10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları için sitemizi hali hazırda ziyarette bulunan değerli Takipçilerimiz. Bu günkü yazımızda Sizlere 10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve cevaplarını vereceğiz. Milli Eğitim Müfredatına tamamen uyumlu Dersin konu kazanımları ile birebir örtüşen bir sınav hazırlamaya gayret edeceğiz. Bilindiği gibi Dönemlere ait son sınavlar genel olarak test şeklinde hazırlanır. Böylelikle Öğrencilerden YKS ile ilgili hazır olmaları hedeflenir. Buradaki örnek sınavdan sonra içeriğin en altından çeşitli zamanlarda eklenen tüm sınavları bulabilirsiniz. 10. Sınıf Tarih Dersinde çıkabilecek sorular konusunda da fikir edinebilirsiniz. Sitemizde bulunan 10. Sınıf Tarih Ders Notlarına göz atmanızı tavsiye ederim. Ayrıca 10. Sınıf Tarih Dersi konu tarama testleri ve 10. Sınıf Tarih Dersi Kitap cevaplarına bakmanız sizin yararlı olacaktır.
Ayrıca bu sınava etraflıca hazırlanmak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

SPONSOR REKLAMLAR

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

A-Aşağıdaki soruları çözünüz. (10×8=80puan)
Soru 1: Sokullu Don Nehri ile Volga Nehri’ni birbirine bağlayarak Karadeniz’i Hazar Denizi’ne bağlamayı düşünmüştür. Bu programın en önemli amaçları sizce nelerdir? 10 Puan)

Soru 2: Coğrafi keşiflerden sonra Avrupalılar (İspanya Portekiz ) Ümit Burnu’nu bulmuş buradan Hindistan’a gelmişlerdi. Portekizlilerin Hint ticaret yolunu kontrol altına almaları sonucu Osmanlının buraya seferler yapmasına neden oldu. Yapılan dört seferin en önemli ekonomik sonuçları sizce neler olmuştur. (10 Puan)

Soru 3: “Kanuni Sultan Süleyman’ın başarısı aslında babası Yavuzla başlamıştı” Bu görüşü savunan bir kişi görüşünü sizce neye dayandırmaktadır? (10 Puan)

SPONSOR REKLAMLAR

Soru 4: Kıbrıs’ın fethin Anadolu açısından önemi nedir? (10 Puan)

Soru 5: Alman İmparatoru Şarlken Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nu kurmak istemiş Avusturya, Macaristan ve İspanya’yı yanına alıp bir Haçlı ittifakı kurmuş ve bu ittifaka Fransa’nın da girmesi için baskı yapmıştır. Kuracağı ittifakla bazı hedeflerini gerçekleştirmek istemiştir.
Bu durumun Kanuniyi harekete geçirmesine ve Avrupa üzerine seferler düzenlemesine sebep olan Şarlken’in hedefleri sizce nelerdir? (10 Puan)

Soru 6: Osmanlı Devleti 1535 yılında Fransa’ya Kapitülasyonlar vermiştir. Osmanlının bu tür ayrıcalıkları vermesi ana sebepleri sizce neye dayanır? (10 Puan)

Soru 7: 1538 Preveze Deniz Savaşında Venedik, İspanya, Malta, Ceneviz, Portekiz donanmalarından oluşan 602 parça gemi Andre Dorya öncülüğünde Barbaros’un liderliğindeki Osmanlının 122 parçalık donanması yenilmiştir.
Bu mağlubiyetin en önemli sonuçları sizce nelerdir? (10 Puan)

Soru 8: Yavuz Sultan Selimin Mısıra yaptığı seferin ekonomik sebepleri sizce nelerdir? (10 Puan)

B-Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız. (5×2=10 puan)
1- Amasya Antlaşması Osmanlının …………………..yaptığı ilk resmi antlaşmadır.
2- ………………………. Savaşı’nı Osmanlı kazandı ve sonuçta Dulkadir Beyliği Osmanlıya bağlandı.
3- Sokullu Mehmet Paşa bir kanalla …………………. Kızıl Deniz’e bağlamak düşünülmüştür.
4- Mohaç savaşı ile …………………… devleti yıkıldı.
5- Portekizlilerle yapılan Vadi’üs Seyl Savaşı ile Osmanlı …………………. Okyanusu’na çıktı.

Aşağıdaki yer alan ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu parantez içinde belirtiniz. (5×2=10 puan)
1-( ) – Karahanlılar Anadolu’da karışıklıklar çıkarıyor, Osmanlıyı tehdit ediyordu.
2-( ) – Amasya Antlaşması ile Osmanlı Basra’ya ulaştı ve Hint Denizi’yle bağlantı kurdu.
3-( ) – Mohaç savaşı ile Belgrat Osmanlının oldu.
4-( ) – Mohaç savaşı ile Erdel voyvodası Jan Zapolyo Macar Krallığı’na atandı.
5-( ) – Belgrat Balkanları Avrupa’ya bağlayan ve Osmanlının Avrupa’ya yapacağı seferlerde üs olarak kullanacağı önemli bir şehirdir.

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Cevapları

Aşağıdaki soruları çözünüz. (10×8=80puan)
Soru 1: Sokullu Don Nehri ile Volga Nehri’ni birbirine bağlayarak Karadeniz’i Hazar Denizi’ne bağlamayı düşünmüştür.
Bu programın en önemli amaçları sizce nelerdir? 10 Puan)
Orta Asya Türklüğüyle irtibat sağlamak.
İpek yolunu canlandırmak.
Rusya’nın büyümesini engellemek.
İran Savaşları’nda donanmadan da yararlanmak.

Soru 2: Coğrafi keşiflerden sonra Avrupalılar (İspanya Portekiz ) Ümit Burnu’nu bulmuş buradan Hindistan’a gelmişlerdi. Portekizlilerin Hint ticaret yolunu kontrol altına almaları sonucu Osmanlının buraya seferler yapmasına neden oldu.
Yapılan dört seferin en önemli ekonomik sonuçları sizce neler olmuştur. (10 Puan)
Hint Denizi’nde Portekizlilerin hâkimiyeti kesinleşti.
Asya ticareti Ümit Burnu’na kaydı.
Baharat Yolu ticareti zayıfladı.
Akdeniz ticareti daha da zayıfladı.

SPONSOR REKLAMLAR

Soru 3: “Kanuni Sultan Süleyman’ın başarısı aslında babası Yavuzla başlamıştı”
Bu görüşü savunan bir kişi görüşünü sizce neye dayandırmaktadır? (10 Puan)
Kanuni tahta çıktığı zaman bazı avantajları önceden vardı.
Tecrübeli bir devlet adamı kadrosu vardı.
Muhteşem bir ordu mevcuttu.
Ağzına kadar dolu bir hazine vardı.
Tahtın tek varisiydi ve taht kavgası ihtimali yoktu.

Soru 4: Kıbrıs’ın fethin Anadolu açısından önemi nedir? (10 Puan)
Bu adanın Anadolu’nun ön savunma hattı olması.
Anadolu’nun savunması kolaylaştırması.

Soru 5: Alman İmparatoru Şarlken Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nu kurmak istemiş Avusturya, Macaristan ve İspanya’yı yanına alıp bir Haçlı ittifakı kurmuş ve bu ittifaka Fransa’nın da girmesi için baskı yapmıştır. Kuracağı ittifakla bazı hedeflerini gerçekleştirmek istemiştir.
Bu durumun Kanuniyi harekete geçirmesine ve Avrupa üzerine seferler düzenlemesine sebep olan Şarlken’in hedefleri sizce nelerdir? (10 Puan)
Şarlken’in Türkleri Avrupa’dan atmak istemesi.
Şarlken’in Akdeniz’e hâkim olmak istemesi.
Şarlken’in Orta Avrupa’ya yönelmesi
Şarlken’in Avrupa’yı tek bir devlet haline getirmek istemesi.

Soru 6: Osmanlı Devleti 1535 yılında Fransa’ya Kapitülasyonlar vermiştir.
Osmanlının bu tür ayrıcalıkları vermesi ana sebepleri sizce neye dayanır? (10 Puan)
Kapitülasyon verilen ülkeyi Haçlı ittifakından çekip almak.
Osmanlının ticaret mallarını Avrupa’ya taşıtarak Akdeniz ticaretini canlandırmak.

Soru 7: 1538 Preveze Deniz Savaşında Venedik, İspanya, Malta, Ceneviz, Portekiz donanmalarından oluşan 602 parça gemi Andre Dorya öncülüğünde Barbaros’un liderliğindeki Osmanlının 122 parçalık donanması yenilmiştir.
Bu mağlubiyetin en önemli sonuçları sizce nelerdir? (10 Puan)
Akdeniz tamamen Osmanlı hâkimiyetine girdi.
Akdeniz Türk gölü haline geldi.
Bu zafer günümüzde Türk Denizcilik günü olarak kutlanır.

SPONSOR REKLAMLAR

Soru 8: Yavuz Sultan Selimin Mısıra yaptığı seferin ekonomik sebepleri sizce nelerdir? (10 Puan)
Osmanlının Baharat Yolunu almak istemesi.
Mısır’ın zengin olması.
Portekizlilerin Hint yolunda etkili olması.

Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız. (5×2=10 puan)
– Amasya Antlaşması Osmanlının İran’la yaptığı ilk resmi antlaşmadır.
– Turnadağı Savaşı’nı Osmanlı kazandı ve sonuçta Dulkadir Beyliği Osmanlıya bağlandı.
– Sokullu Mehmet Paşa bir kanalla Akdeniz’i Kızıl Deniz’e bağlamak düşünülmüştür.
– Mohaç savaşı ile Macaristan devleti yıkıldı.
– Portekizlilerle yapılan Vadi’üs Seyl Savaşı ile Osmanlı Atlas Okyanusu’na çıktı.

Aşağıdaki yer alan ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu parantez içinde belirtiniz. (5×2=10 puan)
( Y ) – Karahanlılar Anadolu’da karışıklıklar çıkarıyor, Osmanlıyı tehdit ediyordu.
( D ) – Amasya Antlaşması ile Osmanlı Basra’ya ulaştı ve Hint Denizi’yle bağlantı kurdu.
( Y ) – Mohaç savaşı ile Belgrat Osmanlının oldu.
( D ) – Mohaç savaşı ile Erdel voyvodası Jan Zapolyo Macar Krallığı’na atandı.
( D ) – Belgrat Balkanları Avrupa’ya bağlayan ve Osmanlının Avrupa’ya yapacağı seferlerde üs olarak kullanacağı önemli bir şehirdir.

10.Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem-2.-Yazılı Soruları cevapları İNDİR

Leave a Reply