10. Sınıf Tarih Dersi Testleri

10. Sınıf Tarih Dersi Testleri

Değerli Takipçilerimiz yeni müfredatına kavuşan 10. Sınıf Tarih Dersi Konu tarama testlerini aşağıya konu konu ve Ünite Ünite ekliyoruz. Bu sayfayı sürekli takipte kalarak testlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
10.sınıf tarih testleri pdf şeklinde sitemize eklemeyi tercih etmedik. Çünkü Kolaylıkla Düzenleyebileseniz diye. 10.sınıf tarih kazanım testleri  Sizlere derslerdeki öğrendiklerinizi değerlendirme imkanı sağlayacaktır. 10. sınıf tarih testi çözmek konuyu öğrenip öğrenmediğinizi belirleyen en önemli etkendir. Biliyorsunuz 10.sınıf tarih testleri eba’da mevcut Fakat orada PDF şeklinde olması kullanımını zorlaştırıyor. Bu sebeple sizlere Ünite Ünite olacak şekilde 10.sınıf tarih testlerini ekleyeceğiz. Başarılar dileriz. 10. sınıf tarih kazanım testleri cevap anahtarı aşağıya eklenmiştir.
10. sınıf 1. Ünitede Öğreneceğimiz Konular maddeler halinde aşağıdaki gibi verilmiştir. 10. Sınıf Tarih dersi testleri çözerek bu konulardaki durumunuzu öğreneceksiniz.


1.Ünite: Yerleşme ve Devletleşme Selçuklu Türkiyesi Testleri

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde  Türkiye Testlerini Çözerek Aşağıdaki konuları öğrenip  öğrenemediğinizi kontrol edebileceksiniz.
• Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri
• Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkileri
• Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sebep ve sonuçlarını
• Moğol İstilası’nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi, sosyal ve kültürel değişimi

10. Sınıf Tarih- Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – Konu Tarama Testi 1
10. Sınıf Tarih- Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – Konu Tarama Testi 2
10. Sınıf Tarih- Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi – Konu Tarama Testi 3


2. Ünite: Beylikten devlete Osmanlı Siyaseti Testleri

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti Ünitesi Testlerini çözerek Aşağıdaki konuları öğreneceksiniz. Eğer Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti Ünitesi Ders Notlarına bakabilir isterseniz 10 .Sınıf Tarih Dersi Kitabı İlke Yayınları Cevapları 2. Ünite ve ya 10. Sınıf Tarih Kitabı MEB Yayınları Cevapları 2. Ünite  için ilgili makalelere tıklayabilirsiniz.
• Osmanlı Beyliği’nin kuruluş sürecini ve kuruluşa dair farklı nazariyeleri
• Osmanlıların devletleşme süreci ve Bizans’la olan ilişkilerini
• Rumeli’deki fetihler ile iskân ve istimâlet politikalarının amaçları ve etkilerini
• Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini
• Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadele ve bu mücadelenin etkilerini

10. Sınıf-Tarih Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) – Konu Tarama Testleri 1
10. Sınıf-Tarih Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) – Konu Tarama Testleri 2
10. Sınıf-Tarih Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) – Konu Tarama Testleri 3


3. Ünite: Beylikler Döneminde Savaşçılar ve Askerler

• Beylik Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini
• Devşirme Sistemi ve Yeniçeri Ocağının Osmanlı devletleşme sürecine etkisini
• Tımar Sistemi’nin siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan özelliklerini

10. Sınıf-Tarih Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler – Konu Tarama Testleri 1
10. Sınıf-Tarih Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler – Konu Tarama Testleri 2


4. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Testleri

• Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına etkisini
• Osmanlı Devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını
• Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini
• Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen

10. Sınıf Tarih -Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti -Konu Tarama Testleri 1
10. Sınıf Tarih -Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti -Konu Tarama Testleri 2


5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı Devleti Ünitesi Testleri

• 1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri
• İstanbul’un Fethi’nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını
• Osmanlı Devleti’nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini
• 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri
• Kanuni Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti’nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini
• Osmanlı Devleti’nin uyguladığı uzun vadeli stratejiyle dünya gücü hâline gelmesini
• Osmanlı Devleti’nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını

10. Sınıf Tarih Dersi- Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – Konu Tarama Testi 1
10. Sınıf Tarih Dersi- Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – Konu Tarama Testi 2
10. Sınıf Tarih Dersi- Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – Konu Tarama Testi 3
10. Sınıf Tarih Dersi- Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – Konu Tarama Testi 4
10. Sınıf Tarih Dersi- Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595) – Konu Tarama Testi 5


6. Ünite: Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı Ünitesi Testleri

• Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki
• Osmanlı siyasi hayatında bütünlük ve istikrarın sağlanmasında padişahın ve tek hanedanın önemini

10. Sınıf Tarih Dersi- Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı – Konu Tarama Testi 1
10. Sınıf Tarih Dersi- Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı – Konu Tarama Testi 2

 


7. Ünite: Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Ünitesi Testleri

• Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını
• Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerleşim yerlerinde İslam kültürünün etkisiyle geçirdiği dönüşümü
• Osmanlı Devleti’nde devletin toprak üzerindeki mülkiyeti ve çifthane sisteminin, zirai üretimin sürdürülmesi
• Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini
• Osmanlı Devleti’nde vakıfların sosyal hayattaki yeri ve önemini

10. Sınıf Tarih Dersi- Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Testleri – 1
10. Sınıf Tarih Dersi- Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Testleri- 2
10. Sınıf Tarih Dersi- Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Testleri- 3

Leave a Reply