10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları (Karışık)

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları (Karışık)
Merhaba değerli Arkadaşlar Daha Önce 10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları için Test Şeklinde yazılı Sorusu eklemiştik. Şimdi ise Karışık tarzda hazırlanmış bir yazılı sorusu ile karşınızdayız. Sorular Derlemedir. Başarılar Dileriz.

SPONSOR REKLAMLAR

10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları (Karışık)
A. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız.(5×4=20)

( )Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş Koyunhisar Savaşıdır.
( )Bursa Osman Bey döneminde ele geçirilerek başkent yapılmıştır
( )Osmanlı Devleti, Karesioğulları Beyliği alınarak donanmaya sahip oldu
( )I. Mehmet Çelebi 11 yıllık fetret dönemini bitiren padişahtır
( )Timur ile yapılan Ankara Savaşı sonrasında Timur ağır bir yenilgi almıştır.

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz.(5×4=20)
Kaptan-ı Derya Kapıkulu Askerleri Eyalet Askerleri Yeniçeri Ocağı Tımarlı Sipahiler Akıncılar Cebeci Ocağı Devşirme Azaplar Topçu Ocağı
1- Top imalatı ve top mermisi yapmak bu ocağın görevidir …………………………………………………
2- Silahların bakımını ve onarımını yapan görevliler …………………………………….
3- Savaşlarda en ön safta yer alan birliklerdir …………………………………………
4- En büyük deniz komutanı ………………………………………………………..
5- Hristiyan çocukların ordu ve devlet hizmeti için yetiştirilmesi………………………………………………

SPONSOR REKLAMLAR

C. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olaylar ile numarasını yazarak eşleştiriniz. (5×4=20)
1 )1402’den 1413 yılına kadar süren ve taht kavgaları ile geçen dönem —(A)Örf
2 )Osmanlıda vergi ödeyen halk —–                                                              (B)Reaya
3 )Balkanlarda, Türkmen aileleri bölgeye yerleştirme siyaseti—          (C)İskân Siyaseti
4 )Hakimlik yapan görevli––                                                                         (D) Kadı
5 )Töre, yazılı olmayan toplumsal kurallar —                                             (E)Fetret Devri

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği işaretleyiniz.(8×5=40)
1- Fetret Devri’nde Balkanlarda Osmanlı’ya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı’ya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İskan politikasının uygulanması
B) Ticaret yollarının Osmanlı’nın denetiminde olması
C) Bizans’la siyasi ilişkilerin iyi olması
D) Balkanlarda Türk nüfusunun çok olması
E) Osmanlı’nın hoşgörü anlayışı

2. II. Mehmet döneminde İstanbul’un fethinde kullanılmak üzere “şahi” adı verilen devasa toplar döktürülmüştür. II. Bayezit döneminde gemilere uzun menzilli toplar yerleştirilmiştir. I.Selim’in kullandığı taşınabilir toplar Mısır’ın alınmasını kolaylaştırmıştır.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Osmanlı askeri teknolojisi zaman içinde gelişme göstermiştir.
B) Osmanlı ordusunun en önemli birimi topçu ocağıdır.
C) Kazanılan zaferlerde en büyük pay topçu ocağınındır.
D) Osmanlı ateşli silah kullanımında birçok devlete örnek olmuştur.
E) Osmanlıda askeri alanda yapılan ıslahatlar yetersiz kalmıştır.

3- I- Bizans’ın şehzadeleri kışkırtması
II- Bizans’ın Haçlı Seferleri’ne zemin hazırlaması
III- Anadolu ve Rumeli topraklarının birbirine bağlan­mak istenmesi
IV- Hz. Muhammet’in İstanbul’un fethi ile ilgili hadisi
Yukarıdakilerden hangileri İstanbul’un Fethi’nin nedenlerindendir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

4. Fatih döneminde;
– Kırım’ın alınması
– Amasra’nın fethi
– Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verilmesi
gibi gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batı’ya düzenlenen seferler olması
B) Karadeniz hâkimiyetinin sağlanması
C) Müslüman devletlerle yapılması
D) Anadolu Türk birliğinin sağlanması
E) Kara seferleri olmaları

SPONSOR REKLAMLAR

5- Karadeniz’in bir Türk gölü hâline gelmesi hangi padişah döneminde ve hangi bölgenin fethedilme¬siyle sağlanmıştır?
A) I. Mehmet – Kırım
B) II. Mehmet – Kırım
C) II. Mehmet – Trabzon
D) I. Mehmet – Otranto
E) Kanuni – Kırım

6- Osmanlı Devleti’nde mesleki bir eğitim alıp, fırıncı olmak isteyen bir çocuğun aşağıdakilerden hangisinde eğitim alması beklenir?
A) Enderun Mektebi
B) Acemi Oğlanlar Ocağı
C) Lonca Teşkilatı
D) Sıbyan Mektebi
E) Medreseler

7- II. Bayezit Dönemi’nde Avrupa yönündeki seferlerde durgunluk yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cem Sultan olayı
B) Mevcut toprakları koruma politikası güdülmesi
C) Eyalet isyanlarıyla uğraşılması
D) Hint Deniz Seferleri’ne öncelik verilmesi
E) Doğu politikasına öncelik verilmesi

8. Hangi ırk, din ve mezhepten olursa olsun, Osmanlı ülkesinde yaşayan herkes Divanıhümayun’a başvurabilir, hakkını arayabilirdi.
Bu durum Osmanlıların daha çok hangi özelliğinin bir göstergesi sayılabilir?
A) Divanın herkese açık olduğunun
B) Divanda sadece devlet işlerinin görüldüğünün
C) Müslüman halka geniş haklar verildiğinin
D) Osmanlı Devleti’nde ayrımcılık yapıldığının
E) Osmanlı Devleti’nde hukuk kurallarının olmadığının

CEVAPLAR: Evet Değerli Arkadaşlar Aşağıya cevapları ekliyoruz. İstediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Hatalı olduğunu düşündüğünüz cevaplar varsa lütfen bize bildiriniz. Yorum bölümünü kullanarak bunu yapabilirsiniz.
Doğru- Yanlış: DYDDY
Boşluk Doldurma: Topçu Ocağı, Cebeci Ocağı , Azepler, Kaptanı derya , Devşirme
Eşleştirme: 1-E  2-B 3-C D-D 5-A
Çoktan Seçmeli : 1-E  2-A 3-E 4-B 5-B 6-C 7-A 8-A

SPONSOR REKLAMLAR

Leave a Reply