1. Dünya Savaşının Sonuçları Nelerdir ?

1. Dünya Savaşının Sonuçları Nelerdir ?

1-Avrupa ve Asya'da devletlerarası dengeler bozulmuş, Osmanlı, Avusturya-Macar imparatorluğu ve Rusya tarihe karıştı.

2-Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Macaristan kuruldu.

3-Yeni siyasi rejimler ortaya çıktı.

4-Yenilen devlerin imzaladığı ağır antlaşmalar 2. dünya savaşına ortam hazırladı.

5-Sömürgecilik isim değiştirerek "mandacılık" adı altında devam etti.

6-Osmanlı devleti parçalanmış Hıristiyan azınlıktan sonra Müslüman Araplarda bağımsızlıklarını ilan etti.

7-ABD bu savaştan sonra Avrupa politikasına karışmaya başladı.

8-Cemiyet-i akvam kuruldu.

Leave a Reply