10. Sınıf Tarih Dersi Ders Notları

10. Sınıf Tarih Dersi Ders Notları

10. Sınıf Tarih Dersi için hazırlanan ders notlarını aşağıda her Ünite için ayrı ayrı indirme linki şeklinde sunuyoruz. 10. Sınıflarda lazım olacak bu ders notlarını kısa ve özet olarak sunduğumuz için 10. Sınıf tarih dersi yazılı soruları ile ilgili çalışmalarınızda faydalanabilirsiniz.
7  Üniteden oluşan 10. sınıf Tarih Dersi Müfredatı için kısa özet notlar ekleyeceğimiz bu sayfamızda sizlere ünitede neler öğreneceğiz ve Ünite konuları nelerdir tek tek ekledik. 10. Sınıf Tarih Dersi notları pdf olarak eklememeye özen gösterdik.


1- Ünite Selçuklu Türkiyesi

NELER ÖĞRENECEĞİZ
• Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri
• Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkileri
• Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sebep ve sonuçlarını
• Moğol İstilası’nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi, sosyal ve kültürel değişimi
ÜNİTE KONULARI
1.1. 1072-1308 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER
1.2. OĞUZ GÖÇLERİ VE ANADOLU
1.3. ANADOLU’NUN İLK FATİHLERİ
1.4. ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ
1.5. HAÇLILAR KARŞISINDA TÜRKLER
1.6. ANADOLU’DA MOĞOL İSTİLASI
1- Ünite Selçuklu Türkiyesi Ünitesi Ders Notları İNDİR


2 .Ünite Beylikten Devlete Osmanlı Siyaset

NELER ÖĞRENECEĞİZ
• Osmanlı Beyliği’nin kuruluş sürecini ve kuruluşa dair farklı nazariyeleri
• Osmanlıların devletleşme süreci ve Bizans’la olan ilişkilerini
• Rumeli’deki fetihler ile iskân ve istimâlet politikalarının amaçları ve etkilerini
• Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini
• Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadele ve bu mücadelenin etkilerini
ÜNİTE KONULARI
2.1. KURULUŞ DÖNEMİ GELİŞMELERİ
2.2. OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER
2.3. OSMANLI-BİZANS İLİŞKİLERİ
2.4. BALKAN FETİHLERİ
2.5. TÜRK SİYASİ BİRLİĞİNİ SAĞLAMA FAALİYETLERİ
2.6. TÜRK DEVLETLERİNİN LİDERLİK MÜCADELESİ
2 Ünite Beylikten Devlete Osmanlı Siyaset NOTLARI iNDİR


3. ÜNİTE Savaşçılar ve Askerler

NELER ÖĞRENECEĞİZ
• Beylik Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini
• Devşirme Sistemi ve Yeniçeri Ocağının Osmanlı devletleşme sürecine etkisini
• Tımar Sistemi’nin siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan özelliklerini
ÜNİTE KONULARI
3.1. BEYLİK DÖNEMİ’NDE OSMANLI’NIN ASKERî GÜCÜ
3.2. TIMAR SİSTEMİ
3.3. YENİÇERİLER VE DEVŞİRME SİSTEMİ
3- ÜNİTE Savaşçılar ve Askerler Ünitesi Ders Notları İNDİR Ayrıca 10. Sınıf Tarih Dersi 3. Ünite /Savaşçılar ve Askerler Ünitesi Kısa Özet adlı makalemize bakabilirsiniz.


4- ÜNİTE Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti

NELER ÖĞRENECEĞİZ
• Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına etkisini
• Osmanlı Devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını
• Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini
• Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri
ÜNİTE KONULARI
4.1. ANADOLU’NUN KANDİLLERİ
4.2. OSMANLI DEVLETİ’NDE ASKERÎ SINIF
4.3. HALK KÜLTÜRÜ VE KİTABÎ KÜLTÜR
4.4. FETİHLE GELEN DÖNÜŞÜM
4. ÜNİTE Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Ünitesi Ders Notları İNDİR


5. ÜNİTE Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) Ünitesi Ders Notları

NELER ÖĞRENECEĞİZ
• 1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri
• İstanbul’un Fethi’nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını
• Osmanlı Devleti’nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini
• 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri
• Kanuni Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti’nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini
• Osmanlı Devleti’nin uyguladığı uzun vadeli stratejiyle dünya gücü hâline gelmesini
• Osmanlı Devleti’nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını
ÜNİTE KONULARI
5.1. 1453-1520 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER
5.2. FETİH VE FATİH
5.3. İSLAM DÜNYASI LİDERLİĞİ
5.4. 1520-1595 YILLARI ARASINDAKİ BAŞLICA SİYASİ GELİŞMELER
5.5. GÜCÜNÜN ZİRVESİNDE OSMANLI
5.6. OSMANLI’NIN GÜCÜ VE STRATEJİK RAKİPLERİ
5.7. KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ
5. ÜNİTE Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) Ünitesi Ders Notları


6- ÜNİTE Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

NELER ÖĞRENECEĞİZ
• Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesi
• Osmanlı siyasi hayatında bütünlük ve istikrarın sağlanmasında padişahın ve tek hanedanın önemini
ÜNİTE KONULARI
6.1. OSMANLI’NIN KALBİ: TOPKAPI SARAYI
6.2. PADİŞAH, HANEDAN VE KANUNNAME-İ ALİ OSMAN
6- ÜNİTE Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı Ünitesi Ders Notları


7- ÜNİTE Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

NELER ÖĞRENECEĞİZ
• Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını
• Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerleşim yerlerinde İslam kültürünün etkisiyle geçirdiği dönüşümü
• Osmanlı Devleti’nde devletin toprak üzerindeki mülkiyeti ve çifthane sisteminin, zirai üretimin sürdürülmesi
• Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini
• Osmanlı Devleti’nde vakıfların sosyal hayattaki yeri ve önemini
ÜNİTE KONULARI
7.1. TOPLUMUN HARCI, MİLLET SİSTEMİ
7.2. FETHEDİLEN YERLERDE İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ
7.3. OSMANLI’DA TOPRAK MÜLKİYETİ VE ÇİFTHANE SİSTEMİ
7.4. LONCA TEŞKİLATI
7.5. OSMANLI’DA VAKIF MÜESSESESİ
7- ÜNİTE Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Ünitesi Ders Notları İNDİR

2 Comments

Leave a Reply