün çabalarıyla bir araya gelen Haçlı donanması arasında gerçekleşen deniz muharebesi
• Coğrafi Keşifler:  Coğrafî keşifler, 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının bulunması amacıyla başlatılan ve yeni okyanusların ve kıtaların bulunmasıyla gerçekleşmiş olan keşifleri ifade eder.
• Hilafet-i Ulyâ :Büyük Yüce Halifelik,  İslam Dünyasında Tüm Müslümanların halifeliği. Ayrıca Hilafeti- Kübra kelimesinin de manasına bakacak olursak:  En büyük halifelik; insanların Allah tarafından bütün varlıkların üzerinde bir temsilci kılınması.
• Protestan: Hristiyanlığın en büyük üç mezhebinden biri XVI.yy. da Martin Luther ve Jean Calvin’in öncülüğünde Katolik Kilisesine ve Papa’nın otoritesine karşı girişilen Reform hareketi’nin sonucunda doğmuştur(1529).

SORU: 1. II. Mehmet, İstanbul’u fethetmek için ne gibi hazırlıklar yapmıştır?
CEVAP: Bu sorunun cevabı için Dünya gücü Osmanlı devleti ders notlarına bakmanız gerekebilir. Ama kısaca bahsedecek olursak;
Osmanlıların Fetih İçin Yaptığı Hazırlıklar
-Bizans’a denizden gelebilecek yardımı önlemek amacıyla Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli Hisarı’nı (Boğazkesen) yaptırdı.
-Bizans’a Balkanlardan gelebilecek muhtemel Haçlı yardımını önlemek için sınır boylarına akıncı birlikleri gönderdi.
-Surlara karşılık, şâhi adı verilen büyük toplar döktürdü.
-Haliçteki zincire karşılık gemileri karadan yürüterek Haliç’e soktu.
SORU: 2. I. Süleyman Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin gücünün zirvesine çıkmasının nedenleri nelerdir?
CEVAP:-1.Süleyman tek erkek çocuk olduğu için taht kavgasına girmemiştir.
-Babası Yavuz Sultan Selim; Doğuda Safevi tehlikesini ortadan kaldırmış,Mısır’ı fethederek Osmanlı hazinesini ağzına kadar doldurmuştur.Memlük Devleti’ni kendine bağlayarak Osmanlının güneyini güvence altına almıştır.Avrupa Seferleri için zorunlu olacak donanmanın alt yapısını hazırlamıştır.
– Osmanlı’da en muazzam kanunları o çıkarmıştır,ve herkese adil olarak uygulamıştır.
-Saltanat sürdüğü 46 yılın 10 yılını seferlerde geçimiş ( 13kez) iyi bir komutandır.
-Eğitime,bilime,bilim adamlarına değer vermiştir.
SORU: 3. XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti hangi devletlerle mücadele etmiştir?
CEVAP: Venedik, Memluklular, Safeviler, Avusturya, Macaristan,
SORU: 4. Kızılelma Ülküsü’nün Türk siyasi tarihine etkileri nelerdir?
CEVAP: Kızıl Elma imgesinin tam olarak ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte yaygın anlayış, Osmanlı ile birlikte tarihe ve edebiyata mal olduğu, Osmanlılar döneminde özellikle Batı memleketlerine doğru yürütülen cihadın bir sembolü olduğu yönündedir. Kızıl Elma ülküsü özellikle yeniçeriler arasında yaygınlaştırılmış ve onların savaşma azmini yüksek tutmak için kullanılmış; Ziya Gökalp, bu imgeyi Turan Ülküsü ile birleştirerek ona yeni bir anlam kazandırmıştır.

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 123

SORU: Osmanlı Devleti’nin İstanbul’un Fethi’nden önceki Batı siyasetinin genel özellikleri nelerdir?

SPONSOR REKLAMLAR
 • Osmanlı Devleti’nin İstanbul’un fethinden önce batı siyaseti olarak Fetih politikası güdülmüştür.
 • Fetih politikası kapsamında gayrimüslim toprakları ele geçirme amaçlanmıştır.
 • Bizans, Balkan ve haçlı topluluklarıyla gaza veya cihat anlayışı ile savaşlar yapılmıştır.
 • Fethedilen yerlere Müslümanların Türklerin yerleştirilmesi için İskan politikası yapılmıştır.
 • Fethedilen yerlere mimari eserler yapılarak fetih edilen yerlerin devlete olan bağlılığını artırmak ve buralarda kalıcı olmak siyaseti yapılmıştır

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 124

SORU: “Dünya tek bir devlet olsaydı, başşehri İstanbul olurdu.” Napoleon Napoleon’un bu düşüncesinin sebepleri neler olabilir?

 • İstanbul’un jeopolitik konumu sebebiyle stratejik öneme sahip olması önemi
 • İstanbul’un iki kıtanın birleştiği bir konumda olması
 • Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarına yakın olması
 • Ortadoğu ile Avrupa’yı birleştiren bir konumda olması
 • Rusya ve Karadeniz’in sıcak denizlere açılmasını sağlaması
 • Önemli ticaret yolları üzerinde olması’dır.

SORU: Pedro, İstanbul’u diğer önemli Avrupa şehirleriyle kıyaslamanın büyük yanlışlık olacağını hangi gerekçelerle söylemiş olabilir?

 • İstanbul’un coğrafi konumu sebebiyle sahip olduğu stratejik önem
 • Asya ve Avrupa kıtlaarını birleştirmesi
 • Ticaret yoları üzerinde olması
 • Hristiyanlar için kutsal bir şehir olması
 • Avrupa’yı doğudan gelebilecek tehlikelere karşı koruması
 • Karadeniz’i sıcak denizlere bağlaması gerekçeleri ile söylemiş olabilir.

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 125

SORU: İstanbul’un tarihte birçok kez kuşatılmasına rağmen bu kuşatmaların başarısız olması, şehrin hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır?

 • İstanbul’un yüksek ve günün toplarıyla yıkılamayacak kadar güçlü surlarla çevrili olması
 • Bizans’ın kara ve deniz yolu ile Avrupa’dan yardım alması
 • Bizanslıların suda yanan Rum Ateşi denen silahlara sahip olması
 • Bizans’ın denge siyaseti yaparak düşmanlarını birbirlerine karşı kullanması
 • İstanbul’un hem denizden hem karadan kuşatılması gerekmesi nedeniyle kuşatmalar başarısız olmuştur

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 129

SORU: İstanbul’un fethine “Feth-i Mübin” denmesinin nedenini araştırarak bulduğunuz sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
CEVAP: FETH-İ MÜBİN: Açık ve parlak zafer demektir. Hakkın, batıla karşı galip kılan fetih ve zafer demektir.Fetih Suresi’nin 1. ayetinde “Biz, sana apaçık bir fethin yolunu açtık.” ayetinde Feth-i Mübin kelimesi geçmekte olup, hadislere göre Hudeybiye Anlaşması’nın kastedildiği belirtilmiştir.

 10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 130

SORU: Fatih’in, merkezî otoriteyi güçlendirmek istemesinde İstanbul’un Fethi’nin etkileri neler olabilir?
CEVAP: İstanbul’un Fethi, Fatih’e iç siyasette önemli bir mevki sağlamış ve otoritesini güçlendirmiştir.
Fatih İstanbul’un Fethi ile güç edinmiş ve edindiği bu güç ile merkezi otoriteyi güçlendirmiştir.

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 131

SORU: Otranto Fethi’nin amaçları neler olabilir?
CEVAP: Otranto Fethinin amacı budur. Fatih Sultan Mehmet’ten beri Osmanlılar; Roma’yı fethetmeyi, Kızılelma’ya ulaşmayı hedeflemesi. İstanbul’a sahip olması sıfatıyla Fatih, Roma üzerinde de hakkı olduğunu ilan etmesi ve Romayı almak için çeşitli yerleri fetih etmesi gerekmiştir.

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 132

SORU: Cem Sultan’ın vefatı Osmanlı Devleti’nin Avrupa ile ilişkilerinde ne gibi değişikliklere yol açmıştır?

 • Papa Cem sultanı Osmanlı Devleti’ne bir koz olarak kullanmıştır.
 • Cem Sultan nedeniyle Osmanlı Fetihleri durmuş ve yavaşlamış,
 • Cem Sultan’ın vefatı ile Osmanlı Devleti fetih hareketlerinde baskı altından kurtulmuş daha rahat hareket etmeye başlamıştır.

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 133

SORU: Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde, Osmanlı Devleti’nin Doğu’ya yönelik siyaset izlemesinin amaçları nelerdir?
CEVAP:
Bu siyasetin izlenmesini amacı,

 • Batı yönündeki seferlerini fetihlerin hızlandırılabilmesi için doğu sınırlarını güvenlik altına almak, tehdir unsurlarını ortadan kaldırmak
 • Safevi Devleti’nin (Şah İsmail) Anadolu’yu ele geçirmek için uyguladığı Şii propagandasını önlemek,
 • Memlük Devleti’nin Osmanlı Devleti’nin düşmanları ile ittifak kurmasını önlemek
 • Türk İslam dünyasını tek çatı altında toplamak
 • Baharat Yolunu ele geçirerek Osmanlı Devleti’nin ekonomik gücünü artırmak
 • Memlüklülerden halifelik makamını ve kutsal emanetleri almak ve İslam dünyasının liderliğini ele geçirmek

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 135

SORU: Yavuz’un, Safevi Devleti üzerine kararlı bir şekilde gitmesinin sebepleri nelerdir?
CEVAP: 1. Safevi Devleti’nin Anadolu’da Şii propagandası yapmasını önlemek
2. Safevi Devleti’nin Orta Asya Türklerinin Anadolu’ya geçişini engellemeleri
3. Şah İsmail’in Osmanlı Devleti’nin düşmanları ile iş birliği yapmaları
4. Şii-Sünni ayrımını kaldırmak ve İslam dünyasında birliği sağlamak için Yavuz, Safevi Devleti üzerine kararlı bir şekilde gitmiştir.

SPONSOR REKLAMLAR

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 138

SORU: Padişahların halife unvanını almaları, Osmanlı siyasi hayatında ne gibi değişikliklere neden olmuştur?
CEVAP: Osmanlı’nın yönetim sistemi, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’ne kadar monarşik bir özellik taşırken 1517’den itibaren halifeliğin Osmanlı’ya geçmesiyle devlet yönetimi monarşik yapının yanında teokratik (dine dayalı) bir yapıya da bürünmüştür.Kısaca; Padişahlar Halife unvanı alınca Osmanlı Siyasi hayata monarşik bir yönetim için teokratik (dine dayalı) bir siyasi hayat olmuştur.

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 139

SORU: Osmanlı Devleti’nin Habsburg İmparatorluğu’na karşı Fransa’ya destek vermesinin amaçları neler olabilir?
CEVAP: Avrupada kendine kaşı oluşabilecek itifakı parçalamak

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 141

SORU: Daha önceki padişahlar da kanun yaptığı hâlde I. Süleyman’a niçin Kanuni denmiştir?
CEVAP: Kanuni Lakabı  Kanuniye Kanun yaptığı için değil Kanunlara uymada Aşırı riayet ettiği içindir.

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 142

SORU: Martin Luther’in başlattığı Protestanlık hareketinin, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki ilerleyişi üzerindeki etkileri nelerdir?
CEVAP: Avrupanın içinde bulunduğu bu dinsel ayrışmışlık osmanlı devletinin işine yaramıştır.

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 143

SORU: Fransuva’nın Kanuni’den yardım istemesinin gerekçeleri nelerdir?
CEVAP: Çünkü Fransa ve Osmanlı arasında bir ittifak vardır. Bu ittifak gereğince Kendisini sıkıştıran avrupaya karşı DEvrin En güçlüsü Olan Osmanlıdan başka bir devletten yardım istemesi pek mümkün görünmemektedir.

SPONSOR REKLAMLAR

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 145

SORU: Avusturya arşidükünün protokolde Osmanlı sadrazamına eşit sayılması ne anlama gelmektedir?
CEVAP: Osmanlı devletinin Siyasi anlamda Avusturya’dan üstün olduğu , Kanuninin Dünyada kendisini En tepeye yerleştirdiğini gösterir. Normalde Kral Krala eşittir. Ama Burada Avusturya Kralı Osmanlının Vezirine denk sayılmıştır.


10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 150

“Fransa’da 1480 ile 1609 yılları arasında Osmanlı Devleti’yle ilgili 80’den fazla kitap yazılmıştır. İngiltere’de tüccar ve seyyahların Osmanlılarla ilgili hatıratları yayımlanmıştır. XVI. yüzyılda bir gazete ise Almanlara, Türkleri tanıtmıştır. Avrupa’da bu yüzyılda Türklerle ilgili çıkan kısa haberlerin 2460 nüshasından 100 tanesi Almanya’da çıkmıştır.”;
SORU: XVI. yüzyılda Avrupa’da Türklere karşı ilginin artmasının sebepleri neler olabilir?
CEVAP: Bu dönemde Özellikle Kanuni İle birlikte Osmanlının Avrupa içlerine doğru ilerlemesi ve hatta Viyana kapılarına dayanması bu ilginin artmasının nedenlerinden biridir. Birde bu dönemde Osmanlı devleti Dünya da her alanda lider devletlerden biridir. Bu sebeple Dünya Siyasetine yön veren bu devletin Avrupa da bilinmesi ve hakkında konuşulması kadar doğal bir durum olamaz.
SORU: Venedik ve Cenevizlilerin, papanın çağrılarını dikkate almamasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Bundan en önemli etken Ticari çıkarlardır. Doudaki Ticari çıkarlarını kaybetmek istmeyen CENEVİZ’liler ile Akdeniz Hakimiyeti İçin Osmanlı ile yarışan Venedikliler bu çıkarları kaybetmemek için Osmanlı ile doğrudan savaşa girmek istememişlerdir.


10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 152

SORU: Osmanlı Devleti’nin XVI. yüzyılda izlediği dış siyasetin uzun vadede etkileri neler olabilir?
CEVAP: Uzun vadedeki en Önemli etkisi Osmanlının Bir dünya devleti , bir dünya güzü olması ve Dünya Siyasetine yön vermesi olmuştur.

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 153

SORU: Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki millî devletleri desteklemesinin amaçları neler olabilir?
CEVAP: Özellikle Kutsal Roma GErmen İmparatorluğunun gücünü Kırmak istemesidir.

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 154

SORU: Kanuni’nin donanma için büyük bir harcama yapmasının gerekçeleri nelerdir?
CEVAP: Karada olduğu gibi deniz de de hakimiyetini korumak ve denizlerde de bir güç haline gelmek istemesidir.

SPONSOR REKLAMLAR

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 155

SORU: İspanya’daki Müslüman ve Yahudilere yardım edilmesi, Osmanlı Devleti’nin hangi özelliğini ortaya koymaktadır?
CEVAP: Osmanlının Dünyanın hamisi olduğunun göstergesidir. Nerede Mazlum bir millet halk varsa Osmanlı Onun yanında yer almaya çalışmıştır.

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 156

SORU: Aynı dönemde Osmanlı Devleti, sınırları içerisindeki gayrimüslimlere nasıl davranıyordu?
CEVAP: Son derece hoş görülü davranıyor ve Onlarıda kendi halkı gibi görüyordu.

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 157

SORU: XV ve XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti dünya gücü hâline gelirken stratejik rakiplerine karşı uyguladığı politikalar nelerdir?
CEVAP: Kendisine Karşı İttifaklar oluşmasına engellemeye yönelik politikalar izlemiştir. Avrupadaki Muhalif hareketleri desteklemiştir. Doğuda İranla Mücadele etmiştir.

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 159

SORU: Coğrafi Keşifler’de ekonominin ön plana çıkmasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Çünkü Coğrafi Keşifler Sonucunda Ticaret yolları değişmiştir. Avrupalılar ise daha Çok ekonomik amaçlı seferler düzenlemişlerdir.

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 160

SORU: Coğrafi Keşifler’in Osmanlı Devleti’ne etkilerini araştırarak sonuçları sınıf panosunda sergileyiniz.
Bu konuda Coğrafi Keşifler’in Osmanlı Devleti’ne etkilerini konu alan kısa özeti okumak için buraya tıklayınız. Fakat Yine de kısaca bilgi verelim.
Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri Maddeler Halinde
– Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ne bağımlılığı azaldı.
– Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi, Osmanlı Devleti’nin ticari gelirlerini azalttı.
– Osmanlı topraklarında ticaret ile uğraşan köy ve kasabalarda ekonomik durum zayıfladı.
– Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşifler’in olumsuz etkilerini önlemek için;
– Süveyş Kanalı Projesi’ni gerçekleştirmek istedi. Fakat bunu ancak 1869’da gerçekleştirebildi.
– Hınt Okyanusu nda Portekızlıler ıle savaştı fakat ustünlük kuramadı.
– Don – Volga Kanalı Projesi’ni gerçekleştirerek ipek Yolu’nu tekrar canlandırmak istedi. Fakat bunda da başarılı olamadı.
– Akdeniz limanlarını yeniden canlandırarak gümrük gelirlerini artırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verdi.

SPONSOR REKLAMLAR

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 163

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Fetih :
bir ülkeyi ya da bir kenti savaşarak ele geçirme, savaşarak alma.
Büyük Türk : Osmanlı Padişahlarına Verilen İsim. Kanuni , Fatih vs.
Kayser-i Rum : sultan 2. mehmet’in roma imparatorluğu’nun son kalesi constantinopolis’i fethettikten sonra osmanlı sultanlarının kullanmaya başladığı sıfatlardan biridir.
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
SORU: 1. Osmanlı Devleti’nin Mohaç Savaşı’nı kazanmasında etkili olan askerî taktikler nelerdir?
CEVAP: Hilal Taktiği, Vurkaç Taktiği, Topların Kullanılması
SORU: 2. Mısır Seferi’nin sonuçları nelerdir?
CEVAP:• Memlûk Devleti sona erdi. Böylece Türk – İslam dünyasının liderliği Osmanlılara geçti.
• Suriye, Filistin, Mısır, Hicaz Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı sınırları Kuzey Afrika’ya kadar ulaştı.
• Halifelik kurumu Osmanlılara geçti.
• Hicaz Emirliği Osmanlılara bağlandı.
• Baharat Yolu’nun denetimi Osmanlılara geçti.
• Venedikliler Kıbrıs için Memlüklar’e ödedikleri vergiyi Osmanlı Devleti’ne ödemeye başladılar.
UYARI: Bu sırada Portekizlilerin Ümit Burnunu keşfederek Hindistan yolunu bulmaları üzerine Osmanlı Devleti Baharat Yolu’ndan istediği sonucu elde edemedi
SORU: 3. Preveze Deniz Savaşı’nın önemi nedir?
CEVAP:-Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.
-Akdeniz tamamen Osmanlı Devleti egemenliği altına girmiştir. Suriye ve Mısır deniz yolarının güvenliği sağlanmıştır.
SORU: 4. Osmanlı Devleti’nin, Avrupalı devletlere kapitülasyon vermesinin nedenleri nelerdir?
CEVAP:Kapitülasyonların amacı, Avrupa Hıristiyan birliğini bozmaktı. Bununla birlikte Avrupa siyasetinde etkinlik kazanmaktı. Almanya’ya karşı Fransa’nın desteğini kazanmak, Akdeniz ticaretini canlandırmak, gümrük gelirlerini artırmak Kapitülasyonların amaçları arasındaydı.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Köklü ailelerin iktidarı paylaşma dönemine son veren Fatih Sultan Mehmet, vezîriâzamlık ve yeniçeri ağalığı gibi kurumlara, kendine bağlı kişileri getirmiştir. Bu uygulamalarla aşağıdakilerden hangisine ulaşılmak istenmiştir?
A) Saltanat mücadelelerine son vermek
B) Yetenekli kişileri göreve getirmek
C) Merkezî otoriteyi güçlendirmek
D) Devlete yeni müesseseler kazandırmak
E) İdari ve askerî yetkileri belirlemek

2. Ceneviz, Venedik, Fransa ve İngiltere gibi devletlere kapitülasyonlar verilmesinde;
I. Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak,
II. Akdeniz ticaretini canlandırmak,
III. Batı’daki fetihleri kolaylaştırmak
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

3. Osmanlı Devleti’nin XV ve XVI. yüzyıllarda
Avrupa’ya karşı;
I. Ortodoks ve Protestanlığın himaye edilmesi,
II. millî monarşilerin desteklenmesi,
III. Afrika’daki Müslümanlara yardım edilmesi politikalarından hangilerini uyguladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

4. İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth, XVI. yüzyılda İspanyol tehlikesi karşısında “Büyük Türk” ile ittifak arayışındaydı. Osmanlıların 1538 Korfu Seferi gerçekte İtalya’nın fethi için planlanmıştı. Buna göre I.Elizabeth’in ittifak arayışında olduğu “Büyük Türk” hangi Osmanlı padişahıdır?
A) II. Mehmet
B) I. Selim
C) II. Bayezid
D) I. Süleyman
E) III. Murad

SPONSOR REKLAMLAR

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 164

Zigetvar’daki Büyük Türk
Kanuni’nin İstanbul’daki türbesi halka açılırken onun başka bir yerdeki, Macaristan serhadlerinde bir vakitler yapılıp da yüz yirmi sene kadar mevcut kalmış olan türbesini hatırlamamak mümkün değildir. Malumdur ki Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi Zigetvar Seferi’dir. 1566’da Avusturya’ya karşı yaptığı bu son sefer sırasında Kanuni, 72 yaşında vefat etmiştir. Ölümü, halefi Şehzade Selim’in Manisa’dan gelerek Belgrad’a gidişine ve saltanat cülusuna kadar 83 gün gizlenmiştir. Bu müddet zarfında vefat eden sultanın ahşası çıkarılarak otağı hümayunun bulunduğu
yere defnedilmiş, cesedi ise İstanbul’a getirilmişti. Birkaç sene sonra Budin beylerbeyi tarafından Zigetvar’da, Kanuni için mermerden bir türbe yaptırılmıştır. Osmanlı Türklerinin Macaristan’da yaptıkları güzel ve yüksek kıymetteki sanat eserleri arasında Kanuni’nin Türbesi maddi ve manevi bakımdan son derece önemlidir. Bu türbe
bir asırdan fazla bir zaman Macaristan’a giden bütün Türklerin ziyaretgâhı olmuştur. Hatta o civardaki Hristiyanlar bile türbeyi ziyaret etmiştir. Macaristan’a gelen ordular evvala bu türbeye uğrar, tıpkı Kosova’da Murad Hüdavendigar’ın şehit olduğu yerde olduğu gibi zafer duaları ve münacat yapıldıktan sonra yollarına devam ederlerdi. 1693’te Viyana Harp Meclisi, türbenin tamamen yıktırıldığı haberini aldı. Herrliches Gebaü (Herlihis Gıbavü), “Bu muhteşem binayı barbarca yıktırmak ne ayıb, bunun sade mermer taşları binlerce lira kıymetinde idi.” diye yazıyordu. Kanuni Sultan Süleyman’ın muhteşem türbesi, bu büyük Osmanlı sanat abidesi, Macaristan’da bulunan pek çok Türk eserinin akıbetine uğramaktan kurtulamamıştı.
Kanuni’nin Zigetvar’daki türbesinin ortaya çıkarılması için 2012 yılında TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) tarafından başlatılan kazı çalışmaları “Kanuni Türbesi Projesi” adı ile devam etmektedir
Ç Aşağıdaki soruları yukarıdaki metinden hareketle cevaplayınız.
SORU: 1. Kanuni Sultan Süleyman’ın cenazesinin 83 gün boyunca defnedilmemesinin sebepleri neler olabilir?
CEVAP:Ordunun moralinin bozulmaması için vefatı askerden gizlenmiş ve ertesi gün Zigetvar fethedilmiştir.
SORU: 2. TİKA tarafından başlatılan Kanuni Türbe Projesi’nin amaçları nelerdir?
CEVAP:Kanuninin Manevi Şahsına verilen değeri korumak.
SORU: 3. Kanuni’nin 72 yaşında Zigetvar Seferi’ne çıkması hangi kişisel özelliklerini yansıtmaktadır?
CEVAP:Mücadeleci, Güçlü, Lider,
SORU: 4. Herrliches Gebaü, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi’nin yıkılmasına niçin karşı çıkmıştır?
Çünkü Hem Maddi hemde manevi olarak hemde sanatsal olarak çok kıymetli bir eser olduğu içindir.
SORU: 5. “Ahşa” ne demektir?
CEVAP: vücutta bulunan bağırsaklar, ciğer gibi şeyler, içirik
SORU: 6. TİKA’da çalışan bir görevli olsanız, hangi kültürel mirasın ortaya çıkarılması için bir proje hazırlardınız? Neden?
Göbekli Tepe Hakkında
SORU: 7. Hazırladığınız projenin ismi ne olurdu?

8. Aşağıdakilerden hangisi Macaristan’a gelen orduların evvela Kanuni Türbesi’ne uğramasının nedenlerinden biri olamaz?
A) Kanuni’nin tarihin önemli hükümdarlarından biri olması
B) 72 yaşında bile fetih arzusunda olan büyük bir komutan olması
C) Onun zaferlerinin askerlere ilham vermesi
D) Devletin ikinci kurucusu olarak kabul edilmesi
E) Ülkesini adaletle yönetmesi

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 165

Yavuz Sultan Selim
Sert ve mücadeleci olduğu için “Yavuz” unvanıyla anılan I. Selim  , bütün sertliğine rağmen kadirşinas bir insandı. Devlet adamlarının seçiminde titizlik göstermiş ve yeni kanunlar düzenlemiştir. Manisa Sancakbeyi olan
oğlu Şehzade Süleyman’a bir siyasetname göndermiştir. Yavuz matematik, felsefe, edebiyat, Doğu dilleri ve İslami
bilimleri tahsil etmiş, âlim ve şair bir padişahtır. Bilim adamlarına büyük değer vermiş, onları meclisinde bulundurmuştur. Devlet adamlarının söylemeye cesaret edemedikleri  konuları bilim adamları korkmadan ona söyleyebilmiştir. Yavuz, Mısır Seferi’ne katılan İbn-i Kemal’e yolda tercümeler yaptırarak menzillerde parça parça okumuştur. Mısır’dan İstanbul’a dönüş yolculuğunda İbn-i Kemal’in atının ayağından sıçrayan çamurlar padişahın kaftanını kirletince Yavuz, çamurlu kaftanın ölümünden sonra sandukasının üzerine örtülmesini vasiyet etmiştir. Mısır’da bulunduğu sırada Yavuz’a, Piri Reis Haritası takdim edilmiş ve Yavuz da Piri Reis’in dünya haritasını yanından ayırmamıştır (Gökdoğan, 2001, s.189-191’den düzenlenmiştir).
Aşağıdaki soruları yukarıdaki metinden hareketle cevaplayınız.
SORU: 1. Yavuz, devlet adamlarının seçiminde niçin titizlik göstermiş olabilir?
CEVAP:İyi Bir ekip iyi bir yönetim demektir. Başarılar her alanda sağlam yetişmiş insanlarla gelir.
SORU: 2. Şehzade Süleyman’a gönderilen siyasetname hangi konuları içermektedir?
CEVAP:Siyasetnameler genel olarak Devlet yönetimi ile ilgili bilgiler içermektedir.
SORU: 3. “Kadirşinas” ne demektir?
CEVAP:Değerbilir, Kıymetbilir bir insan demektir.
SORU: 4. Yavuz’un ölümünden sonra çamurlu kaftanının sandukasının üzerine örtülmesini vasiyet etmesinin nedenleri nelerdir?
CEVAP:Kendisine hocalık etmiş olan bir ALİM’e İlim Adamına saygının bir gereğidir.
SORU: 5. Piri Reis’in Dünya Haritası’nı yanından ayırmamasının gerekçeleri neler olabilir?
CEVAP:O dönemde haritacılık Çok önemli bir meslek olduğundan Piri Reisin bu nadide eserini hem yanında taşıyarak İlime önem vermiş hemde bu önemli Tarihi Kaynağı her zaman yanında bulundurmuştur.
SORU: 6. Yavuz’un, sefer sırasında bile kitap okumasının nedenleri neler olabilir?
Okumak her dönemde her İnsan için son derece öenmli bir faaliyettir. Koskoca Osmanlıyı yetiştiren Yavuz’unda kitap okuması ve kendini geliştirmesi gerekir. O da Bilgi İhtiyacını Kitap okuyarak karşılamak istemektedir.


Ticaret ve Strateji
1625’te Ömer Talib isimli bir Osmanlı aydınının değerlendirmesi şu şekildeydi:
“Şimdi Avrupalılar bütün dünyayı tanımayı öğrendi. Gemilerini her yere gönderiyor ve önemli limanları ele geçiriyor. Eskiden Hindistan ve Çin malları Süveyş’e gelir ve Müslümanlar tarafından tüm dünyaya dağıtılırdı. Fakat şimdi bu mallar Portekiz, Flemenk ve İngiliz gemileriyle Frengistan’a taşınıyor ve oradan bütün dünyaya dağılıyor. Kendilerinin ihtiyaç duymadığı şeyleri İstanbul’a ve diğer İslam ülkelerine getiriyor ve fiyatlarının beş katı fazlasına satıp çok para kazanıyor. Bu nedenle İslam ülkelerinde altın ve gümüş azalmaktadır. Osmanlı, Yemen kıyılarını ve oradan geçen ticareti ele geçirmelidir. Aksi hâlde Avrupalılar İslam ülkelerine hükmedecektir.” (Küçükkalay, 2001, s.208’den düzenlenmiştir.
Aşağıdaki soruları yukarıdaki metinden hareketle cevaplayınız.
SORU: 1. “Avrupalılar bütün dünyayı öğrendi.” cümlesiyle hangi olaydan söz edilmiş olabilir?
CEVAP: Bu cümle İle Coğrafi Keşifler Sonucu  Avrupalıların faaliyetlerinden bahsedilmektedir.
SORU: 2. Süveyş günümüzde hangi devletin sınırları içindedir?
CEVAP: Süveyş Kanalı Mısırdadır.
CEVAP: SORU: 3. İlk çağlardan itibaren kullanılan ticaret yollarına örnekler veriniz.
İpek Yolu, Baharat yolu
SORU: 4. Ömer Talib, değerlendirmesinde hangi ticaret yolundan bahsetmektedir?
CEVAP: İpek yolundan bahsetmektedir.
SORU: 5. “Aydın” ifadesi hangi anlama gelmektedir?
CEVAP: genellikle öğrenim görmüş, çok okumuş, kültürlü, bilgili, görgülü, ileri ve açık düşünceli, kendisi aydınlanmış olduğu için çevresini de aydınlatabilecek nitelikte olan (kimse)
SORU: 6. Osmanlı Devleti, Yemen kıyılarını niçin ele geçirmelidir?
CEVAP:Süveyş Kanalına gelen ticareti kontrol etmek için. O bölgedeki kanalları ve ticaret limanlarını kontrol edebilmek için.
SORU: 7. İslam ülkelerinde altın ve gümüşün azalmasının siyasi ve ekonomik etkileri neler olabilir?
CEVAP:Devletin ekonomi gücünü düşürüp para biriminin değersizleşmesini sağlar. Ticareti azaltır. Alım gücünün düşmesi ile bu da bizi güçsüz bir ekonominin güçlü bir siyasi güç olamayacağı noktaya getirir. Parası olan devlet çoğu zaman güçlüdür.

Leave a Reply